RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .

Wordt het een herstelplan van korte duur?

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Grondig was het zeker niet

De radiosector zit momenteel in een herstelplan, dat zowat sneller moet geschreven zijn dan de schaduw van Lucky Luke kan schieten. Grondig was het zeker niet. De minister weigerde onderzoek te doen naar vrije frequenties, daar was ‘nu geen tijd’ voor. De coördinatie van nieuwe frequenties werd eveneens geweigerd. 

Het arrest van de Raad van State over de vernietiging van het frequentieplan ‘Gatz’ was nochtans duidelijk geweest:de overheid mag het frequentieplan opstellen, maar als het niet voldoet aan de Europese regels is het geen wettig plan’, énalle vrije frequenties moeten worden aanbesteed en bevraagd’, tenzij er onderlinge storingen zouden zijn.  

Eerder een noodverband

Volgens de Europese richtlijn zijn beide zaken geen reden om niet aan te besteden. Toch heeft minister Gatz slechts 8 van de 26 frequenties opengesteld, dat is 33%, en dan zou 67% van die frequenties een storende zaak zijn. Uiteraard is dat niet op applaus onthaald in de sector zelf, velen uiten hun ongenoegen, vooral dat men het ‘meten met twee maten’ beu is. 

Zoiets ruikt naar nieuwe procedures. De gemiddelde doorlooptijd daarvan bij de Raad van State is ongeveer 15 maanden. Sommigen zouden al bij juristen te rade zijn geweest, volgens hen menen ook zij dat dit herstelplan eerder op een noodverband lijkt, en dat het vrij eenvoudig te vernietigen is. 

Een gewaarschuwde overheid

Vaak wordt door de minister geïnsinueerd dat die procedures een bewuste destructietactiek zouden zijn, gepleegd door een ontevreden minderheid uit de sector. Dat klopt helemaal niet. Al van voor de definitieve goedkeuring, en dus voor dossiers konden worden ingediend, is er protest geweest uit de sector, onder andere over degelijke frequenties. 

Het lijkt er eerder op dat de minister het duidelijke signaal van de Raad van State toch wil negeren. Dat zou kunnen leiden tot een herstelplan van zo’n 15 maanden, tot het opnieuw vernietigd zou kunnen zijn. Een door de Raad van State gewaarschuwde overheid zou zo’n ‘opzettelijke’ fout toch niet meer mogen maken?  

Afwaardering in vermogen

Het is natuurlijk zo dat ‘storing’ een rekbaar begrip kan zijn. Het valt echter op hoe die storingen anders worden berekend voor de VRT, dan voor de lokale radio’s. Er ontbreekt ook afdoende motivering in de bevraging, die ondertussen is opgestart. De naakte stelling, dat een frequentie op een paar genoemde plaatsen zou storen, is echt niet voldoende! 

Idem dito met de afwaardering in vermogen van de 8 vrijgegeven frequenties. In het bestaande frequentieplan zaten wel meer frequenties die elkaar storen, 104.6 MHz in Antwerpen stoort bijvoorbeeld 104.5 MHz in Mechelen. In Antwerpen kunnen echter probleemloos de frequenties 87.6 MHz, 99.5 MHz, 97.2 MHz, 98.4 MHz, en 99.5 MHz worden gebruikt. 

Ook elders

Dat is ook elders het geval. Het is des te pijnlijk dat in Haaltert Radio PROS na dertig jaar niet meer erkend is, terwijl er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn met 94.8 MHz, 92.7 MHz, 88.6 MHz en 94.0 MHz. Merkwaardig is ook dat de afstand tussen niet-in gebruik genomen frequenties veel groter is. Op het eerste zicht lijken ze dan beter dan bestaande, die wel werden opgenomen. 

0.3 MHz en 0.4 MHz verschil

VRT-frequenties blijken ook veel vrijer te mogen zijn. De openbare omroep zendt in Leuven uit op 88.0 MHz, met een vermogen van 500 Watt. Deze frequentie is in Vlaanderen verder nergens in gebruik. In Brussel zendt diezelfde VRT op 88.3 FM, dat is met een ruimte van 03 MHz als bescherming tussen de zenders. 

Elders vraagt de VRT, als het commerciële radio’s zijn, 0.4 MHz verschil bescherming. Dat verschil krijgt geen enkele privé-radio. Europese richtlijnen verbieden echter technische discriminatie tussen openbare- en private omroepen. Als voor de VRT dezelfde norm van  bescherming als voor privé omroepen zou toegepast worden, zou er veel meer plaats zijn! 

0.1 MHz verschil

Het lijkt ook of het kabinet Gatz de ITU-normen van het Low Power Agreement (Plan van Genève) voor de band 104.9 tot 108 MHz ‘vergeten’ is. De beschermingsnormen uit dit plan worden alleszins niet gerespecteerd. De onderlinge afstand tussen locaties, met zenders die slechts 0.1 MHz verschillen, is daarin vastgelegd op 25 kilometer. Dat plan is hier te bekijken.

Lokale omroepen met een zendvergunning voor 100 Watt zouden dan eenvoudig 8 kilometer zendbereik mógen hebben. In het vernietigde-, én in het herstelplan, is die toegelaten afstand echter korter gemaakt. Los van de vraag waarom, is er bovendien nog de vaststelling dat er toch nog dubbele dekkingen van sommige frequenties zitten in het plan. 

De bevraging invullen

Het lijkt dan inderdaad ‘eenvoudig’ om in een eventuele klacht bij de Raad van State aan te tonen dat – nogmaals – niet alle bruikbare frequenties in het plan zouden worden gebruikt. Er wordt beweerd dat de besluiten voor de procedure, die onlangs tot de vernietiging van het frequentieplan heeft geleid, destijds op anderhalve dag in elkaar zouden zijn gezet. 

Ondertussen weet iedereen veel meer, en is de radiowereld ook al veel procedures verder. De kennis is dan, willens nillens, toegenomen, nu al is ook duidelijk dat het voorgestelde herstelplan – bij uitvoering – procedures verwachten. Wie daarin alsnog iets zou willen bijsturen moet wel actie ondernemen, en de bevraging invullen. Dat kan hier. 

Berekende uitleg

Het is ook belangrijk om te weten dat de overheid verplicht moet uitzoeken of een verzoek, tot het beschikbaar stellen van een vrije frequentie, mogelijk zou zijn. Zoiets is op elke locatie gemakkelijk terug te vinden via de tool bij fmscan.org . Een overheid mag wel een frequentieplan opstellen, een vraag tot vrijgave negeren mag ze echter niet. 

In de vereiste repliek moet dan worden geformuleerd waarom een frequentie niet bruikbaar zou zijn. Dat dient technisch te gebeuren, met berekeningen die bewijzen dat de frequentie zou storen. Die berekeningen moeten voor alle soorten omroepen op dezelfde wijze gebeuren, en elk andere uitleg is niet afdoende om gebruik te weigeren. 

Onderzoek zou veel ellende besparen

Dat brengt deze gedachtegang weer naar het begin, naar waarschijnlijke te verwachten procedure(s) over het herstelplan, en mogelijk een nieuwe vernietiging. Terug naar af, en dan zou de overheid niet anders meer kunnen dan uitzoeken welke restfrequenties er nog mogelijk zijn, en die dan openstellen. Zo’n onderzoek zou nu veel ellende kunnen besparen.

Blijkbaar gokt de minister liever op twee keer vastrijden op hetzelfde plan, dat zou alleszins een unicum zijn in de Vlaamse radiogeschiedenis. Waarschijnlijk is er tegen dan ook een andere minister van media. Dit beleid zou dan zichzelf wel opgelapt hebben tot aan de verkiezingen, de radiowereld zou alleszins weer in dezelfde radio-ellende terechtkomen. 

Toveren in Antwerpen 

Soms werd er trouwens getoverd in het Vlaamse radiolandschap. Midden de jaren negentig werd in het parlement beweerd dat in Antwerpen géén hoogvermogen frequenties konden worden gecoördineerd. Een paar jaren later stelde de Vlaamse overheid, in een procedure bij het Grondwettelijk Hof, dat er slechts één nationale commercíële radio mogelijk is.

Jaren later blijken er ‘plots’ maar liefst drie (!) landelijke omroepen te kunnen. Nog straffer: twee jaar geleden werd, in het beroemde PR4 rapport, beweerd dat de VRT met een zender van 20.000 Watt vanuit Schoten, het zes kilometer verder gelegen centrum van Antwerpen niet zou dekken. Wie lang genoeg meeloopt in de sector weet dat dit onzin is. 

Oogsten wat men zaait

Er is al veel inkt gevloeid over de perikelen in de radiowereld, meestal over de indeling van het radiolandschap, dikwijls was dat politiek beladen. De pers is digitaal geworden, er vloeit steeds minder inkt. De grote onderwerpen zijn na dertig jaar hetzelfde gebleven. Een beleid, al of niet met een politieke agenda, zal ook wel oogsten wat men zaait zeker?  


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Radio Minerva krijgt nieuwe erkenning

We vernamen zopas uit zeer betrouwbare bron dat Radio Minerva een nieuwe erkenning krijgt.

Denemarken: Nova wint aanbesteding

Bauer Media heeft de aanbesteding van het landelijke FM5-kavel in Denemarken gewonnen en mag de Lees verder

Studio 100: Raad van State verwerpt spoedbehandeling radiodossier

De uitspraak betekent echter niet dat Studio 100 ten gronde ongelijk heeft.

Lokale erkenningsronde 2022: 21 kandidaten strijden om 10 pakketten

Eén dossier werd blijkbaar niet weerhouden. De nieuwe erkenningsronde was een (politieke) noodzaak geworden na Lees verder

Auditeur Raad van State niet happig om commerciële radiolicenties te schorsen

De auditeur van de Raad van State adviseert het beroep van Studio 100 tegen de Lees verder

Nostalgie straks ook in Denemarken? (video)

Het van origine Bauer Media-concern heeft concurrentie gekregen uit Franse hoek bij de herverdeling van Lees verder

Blad 1472: Benjamin Dalle, Dominiek Savio, Grandprix Radio

• Erkenningen lokale radio's: 22 dossiers voor 10 pakketten • Feestdag mét radio in Dominiek Lees verder

Vraag & antwoord bij… ‘Vragen over de herverdeling van Netwerk 2’

Op 25 april verscheen er bij RadioVisie een artikel over de herverdeling van netwerk 2. Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest

4 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Koen
Koen
28 november 2018 - 23:59 23:59

De frequentie 88.0 wordt gebruikt door NRJ in Vlaanderen. Ik zou toch eens beter informeren de volgende keer..

Dimitri
Dimitri
28 november 2018 - 16:57 16:57

Als je tussen Dendermonde en Mechelen naar Nostalgie probeert te luisteren ondervindt je pas echt hoe de verschillende zenders op elkaar zitten geduwd. Als je dan de vergelijking doet met de verschillende Radio 2 frequenties geeft dat een groot verschil.

Mediawatcher
Mediawatcher
28 november 2018 - 08:40 08:40

Dat is ook elders het geval. Het is des te pijnlijk dat in Haaltert Radio PROS na dertig jaar niet meer erkend is, terwijl er bijvoorbeeld mogelijkheden zijn met 94.8 MHz, 92.7 MHz, 88.6 MHz en 94.0 MHz. -> Ik heb een vaag vermoeden dat de berichtgeving binnen de redactie nogal PROS-kleurig is. Zit er toevallig een medewerker bij Radiovisie? Calimero doet het weer. De vijf stations waarover eerder bericht, hebben boter op hun hoofd en die is aan het smelten. Omdat zij hun zin niet krijgen (ze hebben die mijn inziens al teveel jaren gekregen ten koste van anderen) moet er de hele radiosector maar aan geloven. Ik verneem dat her en der stations geen reclame meer kunnen verkopen dankzij die 5 omdat ze telkens naar de RVS trekken als ze hun zinnetje niet krijgen. Adverteerders nemen namelijk heel snel een afwachtende houding aan en de berichtgeving in de media is nu niet van die aard dat er nog veel vertrouwen in lokale radio kan opgebouwd worden. Je zou voor minder als kleine middenstander. De hele sector wordt verlamd omdat er vijf omroepen hun grote gelijk niet krijgen. 5 omroepen – schreef gisteren iemand in een radiogroep – met veel boter op hun hoofd. Zich nooit zich aan regels gehouden. Ketenvorming, hoge vermogens waar ze er geen hebben en nog veel meer. We kunnen nog even doorgaan maar wat wel raar is dat de radiomaffia langs de ene kant foert zegt tegen de overheid maar diezelfde overheid dan in de vorm van de RVS misbruikt om hun gelijk te halen. Beetje hypocriet niet? Het is maar een idee maar het wordt misschien eens tijd dat de rest van het radiolandschap ook eens rond de tafel gaat zitten en ook gezamenlijk naar de rechtbanken trekken tegen die 5 luizen in de pels. Door hun acties brengen zij namelijk de rest van radio-makend Vlaanderen in financiële problemen. Elke dag dat een zender uit zal liggen moet betaald worden en desnoods afgedwongen worden want je kunt die ook juridisch bekijken als opzettelijk economische schade toe brengen aan andere omroepen met een erkenning. In Nederland roept men dan een economisch delict in. Vele omroepen hebben extra moeten investeren om te voldoen aan de nieuwe mogelijkheden en regels en zien nu een stagnerende inkomstenbron (reclame) dus de vraag die we moeten stellen wat gaat dit uiteindelijk voor financiële gevolgen geven voor de kleinere omroepen die nu al moeite hebben met de vaste kosten? De kans dat de VRM de uitzendende radio’s zal stilleggen (waaronder toch een paar ferme kleppers) is zeer klein. Denk aan de VMM, SBS,…met een eigen juridische dienst in huis of als kind aan huis. Denk niet dat een Q of Joe zich zal laten stilleggen door 5 rvs-roeptoeters. Het kan misschien tellen als signaal maar het wordt tijd dat die rust toch eens kan weerkeren zodat de markt zich herstelt en het wordt bovenal tijd dat de rest van radioland een duidelijk signaal gaat geven dat ze niet gediend zijn… Lees verder »

Jan D.M.
Jan D.M.
28 november 2018 - 15:40 15:40
Antwoord aan  Mediawatcher

Beste Mediawatcher:
Als U al een regelmatige luisteraar van PROS bent (of was via de ether) dan zal u toch enigszins moeten toegeven dat er over PROS veel informatie te rapen valt. Ze zijn met hun ploeg talrijk aanwezig op festiviteiten (kermis, braderie, Sint-Maarten, gratis radio in woonzorgcentra, nu binnenkort Kerstshow) en dit niettegenstaande hun frequentie afgenomen werd. Hun enthousiasme in de veelal live-programma’s is zeker niet getemperd. Ik kwam onlangs terug een medewerker tegen en dan is steeds mijn vraag: “Hoe is het toch mogelijk dat PROS zijn etherfrequentie verloor ?”. Daarop kreeg ik al verschillende antwoorden, maar een feit is dat deze Haaltertse Radio PROS dat zeker niet verdiende. En die eventuele PROS-medewerker bij Radiovisie overdrijft zeker niet wat de informatie betreft: keurig en correct !

Don`t copy text!
4
0
Deel hier gerust uw gedachtenx