RadioVisie

  • .
    .
TVV Sound

Wie reguleert de regulator? (3)

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Een serie over selectieve handhaving door de Vlaamse regulator voor de media.

De afgelopen dagen werden in een eerste deel en daarna ook in een tweede deel van deze serie, het verschil in sancties van de VRM, bij overtredingen tegen het uitzendvermogen, en het niet toegestaan verhuizen behandeld. De VRM handelt daarin steeds als enige scherprechter, waardoor zij tegelijkertijd politieagent, procureur, rechter en/of jury lijken te zijn. Vandaag belichten we hun besluitvorming in een ander aspect van het uitzenden: het niet in gebruik nemen van toegewezen frequenties.

Deel 3: Niet alle frequenties aanzetten. 

Het uitgangspunt is eenvoudig: er wordt een kavel van frequenties toegekend. De vraag is of die dan allemaal moeten worden opgestart. Het antwoord is eenvoudig: 

Art. 134. De erkenningen voor landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties worden verleend voor negen jaar, met ingang van de datum die in het erkenningsbesluit is opgenomen. Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover de nadere modaliteiten. 

Het decreet zegt dus expliciet ‘ja’. Wie na één jaar nog niet uitzendt op een frequentie, en/of niet alle frequenties gebruikt, speelt normaal gezien de erkenning kwijt. ‘Normaal gezien’. Verderop worden voorbeelden van behandeling aangehaald, daarin lijkt er toch weer verschil te worden gemaakt in wie, of wat, de betrokkenen zijn. Er is echter meer. Zoals bekend zijn er hiaten ontstaan in het radiolandschap, en worden de landelijke omroepen opnieuw aanbesteed in een erkenningsronde. 

Voorstel tot wijziging decreet

Op 20 december 2020 diende minister Benjamin Dalle een ontwerp van decreet in, tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009. Opmerkelijk genoeg wordt daarin ook een wijziging voorgesteld aan de verplichting, om binnen het jaar (alles) op te starten. In het voorstel van wijziging decreet staat dat zo

§6. Als de landelijke, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de ingangsdatum van de erkenning nog niet uitzendt via minstens de helft van de toegekende frequenties, kan de Vlaamse Regulator voor de Media de erkenning ambtshalve intrekken.”. 

Tegen Europese richtlijnen

Landelijke Q, en de vier netwerken (NRJ, TOP, BNL, SRV) kregen tussen 14 en 17 frequenties toegewezen. JOE heeft er zelfs 27! Met het nieuwe voorstel zouden zij bij opstart van de helft al in orde zijn, en blijven. Er zijn 111 frequenties toegewezen aan de landelijke- en netwerkradio’s. Het voorstel zou in theorie dus toelaten dat er daarvan zo’n 55 niét worden opgestart? Braakliggende grond, op schaarse akkers? Het zijn dan net die omroepen, die de beste frequenties in het plan toebedeeld krijgen!  

Uiteraard zou dit ook voor lokale kavels gelden, daar zou de theoretische leegte wel minder groot zijn, doch even hard aankomen. Zeker als omroepen hun erkenningen niet konden verlengen, zoals bij de laatste erkenningsrondes van ex-minister Sven Gatz. Laat het echter duidelijk zijn dat dit voorstel tot wijziging van decreet helemaal in strijd is met de Europese regelgeving. Die richtlijnen schrijven voor dat het spectrum optimaal gebruikt moet worden, en dat alle bestaande frequenties moeten worden gebruikt. 

Niet- of gedeeltelijk opstarten

In het geval van de wijziging decreet zouden er dus frequenties zonder verder gevolg ongebruikt kunnen blijven. Als het niet de bedoeling zou zijn om nogmaals een etherchaos te creëren, zoals in 2018, en daarna, dan kan men dit voorstel eigenlijk beter nu al opbergen. Eerder in het voorstel staat wel dat de minister die open frequenties opnieuw zou kunnen toebedelen, maar ook daar stelt zich de vraag of er dan wel een zorgvuldige aanbesteding zou gebeurd zijn. We komen daar later, in een ander artikel, nog op terug. 

Komen omroepen binnen het huidige radiodecreet ermee weg, als ze niet, of slechts gedeeltelijk, zijn opgestart? Er zijn hierover wel een paar beslissingen terug te vinden, in die zaken wordt opgetreden. Er zijn er echter nog andere, die zijn zeker ten dele ook gekend bij de VRM, toch wordt hiertegen ambtshalve niet opgetreden. In feite creëert de regulator dan een soort van dubbele standaard, en dat is net niét de bedoeling van een waakhond.   

VZW De Hoge Noot Rotselaar 

Op 22 juli 2013 wordt de VZW De Hoge Noot erkend voor de lokaliteit Glabbeek. Twee maanden later al dient de vzw een aanvraag tot zendvergunning in, die geweigerd wordt ‘wegens niet-inpasbaar’. Toen de VRM in maart 2014 onderzocht waarom men nog niet was opgestart, werd een (gelijkaardige) zendaanvraag ingediend, die nogmaals werd geweigerd. Uitzenden zonder vergunning mag niet, opstarten is dan moeilijk. Na een hoorzitting, en bij afwezigheid, werd de erkenning dan in juni 2014 ingetrokken, nog geen jaar na de toewijzing.  

De omschrijving in de beslissing was eigenlijk al een opmerkelijke (vroege) verwijzing naar de voorgestelde wijziging van het decreet, door minister Benjamin Dalle: 

“8.2. Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut”.

(Beoordeling): “Ter vrijwaring van de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de Regulator toezicht uitoefent, is het dan ook noodzakelijk om de erkenning van VZW De Hoge Noot in te trekken”. 

Twin Media Kortrijk

Op 30 maart 2018 wordt de VZW Twin Media erkend voor frequentiepakket 101 Kortrijk-Menen. Iets meer dan een jaar later ging de onderzoekscel van de VRM op controle: 

(Uit de beslissing) “Op 21 oktober 2019 legt de onderzoekscel van de Vlaamse Regulator voor de Media (hierna: VRM) een onderzoeksrapport voor over het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden (via één of meerdere frequenties) door diverse lokale radio-omroeporganisaties. Het betreft hier onder meer VZW TwinMedia…” 

(Uit de beslissing) “Op 28 oktober 2019 beslist de algemene kamer van de VRM om, op basis van het onderzoeksrapport, VZW TwinMedia in een procedure op tegenspraak te betrekken.”

De VZW Twin Media startte uiteindelijk één frequentie op. Na een ingebrekestelling met een deadline om zich te regulariseren, zonden ze later ook nog tijdelijk uit via een niet-vergunde locatie, die werd echter achteraf toch nog goedgekeurd. Uiteindelijk werd de VZW Twin Media een boete opgelegd van 500 euro. In de beslissing staat ook hier weer een opmerkelijke verwijzing naar niet-gebruikte frequenties: 

28. Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden (artikel 144 van het Mediadecreet). 

Radio Totaal Kapellen 

Op 1 december 2017 werd de VZW Totaal Radio erkend voor het frequentiepakket 15 Antwerpen-Brasschaat-Kapellen. Eén jaar na datum waren de drie frequenties nog niet allemaal opgestart, de VRM startte (pas) een onderzoek op na meer dan anderhalf jaar. De VZW kreeg uiteindelijk nog tot 1 februari 2020 om zich te regulariseren, dat is een totale periode van meer dan twee jaar. Op 20 februari 2020 beslist de VRM dan ‘dat VZW Totaal Radio de uitzendingen volledig heeft opgestart. Er is bijgevolg geen reden om een sanctie op te leggen’. VZW Totaal Radio kwam dus weg zonder een boete, de procedure werd stopgezet. 

BNL/VBRO 

Na erkenning in 2017 diende het netwerk VBRO (later BNL) de uitzendingen te starten vanaf 1 januari 2018. Het volledige pakket moest operationeel zijn tegen 1 januari 2019. Dat leek een gemakkelijke opdracht, VBRO had in haar aanvraagdossier aangegeven dat ze al in het eerste trimester van 2018 zouden opgestart zijn, en hadden hiervoor ook de volledige punten van beoordeling gekregen. In de praktijk was dat echter niet het geval. Na een al eerdere ingebrekestelling, met deadline voor regularisatie, dient dit alsnog ten laatste op 31 januari 2021 gebeurd te zijn. Drie jaar na datum.     

Norkring

De laatste ontwikkelingen rond de exploitatie van Kanaal 10, door Norkring, liggen nog fris in het geheugen. Op 11 januari 2021 trok de VRM de erkenning van Norkring in, en dat elf jaar en zes maanden na de verlening op 22 juni 2009! Norkring had, binnen de erkenning, een jaar de tijd om op te starten. De intrekking duurde meer dan een decennium lang, en kwam er slechts na klacht van een derde partij. Ambtshalve is er in die hele periode niet opgetreden, de overheid heeft nochtans een indirect belang in Norking. Of was het misschien net daarom? En heeft dit belang van de overheid ook meegespeeld in het bepalen van de winnaar in de beautycontest voor DAB+ kavel 5A/D? We zullen het nooit echt zeker te weten komen.

JOE

Als er iemand de ‘Award van Ongebruikte Frequentie’ zou moeten krijgen, dan is de nominatie van JOE moeilijk te verslaan. Zo’n twintig jaar later is hun frequentie 97.4 MHz in Voeren nog steeds niet opgestart. Daarover is al eerder een artikel verschenen. Dit gebeurt met medeweten van de VRM zonder enige actie.

VRT

De situatie van de VRT is niet duidelijk, zoals al eerder gesteld controleert de VRT in feite zichzelf. Traceerbaar, via publieke documenten, is die situatie alleszins niet. Alleszins worden de DVB-T frequenties niet meer gebruikt, die frequentie toewijzing zou dan door de VRM moeten worden ingetrokken. Zoals in het Vlaamse mediabeleid dikwijls werd/wordt gesteld, en zoals het ook door de VRM vaak wordt herhaald, zijn ‘frequenties een schaars goed, en mogen ze daarom niet ongebruikt gelaten worden’.

Conclusie

Voor niet-gebruikte frequenties is de conclusie alweer dat de VRM niet altijd op dezelfde manier optreedt. Er zijn niet alleen verschillen voor dezelfde zaken van gelijkaardige omroepen, er lijkt ook een ‘klassenverschil’ te zijn in de aanpak en sanctionering. Dat zou alleszins niet het geval mogen zijn, de VRM moet een regulator zijn, géén irregulator. 

Het zou toch algemene regel moeten zijn dat elke omroeporganisatie – hoe klein of hoe groot ook – zou kunnen rekenen op een gelijk(w)aardige behandeling, én evenredigheid in de (eventuele) sancties? Het lijkt er toch sterk op dat dit niet altijd het geval is. Eerder wordt de indruk gewekt dat er heel wat ‘gemoedelijker’ wordt omgegaan met dossiers, die landelijk bereik hebben. (Victor Olsen)

Binnenkort deel 4: Uitzenden zonder geldige erkenning en vergunning kan dat?


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Wie reguleert de regulator? (1)

Een serie over selectieve handhaving door de Vlaamse regulator voor de media In het Vlaamse Lees verder

Wie reguleert de regulator? (2)

Een serie over selectieve handhaving door de Vlaamse regulator voor de media. Gisteren werd, in Lees verder

2005: Oprichting Vlaamse Regulator voor de Media

Op initiatief van mediaminister Geert Bourgeois keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed, Lees verder

Student@Night: DWW-platform tijdens eigen radiomarathon

Morgen, donderdag 1 december om 20 uur trapt Student@Night in samenwerking met PXL Radio een Lees verder

Radio Noordzee start apart kerstkanaal

De kerstmuziek wordt aangevuld met regionaal nieuws, een kerstweerbericht en de verschillende kerstevents aan de kust worden Lees verder

Radio Star haalt 13.000 euro op voor MFL-Herzele

Radio Star uit Herzele sloot een tweedaagse verzoekmarathon voor een goed doel met succes af.

AjoinMusic startte 17de seizoen

Burgemeester Christophe D’Haese en voorzitter van het feestcomite Wendy Wauters lanceerden de uitzendingen met een Lees verder

Radio Gompel is helemaal herboren

"Het was een woelige zee waar we doorheen moesten, maar sinds september bevinden wij ons Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx