RadioVisie

  • .
    Amptec
    .

Wie reguleert de regulator? (1)

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Een serie over selectieve handhaving door de Vlaamse regulator voor de media

In het Vlaamse mediabeleid is de opdracht om het radiodecreet te handhaven toevertrouwd aan de Vlaamse Regulator voor de Media (afgekort: de VRM), die deel uitmaakt van de Vlaamse Overheid. Op de website van de VRM wordt deze opdracht als volgt omschreven: 

De hoofdopdracht van de Vlaamse Regulator voor de Media bestaat er in toezicht te houden op de handhaving van de mediaregelgeving binnen de Vlaamse Gemeenschap, het beslechten van geschillen in verband met de mediaregelgeving en het geven van media-erkenningen en -vergunningen. 

Enkele andere taken die aan de VRM zijn toevertrouwd:

  • Het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector;
  • Het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap. De toezichthouder rapporteert hier jaarlijks over aan de Vlaamse regering;
  • Het uitvoeren van bijzondere opdrachten die door de Vlaamse Regering aan de VRM worden toevertrouwd.

Het enige controleapparaat

De VRM kent drie verschillende vormen van procedures: een onderzoek van een klacht, een onderzoek ambtshalve, en een onderzoek op verzoek van de Vlaamse regering. De VRM zou – logischerwijze – ook een ‘onafhankelijke waakhond’ moeten zijn. In de laatste mogelijkheid van procedure zit daarom al een vorm van overlapping: het toezicht op de VRM zelf zou in onderzoeken op verzoek van de Vlaamse regering al gebeuren door de Vlaamse Overheid zelf. 

De VRM is voor de radiowereld ook het enige controleapparaat. Eén instituut zou dan tegelijkertijd politieagent, procureur, rechter, en/of jury kunnen zijn. Controle is er enkel door de overheid, in een beleid waar die overheid zelf verantwoordelijk is. De leden van de kamers, raad, commissie, en hun bijhorende administratie, zullen wel voldoende juridische en/of academische achtergrond hebben. Het is echter de vraag of zij ook voldoende praktische kennis hebben van het medium radio. 

Het zou toch een vereiste moeten zijn, om bijvoorbeeld te weten wat een dipool, of een antennediagram is. Zo niet, zal het beslissingsniveau in praktijk waarschijnlijk worden overgedragen aan de ambtenarij, hun voorstellen in de handhaving, die dan gewoon gevolgd wordt. Dat zou kunnen leiden tot willekeur, en/of favoritisme, naast de controle door de bevoegde overheid zelf, is beroep daartegen enkel mogelijk bij de Raad van State. Dat is dan ook nog eens een kostbare procedure, die zelfs niet voor iedereen haalbaar is. 

Beslissingen, zoals hier door de VRM, zouden steeds eenvoudig aanvechtbaar moeten zijn. Indirect hoort dat bij de algemene beginselen van Behoorlijk Bestuur: een overheid moet logisch en begrijpelijk motiveren (motiveringsbeginsel), moet geldende regels juist en consequent toepassen (rechtszekerheidsbeginsel), en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (Fair-Play-beginsel). Als dat niet zo is, dan scheelt er iets aan de verplichtingen van die overheid, niet aan de sector zelf. 

Deze artikelenreeks verdiept zich in concrete voorbeelden, waarbij die algemene beginselen ver weg leken.  


Deel 1: Overtredingen tegen het uitzendvermogen 

Het is geen geheim dat de toegekende uitzendvermogens in de radiowereld niet altijd worden gerespecteerd. Dat beperkt zich niet tot ‘betrapte’ gevallen alleen, en het is zeker ook niet zo dat het algemene regel zou zijn. Bij bevestigde klacht, of bij een vaststelling ambtshalve, zouden de betrokken omroeporganisaties toch moeten kunnen rekenen op een gelijk(w)aardige behandeling? Dat lijkt echter niet zo te zijn. 

Westhoek Radio

In het voorjaar van 2013 stelde de onderzoekscel van de VRM vast dat de VZW Westhoek Radio uitzond met een meervoudig verhoogd vermogen, via een niet-vergunde antenneconfiguratie. Omwille van afwezigheid op een hoorzitting daarover schorst de VRM daarna de zendvergunning, na vaststelling van de feiten werd die opnieuw afgeleverd. In het bepalen van het bedrag van 500 euro administratieve geldboete verwijst de VRM naar een gebrek aan medewerking, en naar gederfde inkomsten.

Radio P.R.O.S.

Drie jaar later, in het voorjaar van 2016, behandelt de VRM een klacht van Radio Atlantis tegen Radio P.R.O.S., wegens storingen. Het BIPT stelt een te hoog uitzendvermogen, en te hoge antennehoogte vast. De VRM besluit tot een boete van 1.500 euro, verhoogd omdat Radio P.R.O.S. eerder voor gelijkaardige feiten al een boete had gekregen. Die eerdere boete was echter 750 euro, toch 250 euro meer dan voor Westhoek Radio.

VBRO Aalter

In de zomer van 2013 kwam VBRO Aalter veel goedkoper weg. De VZW Westhoek Radio (Westpoint) had klacht ingediend tegen de VZW Radio Alter-Natief (VBRO Aalter), wegens storingen. De onderzoekscel stelde vast dat de zendinstallatie bij Westpoint niet goed afgesteld was. Voor VBRO Aalter werd een te sterk signaal vastgesteld, maar dit kon (volgens VRM) geen storingen bij Westpoint veroorzaken. De zaak werd ongegrond verklaard, VBRO Aalter kreeg geen boete voor het te hoge vermogen.

Transparantie

Aard en omstandigheden zullen altijd wel anders zijn, maar overtreding is overtreding, en dan zou het niet mogen dat de ene bij de VRM wegkomt met 500, of zelfs 750 euro, minder boete dan de andere. Een uniform tarief, en/of volgende overtreding(en), met desnoods gradatie tot het vermogen (in deze drie zaken), zou veel transparanter zijn. Die transparantie zou men ook van een overheid mogen verwachten, en niet dat men bijvoorbeeld in deze zaken naar de Raad van State zou moeten trekken om een paar honderd euro aan te vechten.  

Behalve lokale omroepen, zoals in de drie voorbeelden hierboven, zijn er natuurlijk ook omroepen die landelijk, of zelfs nationaal uitzenden. Dat gebeurt met veel hogere zendvermogens, die bij bewuste of onbewuste foutafstellingen veel meer storingen kunnen veroorzaken. Het lijkt erop dat die omroepen weinig, of zelfs helemaal niet gecontroleerd worden, of is de manier van (geregeld) controleren alleszins onbekend. In elk geval vinden we geen vervolgde overtredingen terug. 


Landelijk en nationaal

Behoudens vergissing zijn de landelijke commerciële radio’s, in hun twintigjarig bestaan, nog nooit beboet voor overtredingen van toegestane vermogens. Zouden ze dan altijd, en allemaal, met het exact juiste vermogen uitzenden? Dat zou een opmerkelijk feit zijn, en zeker toe te juichen, als dat effectief zo zou zijn. De Vlaamse radiowereld wordt echter behoorlijk gegijzeld door Franstalige omroepen, die zich weinig aantrekken van beperking in Wallonië, ofwel (soms) zwaar in overtreding zijn. Het zou verwonderlijk zijn dat onze grote jongens daar nooit op zouden ‘reageren’. 

Er ontbreekt echter transparantie in het gevoerde controlebeleid voor landelijke omroepen. Alhoewel er dan ook geen bewijzen kunnen worden gevonden mogen we er wellicht toch van uitgaan dat er ‘selectief’ wordt gecontroleerd in de Vlaamse radiowereld. De VRT is nog een apart verhaal: de VRM geeft namelijk geen zendvergunningen uit aan de VRT. Er is slechts sprake van toegewezen frequenties, in een frequentiebesluit. De VRM controleert de VRT daarover niet in detail, daardoor heeft de VRT de luxepositie dat ze  – in praktijk – zichzelf controleren.

Discrepantie

Het is misschien beter om dan van discrepantie te spreken, dan van discriminatie. Toch zijn die verschillen in behandeling niet evident. Er mag namelijk geen enkel verschil zijn tussen een behandeling van een publieke omroep, en die van een private omroep. Wie de betrokkene is, of welke soort van uitzendingen, mag niets ter zake doen. Een voorbeeld: Stadsradio Halle diende in 2003 een klacht in tegen de VRT en (toen nog) de VMMa, wegens ‘storingen op de eigen uitzendingen door spiegelfrequenties’. 

De feiten: 

“Het onderzoek door het BIPT bevestigt inderdaad de feitelijke storingen van de uitzendingen door Stadsradio Halle te Beersel (105.6 MHz), te wijten aan de spiegelfrequenties door de uitzendingen van Studio Brussel en Q-Music”

“Deze storingen worden evenwel niet veroorzaakt door onregelmatige uitzendingen door de VRT of VMMa, maar zijn het gevolg van de uitzendingen met zwaar vermogen door beide omroepen van op eenzelfde zendplaats. Die uitzendingen resulteren in de storing van de ontvangst van Stadsradio Halle op sommige toestellen met een minder krachtige ontvangst, zoals draagbare radio’s”

De beslissing:

“Aangezien er geen onregelmatig zendgedrag is vastgesteld, is er ook geen aanleiding tot het uitspreken van een sanctie”. 

De vraag is echter hoe men onregelmatig zendgedrag kan vaststellen wanneer er geen technische detail specificaties zijn en men zich dus aan een in dit geval niet bestaande vergunning heeft gehouden. In het buitenland is controle van publieke omroepen niet ongewoon, daar hebben de publieke omroepen ook zendvergunningen met duidelijke technische specificaties. Een interessant rapport over de situatie in Nederland is hier te vinden. (Victor Olsen)

° Morgen deel 2: De illegale verhuis.


Amptec

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Wie reguleert de regulator? (2)

Een serie over selectieve handhaving door de Vlaamse regulator voor de media. Gisteren werd, in Lees verder

Wie reguleert de regulator? (3)

Een serie over selectieve handhaving door de Vlaamse regulator voor de media. De afgelopen dagen Lees verder

VRM geeft BNL derde deadline om te regulariseren

Rechtbank Brugge behandelt maandag het faillissement van BNL.  Het jaar is bijna om, in de Lees verder

VRM treedt op tegen lokale radio’s met ‘eenvormige programma’s’

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) beboet de West-Vlaamse lokale radio’s Musica FM, I.R.O. Lees verder

Strooit VRM zand in ogen van minister Dalle? (video)

Joe laat al 19 jaar frequentie in Voeren ongebruikt Vraag over Joe-frequentie in VoerenDe bevestiging Lees verder

VRM verlengt tijdelijke zendvergunningen

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft beslist dat voor evenementen die plaatsvinden tussen Lees verder

Radio Veronica in beroep tegen boete

Ondertussen werd duidelijk dat Kink, het alternatieve station van Jan Hoogesteijn, achter de klacht zat.

Het klavertje vier van PROS

Dat ze gelukkig zijn bij Radio PROS in Heldergem. Dat is het resumé - in Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest

2 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Maarten
Maarten
20 januari 2021 - 10:29 10:29

De “feiten” in verband met de spiegelfrequenties die de ontvangst van Stadsradio Halle zouden storen, zijn er toch een beetje met de haren bijgesleurd.
Iedereen die kennis heeft over intermodulatie, weet dat dit in dit soort storingen meestal ontstaat in de ingangstrap van de ontvanger. Hoe beter de kwaliteit daarvan, hoe minder last je hebt van die storingen.
Je kan toch aan de vergunde zenders niet aanrekenen dat sommige fabrikanten van radio’s regelrechte brol op de markt gebracht hebben?
Zolang de maximale vermogens van de 100.6 en de 103.1 gerespecteerd zijn, en alle spurious frequenties voldoende onderdrukt zijn (en er dus aan zenderzijde geen stoorsignalen op 105.6 uitgezonden worden), kan je storingen alleen aan de frequentieplanning toewijzen.

Om het simpel te stellen: coördineer de 105.6 op dezelfde lokatie als de 2 andere frequenties en je probleem is opgelost

PVM
PVM
18 januari 2021 - 11:04 11:04

boeiende materie!

Don`t copy text!
2
0
Deel hier gerust uw gedachtenx