RadioVisie

  • .
    .

Waarom werd erkenning Stadsradio Vlaanderen ingetrokken?

Generalistische aanvraag op een netwerk voor doelgroep

Meer dan drie jaar geleden, op 15 september 2017, erkende toenmalig Vlaams mediaminister Sven Gatz B.G.-Consulting als netwerkradio-omroeporganisatie, voor frequentiepakket 4, ander profiel 2. Twee maanden later, in november 2017, kondigde de vzw Radio Maria juridische stappen aan tegen de erkenning. Nog eens anderhalf jaar later, op 5 april 2019, werd de erkenning van BG Consulting nogmaals hernieuwd, nadat de minister het ministerieel besluit had aangepast. 

De vzw Radio Maria bestreed vanaf 4 juni 2019 ook de hernieuwde erkenning van Stadsradio Vlaanderen. Vorige week is er dan een einde gekomen aan deze juridische strijd, die al meer dan drie jaar duurt. Op 16 december 2020 vernietigde de Raad van State het erkenningsbesluit van 5 april 2019 van BG Consulting. De eerste auditeur had hierover eensluidend advies gegeven, behalve wat de handhaving van de gevolgen betreft. Tegen dit arrest is geen beroep meer mogelijk. 

° Raad van State – Stadsradio Vlaanderen

Hoe is het zover kunnen komen? 

Zoals hierboven reeds is aangegeven was de erkenning van Stadsradio Vlaanderen een ingewikkelde zaak geworden. De argumentaties van zowel de verzoekster (vzw Radio Maria), als de verwerende partij (de Vlaamse Gemeenschap), én de tussenkomende partij (BG Consulting) gaan daar ook uitgebreid op in. Uiteindelijk is de beoordeling van die argumenten (achteraan in het arrest) het belangrijkste, dat is ook de basis voor deze korte duiding. 

De vzw Radio Maria voerde aan dat ‘de decreetgever heeft willen inzetten op drie verschillende ‘profielen’. Deze profielen zijn niet onderling inwisselbaar’. En verder: ‘een kandidaat voor één bepaald profiel sluit de facto de keuze c.q. erkenning uit voor een ander profiel. Niettemin blijkt dat de tussenkomende partij naast haar aanvraag voor pakket 4, een gelijkaardige aanvraag heeft ingediend voor frequentiepakket 1’.

Generalistische aanvraag op netwerk voor doelgroep

De RVS heeft dit op verschillende manieren bewezen geacht. In het Ministerieel Besluit wordt het woord ‘generalistisch’ regelmatig aangehaald:  

“Stadsradio Vlaanderen heeft als uitgangspunt ‘informatie uit het ontvangstgebied te centraliseren en delen met de inwoners van Vlaanderen’ om zo dichter bij de luisteraar te komen en een commercieel alternatief te zijn voor Radio 2, zonder in concurrentie te gaan met de lokale radio’s die nog dichter bij een deel van een stad of gemeente staan. Met deze visie die uitgesproken gericht is op diversiteit en op verbinding maken tussen mensen en een generalistisch classic hits format richt de zender zich op alle Vlamingen.

Radio 2 is bij uitstek een generalistische omroep, Stadsradio Vlaanderen gebruikt dat woord ook letterlijk om het voorgestelde format van de aanvraag te omschrijven. Bovendien omschrijft Stadsradio Vlaanderen nergens een specifieke doelgroep, die nochtans vereist was voor pakket 4 van de netwerken. En zelfs de overheid, onder de bevoegdheid van toenmalig Vlaams mediaminister Sven Gatz, oordeelde dat Stadsradio een eerder generalistisch profiel had ingediend. 

De beoordeling van het format voor de aanvraag van Stadsradio Vlaanderen vermeldt: 

‘het deel van het aanbod via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod en het deel Vlaamse muziekproducties in dat aanbod’ wordt herhaald dat de stadradio kiest voor een algemeen profiel met aandacht voor classics” en wordt besloten dat dit profiel eerder past bij een generalistische netwerkomroeporganisatie, er zijn geen indicaties dat er bewust wordt gekozen voor een ‘ander’ profiel”. 

Copy-paste aanvragen, en foutieve overweging

Zowel de aanvraag van Stadsradio Vlaanderen, als de beoordeling daarvan door de overheid, spreken van een generalistisch profiel. Het mediadecreet maakt nochtans duidelijk onderscheid tussen de drie verschillende profielen, wijst erop dat dit een voorwaarde is om erkend te worden, en wijst er ook op dat deze basisvoorwaarden voor de volledige duur van de erkenning moeten behouden blijven. Het profiel is dus een voorwaarde, geen toetsing. De generalistische beoordeling werd daarna zelfs bij het nieuwe ministeriële besluit gevoegd, en werd dus ‘aanvaard’. 

BG Consulting diende, naast de aanvraag voor pakket 4, een gelijkaardige aanvraag in voor pakket 1, (waarschijnlijk ook nog voor een ander pakket). Het zendschema van beide aanvragen bevatte dezelfde programma’s, Stadsradio Vlaanderen moest ‘een commercieel alternatief zijn voor Radio…/… radio voor alle Vlamingen’. Het copy-paste-werk van de aanvrager kan de overheid niet worden aangewreven, wel dat daar het verkeerde profiel werd opgemerkt, en dat de aanvraag toch werd overwogen, maar dan weer zonder enige sanctie in de beoordeling. 

Als men niet bij de zaak is? 

Er was heel wat te doen over de beoordelingen van de aanvragen in de eerste erkenningsronde van 2017. Vooral de professionaliteit van de zes beoordelaars werd in vraag gesteld, er werd zelfs gesproken over ‘veredelde stagiairs’. Commissielid Katia Segers (Sp.a) meende dat ‘de zes beoordelaars de sector niet kennen’, toenmalig Vlaams mediaminister Sven Gatz repliceerde daarop ‘als men er niet bij is, is de procedure niet goed’. Vooral dat laatste krijgt steeds meer ongelijk, ook nu weer is een foute beoordeling de oorzaak van veel kwaad achteraf. 

Met Stadsradio Vlaanderen wordt reeds een tweede netwerk onderuit gehaald, eerder al werd Hit! geschorst, omwille van gebrek aan controle door de overheid van de dossiers, en later ministerieel ingetrokken. Bij de klachten over de erkenning van S-Radio, later NRJ, was er ook al veel te doen over het generalistische profiel van het netwerk, of niet. Vandaag komt er ook meer duidelijkheid in een mogelijk faillissement van het vroegere netwerk VBRO, nu BNL, die zaak wordt heden behandeld in de rechtbank.

Als er voor BNL negatief nieuws zou zijn, dan zouden op drie jaar tijd al drie van de vier netwerken niet meer bestaan. Bij BNL wordt het vandaag een hamvraag over het financiële luik, en net dat financiële was destijds al een minpunt in de aanvraag van VBRO. BNL zond al niet meer uit op het volledige netwerk. Luisteraars meldden gisteren dat de zenders van Diksmuide en Oostende zouden uitstaan, in Poperinge zouden er storingen zijn. Of dat effectief zo is, of het louter om geruchten gaat, was bij het afsluiten van dit artikel nog niet duidelijk.  

Netwerken lagen ook onder vuur bij de VRM. Die besliste in sommige gevallen om te gedogen, in andere gevallen niet, en dan werd er zelfs streng opgetreden. Stadsradio Vlaanderen is daar zeker niet zo gemakkelijk weggekomen als anderen. Tenslotte ging het frequentieplan zelf ook al onderuit. Sven Gatz sprak ooit ook over ‘The proof of the pudding is in the eating’. Deze radiopudding zakt steeds meer onderuit, lekker zal het dan niet geweest zijn.  (Victor Olsen)

Update: in een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat Stadsradio Vlaanderen ook zelf het woord ‘generalistisch’ regelmatig in de tekst van het aanvraagdossier had gezet. Het bewuste citaat komt echter uit het Ministerieel Besluit en niet uit het dossier en werd aldus aangepast.


TVV Sound

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

VRM geeft BNL derde deadline om te regulariseren

Rechtbank Brugge behandelt maandag het faillissement van BNL.  Het jaar is bijna om, in de Lees verder

De story van een Hit! met of zonder Flair

De woordspelingen waren niet gering de bijna afgelopen week nadat de Raad van State de Lees verder

Raad Van State vernietigt erkenning Stadsradio Vlaanderen

Het minste wat men van het jaar 2020 kan stellen is dat het een turbulent Lees verder

Blad 977: TOPradio, IBC, radio in tunnels

• Klacht van Hit FM tegen erkenning TOPradio is definitief verworpen • Toch geen IBC-beurs Lees verder

NRJ: Gasten kleuren derde ‘2000 sinds 2000’

Netwerkradio NRJ gaat voor de derde keer met de luisteraar op zoek naar de 2000 Lees verder

Blad 964: TOPradio, Ross Revenge en de saxofoon (audio)

• TOPschaamteloos: het vierde themakanaal van TOPradio • BBC2 bezoekt de 'antieke' Ross Revenge • Lees verder

Nieuwe studio’s TOPradio: the making of

We vertelden u al een kleine twee weken geleden dat TOPradio zijn intrek nam in Lees verder

Blad 959: Radio Park, TOPradio, NPO 3FM (video)

• Glazen Radiohuis van Radio Park slaat nog eens een jaartje over • TOPradio gaat Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest
6 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
PVM
PVM
22 december 2020 - 17:47 17:47

Ik heb een mail gezonden naar radio Maria, het verwonderde mij, maar ik kreeg vlug antwoord die je hieronder kan lezen:
Beste meneer,
 
Het is goed om te weten dat het hier eigenlijk over een zaak gaat die op een rechtvaardige wijze werd aangespannen tegen de Vlaamse overheid en dit omwille van het feit dat onze uitzendlicentie werd teruggenomen.
 
De Raad van State is van mening dat de beslissing om ons onze frequenties te ontnemen niet gerechtvaardigd was, een beslissing overigens waardoor wij een zwaar verlies hebben gekend.
 
Het is, ook voor christenen, normaal dat men zich niet moet laten ontnemen wat hen rechtmatig toekomt. Dat is ook de reden waarom de zaak werd aangespannen en de Raad van State gevraagd werd uitspraak te doen.
 
Hopelijk geeft dit u een antwoord op uw vraag.
 
Met hartelijke groet,
 
Radio Maria

Onbekend
Onbekend
24 december 2020 - 20:53 20:53
Antwoord aan  PVM

Radio Maria blijkt dan over een stevige brok morbide humor te beschikken. Als christen mag je niet iets (laten) ontnemen wat een ander (of jezelf) rechtmatig toekomt? Wat hebben deze mensen dan gedaan met stadsradio Vlaanderen? Stadsradio Vlaanderen had toch de rechtmatige toekenning gekregen? Ik lees in het betoog van deze mensen veel ijverzucht en naijver. Ze hebben hun zinnen op het huis van een ander gezet en laten zich van hun fraaiste kant zien. Foei radio Maria ! En nog meer foei dat je dan ook nog eens het zelfbeklag doet over uw eigen verlies. Het siert u geweldig.
Het is kerstmis: lees eens Othello, een tragedie van jaloezie, wraak en ambitie – menselijke passies die de val van een nobel man veroorzaken. Radio Maria is een gevallen zender. Wie struikelt kan zich in zijne eer herstellen, wie gevallen is blijft geschandvlekt. Hun naam is gemaakt – dat kan je wel zeggen. Maar alléé… het zijn goede Christenen: na het zingen van 5 weesgegroeten zijn al deze zonden alweer vergeten en vergeven. Zat het leven maar zo simpel in elkaar, niet waar?

Maarten
Maarten
25 december 2020 - 10:45 10:45
Antwoord aan  Onbekend

Als je leest wat er staat, heeft men het over “de beslissing” van de Vlaamse overheid.
Het gaat dus niet om jaloezie of afgunst ten opzichte van SRV, maar om de overheid te dwingen om de eigen regels na te leven.
In mijn ogen is daar niets onchristelijks aan.

Hoe jammer het ook is voor de benadeelde en hoe jammer ik het zou vinden om FM frequenties te verspillen aan een zender als radio Maria, de enige fout die er gebeurd is, is dat de Vlaamse overheid de eigen regels niet naleeft.

Men had de druk op FM ook kunnen verlichten door ook AM frequenties te verdelen, of men had de verspilling bij de VRT kunnen verminderen, maar men maakte er liever een zootje van.

Ik begin er hoe langer hoe meer in te geloven dat men dit opzettelijk gedaan heeft, zodat de onafhankelijke spelers automatisch het loodje leggen of opgaan in een andere groep.

Ricky
Ricky
21 december 2020 - 17:12 17:12

Ons land is altijd al een raar land geweest op dat gebied. En al zeker Vlaanderen.
Begin de jaren ’80 vluchtten verschillende Vlaamse vrije radio’s naar Wallonië omdat men daar met een groter vermogen kon uitzenden, dat men de kleinere in Vlaanderen gebleven zenders stoorde, daar trok men zich niets van aan. Als ze maar sterk konden zijn.
Er zaten toen veel minder goede zenders tussen, maar het was hen dan ook om de gedachte van VRIJE Radio te doen, hun hobby. Het verdwijnen van Mi Amigo heeft veel van die mensen doen nadenken en er hun hobby laten van maken. Velen konden niet tippen aan hun grote broer van op de zee. Maar ze deden het toch.
Er moet controle zijn, de FM- band kan hevige storingen veroorzaken op de vliegtuigen als de zenders niet goed geregeld zijn. Stadsradio Vlaanderen, doet zijn best, prof of niet, of ze nu de generatie bedienen die ze voor ogen hebben of niet, laat die mensen gerust.
Ze doen toch niemand kwaad? Maar ja, de zenders van op zee deden ook niemand kwaad, en ze moesten ook weg. Alles wat voor de kleine man of vrouw is, wordt afgepakt.
Waar veel geld is, is veel macht.
Mocht er terug een zeezender beginnen, sta ik in de eerste rij om te helpen.
Illegaal of niet, het kan me niet schelen.

Hans
Hans
21 december 2020 - 14:46 14:46

Buiten alle zenders van de DPG mediagroep(lees Joe en al zn bijkomende themazenders),al de Vrt zenders,is het in Belgie een erg mager beestje als het op Dab+ radio op aan komt,gelukkig is Willy er dan nog.Als ik zo van mn kozijn hoor die in Nederland woont,wat daar het aanbod is,of als ik in Duitsland soms kom,hoe het daar is,is er bij ons nog een hele weg te gaan

David
David
21 december 2020 - 21:44 21:44
Antwoord aan  Hans

DPG en Willy… Evenwel een kleine stap. Gelijk heb je, DAB+ is bij triest. VBRO Evergreen bleek daarin een meerwaarde, alleen zal het fout aangepakt zijn. Nog een geluk dat Crooner vanuit Rijsel binnenkomt.

Don`t copy text!
6
0
Deel hier gerust uw gedachtenx
()
x