RadioVisie

  • .
    .

VRV diende een input in op bevraging ‘herstelplan’

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Belanghebbenden zich laten uitspreken

Op 9 november keurde de Vlaamse regering een eerste keer een ontwerp van besluit van minister Sven Gatz goed, over een herstelplan voor het door de Raad van State vernietigde frequentieplan. Het herstelplan koos voor een snelle oplossing, waarbij 8 nieuwe frequenties, van de 26 die de Raad van State in haar arrest had vernoemd, werden vrijgegeven, zij het met sterk verminderd vermogen. 

De minister moet hierover advies inwinnen van de sectorraad Media van de SARC. Volgens de machtigingsrichtlijn 2002/20/EG (artikel 7) van het Europees Parlement, en de Raad van 7 maart 2002, moeten lidstaten niet alleen motiveren, maar ook toelaten dat belanghebbenden (zowel gebruikers als consumenten) zich hierover uitspreken, volgens een bepaalde vastgestelde procedure. 

Recht tot inspraak

De raadpleging over het FM frequentieplan (herstelplan) startte op 12 november 2018, en eindigt op dinsdagavond 11 december 2018, om middernacht. Input en bedenkingen kunnen, conform de bepalingen, en mits te voldoen aan de voorwaarden, tot dan worden ingediend. Input die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt niet meegenomen.

De Vlaamse Radio Vereniging (VRV) heeft blijkbaar gebruik gemaakt van dit recht tot inspraak, en diende een input in, waarvan kopie werd bezorgd op onze redactie. We geven de reactie hieronder integraal weer, zoals ze aan ons werd bezorgd. Wie zelf nog een input wil doen kan dat nog tot dinsdag, vóór middernacht. Klik hier

Input VRV

De input van de VRV is behoorlijk uitgebreid, en analyseerde het frequentielandschap voor een groot deel. Het is in dat opzicht zeker het lezen waard, en zou bovendien ook handige informatie kunnen bevatten voor mogelijke input door anderen. Uiteraard is de VRV verantwoordelijk voor de inhoud ervan. 

Kopie van de input van de VRV: 

Aan: mediaraadplegingen@vlaanderen.be

Onderwerp: Input inzake Raadpleging inzake beslissing van de Vlaamse Regering van 9 november 2018 en op vraag van de Minister, bevoegd voor het mediabeleid over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen

Met dit schrijven wensen wij onze feedback te geven op het frequentiebesluit zoals het op dit moment werd opgesteld. Wij stellen dat de in totaal 18 frequenties niet definitief werden opgenomen in het frequentieplan van de lijst van 26 rest frequenties die beschikbaar zijn. Een deel van deze frequenties werd niet opgenomen omdat ze een te laagvermogen zou hebben. Concreet gaat het over de volgende frequenties:

° Gent 87.6 FM
° Veltem 94.4 FM
° Sint Niklaas 94.7 FM
° Berlaar 95.3 FM
° Herenthals 98.4 FM
° Berlaar 99.6 FM
° Gent 102.5 FM
° Antwerpen 103.9 FM
° Overijse 90.6 FM
° Antwerpen 103.9 FM
° Zaventem 107.7 FM

Wij stellen echter nadrukkelijk dat een te laag vermogen geen uitzonderingsgrond vormt voor het verplicht aanbesteden van alle frequenties. Bovendien wordt het vermogen berekend op een rondstralend antennepatroon. In praktijk zijn deze frequenties gecoördineerd met een richtpatroon.

Het is naar onze mening dus perfect mogelijk om deze frequenties te laten uitzenden volgens de originele specificaties van de frequenties zoals overeengekomen in het samenwerkingsakkoord en bij internationale coördinatie destijds.

De Europese machtigingsrichtlijnen 2002/20EG  en 2002/21EG van het Europees parlement en de raad van 7 maart 2002 stellen dat alleen het onderling storen een uitzonderingsgrond is om niet frequenties ter beschikking te stellen. Bovendien zijn er in het frequentieplan andere frequenties wel opgenomen met een vergelijkbare situatie. Daar is helemaal geen sprake van reductie naar een ultra laag vermogen. Als voorbeeld vergelijken we een situatie:

° Brussegem 95.2 FM 2000 Watt. Hierdoor zou Berlaar 95.2 FM niet in gebruik genomen kunnen worden op de originele 500 Watt met richtingspatroon. De afstand Brussegem en Berlaar is 35 kilometer. In het plan werden de volgende frequenties opgenomen:

° Antwerpen 102.9 FM 100.000 Watt
° Brussel 102.8 FM 1.000 Watt

De afstand tussen Brussel en Antwerpen is 41 kilometer.

° Brussel 104 FM 20.000 Watt (Bel RTL)
° Gooik 103.9 FM 100 Watt

De afstand tussen Brussel en Gooik is 28 Kilometer.

° Antwerpen 104.6 FM 3162 Watt
° Mechelen 104.5 FM 1000 Watt

De afstand tussen Mechelen en Antwerpen is 22 kilometer.

Hieruit kunnen we enkel concluderen dat in deze vergelijkbare gevallen de overheid de frequenties wel heeft aanbesteed. Bovendien werden in het verleden ook vergunningen afgeleverd die een lager vermogen kregen toegewezen dat de zogenaamde te lage vermogens.

(Zie bijvoorbeeld bijlagen 1A en 1B – onderaan)

Concreet verzoeken wij de overheid om de niet opgenomen frequenties dan ook op te nemen in het definitieve frequentiebesluit:

° Gent 87.6 FM
° Veltem 94.4 FM
° Sint Niklaas 94.7 FM
° Berlaar 95.3 FM
° Herentals 98.4 FM
° Berlaar 99.6 FM
° Gent 102.5 FM
° Antwerpen 103.9 FM
° Overijse 90.6 FM
° Antwerpen 103.9 FM
° Zaventem 107.7 FM

Wij verzoeken de overheid tevens deze frequenties op te nemen met de oorspronkelijke technische specificaties zoals men ze destijds internationaal gecoördineerd heeft en ook werden vastgelegd in het samenwerkingsakkoord. En dat storingen voor elke vorm van omroep publiek en commercieel volgens dezelfde normen worden berekend zodat er geen technische discriminatie is tussen de verschillende vormen van omroepen.

Het technisch afwaarderen van de opgenomen frequenties en het niet opnemen van in totaal 16 frequenties bewijst dat men hier andere normen gehanteerd heeft dan voor de rest van het frequentieplan. De volgende frequenties werden niet opgenomen omdat ze niet gecoördineerd werden.

° Oudenaarde 87.9 FM
° Oudenaarde 96.9 FM

Inmiddels zijn er duidelijke afspraken gemaakt met Wallonië over coördinatie met duidelijk afgesproken normen. Bovendien is vast komen te staan dat als een frequentie redelijkerwijs niet stoort hij niet gecoördineerd moet worden met het buitenland.

Coördinatie is een proces van slechts 12 weken. Coördinatie is geen reden volgens de Europese richtlijn om een frequentie niet aan te besteden. Gebrek aan tijd is ook geen uitzonderingsregel volgens de Europese richtlijn. Wij verzoeken dan ook de volgende frequenties die niet gecoördineerd werden maar wel in de lijst stonden alsnog te coördineren en op te nemen in het frequentieplan:

° Oudenaarde 87.9 FM
° Oudenaarde 96.9 FM

Wij verzoeken om een grondig onafhankelijk onderzoek te doen naar restfrequenties die niet gecoördineerd zijn. Pas wanneer het totaal van restfrequenties bekend is en gecoördineerd kan worden is er sprake van het in gebruik nemen van alle beschikbare frequenties.

De afwijzing van onderzoek door de minister is naar onze mening niet volgens de Europese richtlijn.

Bovendien dienen bij dit onderzoek voor de publieke omroep dezelfde storingsnormen gehanteerd te worden als voor de commerciële omroep. Wij zijn ervan overtuigd dat dit tientallen restfrequenties gaat opleveren die dienen te worden opgenomen in het frequentieplan.

Zonder dit onderzoek is het frequentieplan niet optimaal en voldoet het niet aan de Europese richtlijn die duidelijk stelt dat alle frequenties dienen worden aanbesteed. De volgende frequenties werden wel opgenomen in het plan maar ernstig verlaagd in vermogen

° Brakel 88.8 FM
° Tienen 92.2 FM
° Ninove 95.0 FM
° Maaseik 95.0 FM
° Tienen 96.5 FM
° Roeselare 97.4 FM
° Mol 100.4 FM
° Sint-Niklaas 102.6 FM

Hierbij werden kennelijk andere normen gebruikt voor het berekenen van eventuele storingen dan de normen die voor de andere hoogvermogen frequenties in het plan gelden. De technische afwaardering is niet gebaseerd op enig technisch argument en wordt zelfs niet gemotiveerd.

De frequenties werden als hoogvermogen frequentie gecoördineerd met het buitenland en zo afgesproken met Wallonië.

Wij wijzen de overheid erop dat voor iedereen dezelfde normen gehanteerd moeten worden. En verzoeken dus deze frequenties terug te verhogen naar de originele vermogens zoals deze werden opgenomen in de oorspronkelijke database van de BIPT en het samenwerkingsakkoord.

Ze werden immers gecoördineerd volgend die technische specificaties.

Het is voor ons moeilijk aan te nemen dat men eerst een frequentie op hoogvermogen met het buitenland coördineert en pas dan erachter zou komen dat deze in eigen land niet inpasbaar zijn op het vermogen. In de samenwerkingsovereenkomst met Wallonië werden een aantal Waalse frequenties bevroren.

De storingen die deze frequenties veroorzaken voldoen niet aan de ITU-normen van storing en ook niet aan de technische normen van de samenwerkingsovereenkomst. In praktijk worden hierdoor een enorm aantal Vlaamse frequenties technisch onuitvoerbaar:

° 104.2 FM Antwerpen (TOPradio)
° 104.2 FM Leuven (NRJ)
° 104.6 FM Antwerpen (NRJ)
° 104.8 FM Mechelen (TOPradio)
° 105.3 FM Londerzeel
° 105.3 FM Nijlen
° 105.3 FM VBRO Leuven/Bierbeek
° 105.4 FM Antwerpen
° 105.4 FM Sint Lievens Houtem
° 105.4 FM WFM Westerlo
° 105.5 FM Stadsradio Mechelen
° 105.5 FM Pajot1 Roosdaal
° 105.5 FM Sinaai/Sint Niklaas
° 106.0 FM Scorpio Leuven
° 106.1 FM Accent Wetteren
° 106.1 FM Christina Heist op den berg
° 106.1 FM Radio Beverland Beveren
° 106.2 FM Radio Reflex Mechelen
° 106.2 FM MIG Ninove
° 106.7 FM Herent/Leuven
° 106.7 FM Stadsradio Aalst
° 106.7 FM Centraal Antwerpen
° 106.8 FM Seventy Seven Sint Niklaas
° 106.8 FM Oldiesradio RGR Wiekevorst
° 106.9 FM Reflex Boom
° 106.9 FM Sint Maria Lierde
° 106.9 FM Komilfoo Aarschot
° 107.1 FM Pajot1 Affligem
° 107.1 FM Sint-Joris-Weert
° 107.1 FM Oldiesradio RGR Nijlen
° 107.2 FM Stadsradio Bazel
° 107.2 FM Sint-Lievens-Houtem
° 107.2 FM Christina Begijnendijk
° 107.3 FM Lubbeek

In het verleden heeft de overheid hier zelf processen over gevoerd en de storing zelf bewezen geacht. Lees hier het bewuste document. Door deze afgesproken storing ontstaat er onderscheid tussen wel en niet gestoorde omroepen. Wij verzoeken de overheid om deze storingen op te lossen alvorens sprake kan zijn van een definitief frequentieplan.

Concreet zou men de gestoorde frequenties niet kunnen opnemen in het frequentieplan. Of de frequenties technisch opwaarderen zodat met een hoger vermogen krijgt. Of alternatieve frequenties uitrekenen en coördineren voor deze regio´s. Of de Waalse gemeenschap de vermogens laten terugbrengen zodat de frequenties niet meer gestoord worden.

Het voor onbeperkte tijd toelaten en zelfs definitief vastleggen van storingen zal rechtsongelijkheid creëren tussen omroepen onderling. Als het frequentieplan hier geen oplossing biedt is er sprake van onzorgvuldigheid van de overheid. Wij merken op dat de frequenties in de bovenband 104.9/108 MHZ onderling op een te korte afstand zijn ingepland.

Concreet liggen omroepen op 0.1 MHz verschil van frequentie vaak minder dan 16 kilometer van elkaar. Bij voorbeeld:

° 106.8 FM Wiekevorst
° 106.9 FM Aarschot

De afstand tussen Aarschot en Wiekevorst is 14 kilometer. De complete indeling van deze bovenband voldoet niet aan de ITU-normen. Deze ITU-afspraken werden door de overheid internationaal bindend afgesproken.

Wij verzoeken de overheid dan ook dit deel van het spectrum in te delen volgens de ITU-normen om onderlinge storingen te voorkomen. Concreet dient de onderlinge afstand tussen zenders van 0.1 MHz tenminste 25 kilometer te zijn. Dit is slechts een voorbeeld van deze normen.

Wij verzoeken nadrukkelijk dat alle ITU-normen gehanteerd worden bij het opstellen van een definitief plan. We stellen verder vast dat alle evenementen frequenties niet werden opgenomen in het frequentieplan. Tijdelijk gebruik is naar onze mening geen optimaal gebruik van de beschikbare frequentieruimte.

Tijdelijk gebruik is een beperking van gebruiksrechten. Een beperking van gebruiksrechten kan alleen vanwege eventuele storingen. Wij verzoeken de overheid om alle bekende tijdelijk bruikbare frequenties definitief op te nemen in de voorraad frequenties die beschikbaar gesteld wordt aan lokale radio.

Eventueel kunnen de lokale omroepen die hierop kunnen gaan uitzenden verplicht worden om hun frequentie jaarlijks gedurende een korte periode beschikbaar te stellen aan de evenementen die vandaag gebruik maken van de evenementen frequenties. Hierdoor worden deze frequenties dan optimaal ingezet.

Deze frequentielijst kan je hier downloaden. Bijlage 2 – Lijst Frequenties – TZV_Overzicht_2017_2018

Wij merken op dat er sprake is van dubbele dekking voor sommige nationale commerciële radio´s en netwerken. Hier een paar voorbeelden: Qmusic Brussel 102.5 FM –  1.000 Watt en Qmusic Sint-Pieters-Leeuw 103.1 FM – 50.000 Watt. Qmusic heft kennelijk een extra steunzender nodig voor het centrum van Brussel.

Echter Radio 1 heeft in Sint-Pieters-Leeuw ook een 50.000 Watt-zender op 91.7 FM maar kan met hetzelfde vermogen vanop dezelfde plaats wel het centrum van Brussel dekken. Zoals je hier kan zien. Qmusic Antwerpen 92.9 FM – 500 Watt en Qmusic Antwerpen 99.2FM – 12.589 Watt. Qmusic kreeg in 2001 de frequentie 92.9 FM toegewezen in Antwerpen.

In 2003 kreeg men vanwege de matige ontvangst alsnog de 99.2 FM met een veel hoger vermogen toegewezen. Men leverde echter de 92.9 FM niet in. Qmusic zendt dus met 2 frequenties uit voor het centrum van Antwerpen waarbij de 99.2 FM in alle richtingen veel verder reikt dan de 92.9 FM.

Wij verzoeken dat de overheid een onafhankelijk technisch onderzoek laat doen naar dubbele dekking. Alle frequenties die voor dubbele ontvangst zorgen voor omroepen zouden wij graag toegevoegd laten worden aan de voorraad frequenties voor lokale radio.

Alvorens er sprake kan zijn van een definitief frequentieplan zou naar onze mening dit onderzoek er dus moeten komen. Wanneer er sprake is van dubbel gebruik dan is er zeker sprake van het niet optimaal indelen van het spectrum en voldoet het frequentieplan niet aan de Europese richtlijn.

Voor ons is duidelijk dat het huidige frequentieplan suboptimaal is zoals het nu gepresenteerd wordt. Wij hopen dat de overheid dit keer teruggaat naar de tekentafel een goed definitief plan laat bedenken op basis van goede technische parameters.

Dit plan in de huidige vorm publiceren zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe kansrijke procedures.

Einde Input VRV op herstelplan 

 

Bijlage Vergunning 1A
Bijlage Vergunning 1B

Spotlight

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

4 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Chris Aerts.Schilde
Chris Aerts.Schilde
7 december 2018 - 11:09 11:09

Ik kan niet begrijpen dat 2 radio’s op dezelfde frequentie mogen uitzenden: Stadsradio Vlaanderen heeft de frequentie 107.4Fm in antwerpen terwijl Omroep Neteland ook op dezelfde frequentie mag uitzenden. Dus je kan wel begrijpen dat in Schilde waar ik woon een kakafonie heerst.

Dimitri
Dimitri
7 december 2018 - 16:42 16:42
Antwoord aan  Chris Aerts.Schilde

Kakafonie hoor je hier ook op 105.5 die gebruikt wordt in Mechelen, Sint-Niklaas & Roosdaal en dan nog de 103.7 die vanuit Sint-Niklaas het sterkste signaal brengt voor Nostalgie in Dendermonde ware het niet dat NRJ Belgique vanuit Brussel op diezelfde 103.7 zit te blazen. Datzelfde Nostalgie lijkt op 102.9 niet zo sterk als ik zie hoe ver Topradio Gent nog geraakt op 102.8.

Matthias
Matthias
8 december 2018 - 15:51 15:51
Antwoord aan  Dimitri

Nostalgie heeft in Dendermonde (goeie) dekking via:
– Gent 103.5
– Sint-Niklaas 103.7
– Aalst 104.8
– Brussel 98.1

De 102.9 is directioneel (gelukkig maar), en zou vooral zijn vermogen richting Westen moeten blazen.
Maar desondanks, zorgt deze voor aanzienlijke storingen op de 102.8 Gent tot in Lokeren, en zelfs verder, maar minder aanzienlijk. Weet dat 102.8 wél ‘100%’ richting Antwerpen mag uitzenden. 102.9 komt momenteel door tot onder Brussel, ook omdat de 102.8 in Brussel nog steeds niet toegekend is, maar het spreekt voor zich dat deze het ook zwaar zal hebben.

Boven 103.7 is het voor de rest ook een zware kakafonie in en rond het Dendermondse:
– 103.9 heeft zeer snel last van Bel RTL Op 104.0 en wellicht ook wat van Stadsradio uit Gent op 103.8.
– Joe op 104.1 uit Egem vecht met Bel RTL op 104.0, en hun eigen 104.2 uit Aalst (volledig onbruikbaar/overbodig, is nergens ruisvrij te beluisteren en reeds minimaal 4-dubbele dekking in de regio)
– Deze 104.2 vecht met TOPradio uit Antwerpen op dezelfde frequentie, beiden vechten met BXFM op 104.3 (overigens is er nog een 104.2, nl. van Q-Music vanuit Turnhout, met 316W, wat voor chaos zorgt tussen Antwerpen en Turnhout).
– NPO Radio 1 op 104.4 komt storen met Nostalgie Mechelen 104.5 en Zen 104.5 die uiteraard ook onderling storen.
– NRJ Antwerpen 104.6 vecht uiteraard ook met beide 104.5 en vooral het kanon van FUN op 104.7 die overal in Centraal-Vlaanderen te ontvangen is. 10kW richting Vlaanderen, wat wil je…
– TOPradio Mechelen 104.8 ondervindt ook volop storingen van diezelfde FUN. Signaal danst soms echt mee in randgemeenten van Mechelen.
– Uiteraard is er ook een gevecht tussen 104.7 – 104.8 en de 104.9 van Geert Bollé uit buurgemeente (!) Willebroek.
– Dan iets verder naar boven: 105.1 uit Aalst zal binnenkort weer vechten met 105.2 uit Hamme
– Die dan weer zal vechten met 105.3 Londerzeel en Sint-Gillis-Waas. 105.3 is momenteel een kakafonie Urgent FM / TOPradio. Diezelfde Urgent FM blijft tot in Sinaai / Belsele inbreken op het signaal van TOPradio vanuit Sint-Gillis-Waas.
– Al die 105.3’s zitten al met de 105.4 uit Brussel en mogen binnenkort ook weer de 105.4 uit Antwerpen verwelkomen. Kwestie van alles nog wat meer in te perken.
– Dan zijn we al aan 105.5 Sint-Niklaas en Mechelen die elkaar storen en ook last zullen krijgen van 105.4 Antwerpen.

En dan ben ik er wellicht nog een pak vergeten. Uiteraard stopt de chaos niet boven 105.5 🙂

Slecht frequentieplan.

Dimitri
Dimitri
9 december 2018 - 01:05 01:05
Antwoord aan  Matthias

Nostalgie Gent heeft toch wel wat last van de verschillende Joe zenders op 103.4, Aalst 104.8 moet zich ook sterk inhouden waarschijnlijk voor Willebroek 104.9 en Mechelen 104.8 dan lijkt Brussel 98.1 de beste optie voor Nostalgie in Dendermonde maar met momenten komt daar Antwerpen 98.0 piepen en ook NRJ Brussel lijkt de laatste tijd op 103.7 sterker door te komen.

Don`t copy text!
4
0
Deel hier gerust uw gedachtenx