RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .

VRT-jaarverslag 2021: waar zijn de cijfers van de radioreclame gebleven?

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Donderdagnamiddag stelde de VRT-top in het Vlaams Parlement haar jaarverslag van 2021 voor. Daar keken we ook een beetje naar uit omdat we de (niet met cijfers onderbouwde) uitspraak van CEO Frederik Delaplace in april, dat “radioreclame het knap lastig heeft”, toch graag eens wilden toetsen aan de reële cijfers. Maar raad eens: voor het eerst in vele jaren staan er géén concrete cijfers over radioreclame meer in het jaarverslag.

In dat nieuwste VRT-jaarverslag kom je welgeteld nog amper drie keer het woordje ‘radioreclame’ tegen. De enige noemenswaardige duiding hierover vinden we in deze twee paragrafen.

“De [algemene VRT-] inkomsten uit boodschappen van algemeen nut en commerciële communicatie bedroegen samen 77,4 miljoen euro in 2021. Volgens de bepalingen in de Beheersovereenkomst 2021-2025 werden deze inkomsten voor 2021 begrensd tot maximaal 77,8 miljoen euro. In 2021 werd de commerciële grens niet overschreden.”

“Tegenover 2020 neemt deze post toe met 4,8 miljoen euro. De stijging situeert zich voornamelijk bij de radioreclame en in mindere mate bij de radiosponsoring. (Het jaar 2020 was sterk geïmpacteerd door de coronacrisis.)”

Ter vergelijking: in 2019 haalde de VRT 77,7 miljoen euro uit de reclamemarkt (100.000 euro onder het begrensde maximum). Uit het jaarverslag van 2020 onthouden we ook nog het volgende zinnetje: “Als gevolg van de coronacrisis was er een aanzienlijke daling in de inkomsten uit radioreclame (-4,5 miljoen euro) en uit ruilovereenkomsten bij de radionetten (-5,5 miljoen euro).”

Hoe zich dit concreet vertaalde in cijfers per radionet kon u zien in deze tabel uit het jaarverslag van 2020.

De gedetailleerde cijfers per radionet waren de laatste tien jaar alvast nooit een geheim. We verwijzen hiervoor onder meer naar ons analytische artikel uit 2018 ‘Radioreclame op VRT: Kassa kassa dankzij StuBru en MNM’, waar toen de cijfers van 2012 tot en met 2017 werden toegelicht. Die gegevens haalden we overigens gewoon uit de desbetreffende jaarverslagen.

Maar die concrete tabel per radionet staat er dit jaar dus niet (meer) in. We namen intussen (uiteraard) hierover contact op met de VRT-woordvoerder. Die beloofde intern navraag te doen, maar hij kon niet beloven dat die cijfers nog steeds openbaar worden gemaakt. “Het jaarverslag van 2021 is het eerste onder de beheersovereenkomst 2021-2025”, zegt Bob Vermeir. “Die overeenkomsten bepalen telkens gedetailleerd over welke zaken de VRT verplicht moet rapporteren. Mogelijk is er daar in de nieuwe beheersovereenkomst een wijziging geweest.”

We wachten het ‘definitieve’ antwoord van de VRT dus nog even af. Voorlopig zijn we echter – op basis van de te summiere beschikbare gegevens in het jaarverslag – allerminst overtuigd dat “radioreclame het knap lastig heeft”. Maar dat betoog kon u eerder hier al lezen.


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx