RadioVisie

  • .
    .

VRM: sanctie voor VZW Radio Canteclaer

Naar aanleiding van een procedure van toezicht inzake een andere lokale radio-omroeporganisatie die uitzond met een te hoog zendvermogen, verzocht de VRM op 26 augustus 2020 het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (‘BIPT’) om een controle uit te voeren naar de uitzendingen door VZW Radio Canteclaer, met een aanleunende frequentie in dezelfde regio, te Gent (105.7 MHz) en te Deinze (107.1 MHz). Voor alle duidelijkheid: er bestaat geen ‘Radio Canteclaer’. Dat is enkel de naam van de vzw. Het gaat hier over Family Radio.

Controle Frequentie Gent 105.7 MHz

Bij het onderzoek ter plaatse op 14 september 2020 naar de uitzendingen door VZW Radio Canteclaer (Gent 105.7 MHz) stelt het BIPT vast dat de radio uitzendt met een onvergund zendvermogen. Het vermogen van de zender stond ingesteld op 30 Watt, op deze zender kon geen lagere waarde worden bereikt. Het vergunde en toegelaten maximaal uitgangsvermogen aan het zendtoestel bedraagt echter slechts 13 Watt.

Uit een referentiemeting door het BIPT kan volgens de onderzoekscel van de VRM worden afgeleid dat op het moment van de eerste meting het maximaal ingesteld zendvermogen hoger stond ingesteld dan 30 Watt. Volgens de onderzoekscel van de VRM had VZW Radio Canteclaer het daadwerkelijke zendbereik exponentieel uitgebreid ten opzichte van de maximaal te bereiken comfortzone met een vergund zendvermogen (in de vrije ruimte en met vrije propagatie tot 5 à 6 maal).

Controle Frequentie Deinze 107.1 MHz

Bij het onderzoek ter plaatse op 14 september 2020 naar de uitzendingen door VZW Radio Canteclaer (Deinze 107.1 MHz), stelt het BIPT eveneens vast dat de radio-omroeporganisatie uitzendt met een onvergund zendvermogen. Bij aankomst van het BIPT regelt de verantwoordelijke van VZW Radio Canteclaer het ingesteld vermogen onmiddellijk bij. Het vermogen wordt ter plaatse bijgeregeld naar de vergunde waarden.

Bij een referentieniveaumeting voorafgaandelijk aan de controle werd door het BIPT 72 dBuV gemeten en na controle werd op zelfde punt 44 dBuV gemeten, rekening houdend met een verzwakker van 30 dB een verschil van 27.7 dB. Het metingsresultaat van een verschil van 27,7 dB vóór en na de controle houdt volgens de onderzoekscel in dat VZW Radio Canteclaer het daadwerkelijke zendbereik ook hier exponentieel had uitgebreid ten opzichte van de comfortzone, die maximaal kon worden bereikt met een vergund zendvermogen. 

Beoordeling door de VRM

Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM, en de controles op 14 september 2020 door het BIPT op de zendlocaties van VZW Radio Canteclaer te Gent en Deinze, blijkt duidelijk dat VZW Radio Canteclaer met een zendvermogen heeft uitgezonden dat vele malen hoger lag dan toegestaan en niet conform was met de respectievelijke zendvergunningen zoals uitgereikt op 13 juli 2020. Bijgevolg wordt een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet vastgesteld.

Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met de moeilijke economische situatie ten gevolge van de coronacrisis en met het gegeven dat zich voorheen nog geen problemen hebben gesteld met deze radio-omroeporganisatie. De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.


TVV Sound
Topartikels bij RadioVisie Blikvangers op deze dag
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx