RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .

Vragen over herverdeling Netwerk 2

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Benjamin Dalle antwoordde in de commissie media

Op 1 april 2022 diende Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, een voorontwerp van decreet in, om het frequentiepakket van het tweede netwerk te (her)verdelen onder de nog drie overgebleven andere netwerken. Zoals bekend trok de VRM op 26 maart 2021 de erkenning van BNL voor dit frequentiepakket in, en bleven enkel de netwerken NRJ, TOPradio en Stadsradio Vlaanderen overeind. 

Commissielid Katia Segers (Vooruit) diende hierover een vraag om uitleg aan de minister in, die vorige donderdag (21 april) werd behandeld. Segers stelde zich vooral vragen over de efficiëntie van een dubbele stedelijke dekking die nu gecreëerd wordt voor sommige netwerken. Bovendien vroeg ze zich af of een dergelijke verdeling van frequenties wel toegelaten is binnen Europese richtlijnen. Het volledige commissieverslag hierover is hier te lezen

Herverdeling op vraag bestaande netwerken? 

Uit het verslag van de vergadering blijkt duidelijk dat er voor deze aanpassing van het frequentieplan overleg is geweest met de drie andere netwerken. Minister Dalle geeft dat immers onomwonden toe:

“Een grotere dekkingsgraad na herverdeling moet positieve gevolgen hebben op de inkomsten van de bestaande drie netwerkradio-omroeporganisaties en hun economische leefbaarheid. Zij hebben zelf ook bevestigd dat dit voor hen erg belangrijk is.en “Wat de dekkingsgraad betreft, collega Brusselmans, verwijst u naar een eigen analyse die zou aangeven dat die zeer beperkt is en dat hij niet voldoende relevant zou zijn. Ik kan alleen maar meegeven dat volgens het werk dat bij ons is gebeurd en ook volgens de inschatting van de drie betrokken radio’s, het voor hen wel een substantieel verschil maakt.”

Welke ‘leefbaarheid’ is bedoeld? 

Het kan nooit de bedoeling zijn dat een minister een adaptief (media)beleid zou voeren. Te weten: met decreten die ‘tailormade’ de individuele verwachtingen van enkelingen zouden inwilligen. Dat kan geen beleid van algemeen belang zijn? Toch? Dalle beweert ook dat deze aanpassing van het decreet voor de betrokken netwerken ‘positieve gevolgen zou hebben op hun inkomsten en economische leefbaarheid’. 

Netwerk 1 (NRJ) heeft momenteel een dekking van 60% in Vlaanderen, daarmee haalt de omroeporganisatie al geruime tijd een gelijk marktaandeel dat schommelt rond slechts 0,3%. NRJ heeft bovendien in de meeste ontvangstgebieden, waarvan Dalle de VBRO/BNL-frequenties zou (her)verdelen, al een frequentie in gebruik. De dekkingsgraad zou dan al weinig – of zelfs helemaal niet – toenemen. 

Los daarvan en omdat zo’n verhoogde dekkingsgraad ook maar weinig impact zou hebben op het luistercijfer. Als die dekking zou stijgen van bijvoorbeeld 60 % naar 80%, dan zou een evenredige stijging in marktaandeel van 0,3% naar 0,4% gaan. Dat kan men toch moeilijk een leefbaar cijfer noemen, laat staan dat het NRJ een méér gezonde toekomst zou geven. 

Vlaams moet, maar nu niet! 

De minister blaast ook koud en warm tegelijk over het Nederlandstalig en Vlaams profiel voor één netwerk. Dat blijft volgens hem decretaal behouden, maar hij schuift het door naar een (eventuele) volgende erkenningsronde. Een ronde die er hoogstwaarschijnlijk nooit meer gaat komen. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen dat tegen dan de FM zal worden uitgeschakeld. Dat is ook opmerkelijk omdat de laatst bekende luistercijfers van netwerk 2 (VBRO/BNL) aanzienlijk hoger waren dan die van de andere netwerken.     

Het juridisch aspect

Minister Dalle verwijst in zijn antwoord naar nationale en Europese regelgeving: 

“De laatste vraag heeft betrekking op de mogelijke juridische gevolgen. Het is inderdaad zo dat wij, zoals het ook voorzien is, een advies vragen aan de SARC en aan de Raad van State. We zullen uiteraard op die basis desgevallend het voorontwerp aanpassen, indien nodig. Maar we zullen uiteraard alle nationale en Europese verplichtingen moeten respecteren. We zullen dat grondig bekijken nadat we die adviezen hebben gelezen.”

Dat antwoord is zeer verbazingwekkend. De EU-richtlijn stelt nadrukkelijk dat elke frequentie openbaar moet worden aanbesteed. Daarvan is uiteraard geen sprake meer wanneer, op vraag van bestaande partijen, frequenties zonder enige aanbesteding worden weggegeven aan bestaande (bevoorrechte) omroepen. Dat de Vlaamse overheid toch zo’n kader heeft voorzien, is niet in overeenstemming met de EU-richtlijn, die in de rechtspraak voorgaat op de Vlaamse regelgeving.  Bovendien verplicht die regelgeving dat men het spectrum optimaal moet gebruiken, om de concurrentie te bevorderen.

Geen extra ruimte voor lokale radio…

Met de voorgestelde decretale wijziging zullen sommige netwerkradio’s gebruik kunnen maken van twee frequenties in eenzelfde stad. Zo zou de 100.2 MHz in Antwerpen naar Stadsradio Vlaanderen gaan, die er echter al op 107.4 MHz uitzendt. Technisch zou zoiets onverdedigbaar zijn. Het is dan ook geen toeval dat de minister de exacte invulling van het (nieuwe) frequentieplan voorlopig nog niet bespreekt in de commissie media. 

Benjamin Dalle probeert er ook elk mogelijk argument bij te halen om de teruggave van de netwerkfrequenties aan de lokale radiosector tegen te houden: 

“We hebben uiteraard wettelijk-juridisch moeten onderzoeken dat dit helemaal correct is, en we zullen daar ook op toezien. Het is niet voorzien om dat netwerkpakket opnieuw te verdelen en toe te kennen aan de lokale radio’s. Want, collega Segers, ik heb inderdaad heel wat kwade reacties gekregen en gelezen van lokale radiozenders, die ik natuurlijk begrijpen, die vragen om die interessante frequentiepakketten aan hen toe te kennen, aan Minerva, aan de Antwerpse housezender FG”.

Ik begrijp dat allemaal, maar dat is niet wat wij decretaal hebben voorzien en dat is overigens op technisch en juridisch vlak een huzarenstuk. Dat is niet de beleidsoptie die wij hier nemen om dat te herbekijken. Dat zou trouwens veel meer tijd in beslag nemen. Het is een heel moeilijke en delicate technische kwestie, die gepaard gaat met analyses van interferenties, pakketten en dergelijke meer.”

… en toch is dat niet uitgesloten

De minister maakt hier ‘handig’ gebruik van een bepaalde technische en juridische onwetendheid van de commissieleden. In het genoemde radiodecreet staan bijvoorbeeld geen aantallen van frequenties vermeld per radiocategorie. Het frequentieplan kan dan zonder problemen worden aangepast, en dat op gelijke wijze naar zowel lokale omroepen of netwerken.

Bovendien zegt het decreet hierover het volgende:

“ART. 134§5. De Vlaamse Regering kan in afwijking van paragraaf 3 en 4 beslissen om vrijgekomen FM-frequenties te herverdelen onder bestaande erkenningen om de ontvangst van die erkenningen te optimaliseren, zolang de beslissing tot afschaffing van FM-uitzendingen conform artikel 133, §1, zesde lid, niet genomen is.”

Daarnaast stelt artikel 8 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen van 13 juni 2003 het volgende:

“Art. 8. Voor de optimalisatie van het frequentieplan kan (kunnen) de toegewezen frequentie(s) op ieder ogenblik door (een) andere gelijkwaardige frequentie(s) vervangen worden. Deze maatregel wordt opgenomen in een bijlage bij de vergunning.

Lokale radio wordt dus nergens uitgesloten van eventuele optimalisering. Bovendien kunnen de vrijgekomen frequenties simpelweg opgenomen worden in de voorraad lokale frequenties, en dan als vrije frequenties worden aanbesteed. Juridisch staat er dus vooral deze laatste optie niets in de weg. De frequenties kunnen bovendien gewijzigd worden tijdens de erkenning.

Ook met de technische moeilijkheden die minister Benjamin Dalle ziet, lijkt het toch eerder op zand in de ogen strooien van de commissieleden. De betrokken frequenties werden tot 2017 gebruikt door lokale radio’s. Aan de specificaties is eigenlijk nooit iets wezenlijk veranderd sinds 2003. Het maakt voor een frequentieplan weinig uit welke programma’s er worden uitgezonden. Een lokaal programma uitzenden op 99.0 MHz in Mechelen kan met dezelfde technische specificaties als het heruitzenden van een netwerk programma.

De moraal van dit verhaal

Blijkbaar kunnen een aantal private omroepen zomaar samen een nieuw frequentieplan schrijven in Vlaanderen. Zij verdelen daarbij zelfs onderling een frequentiebuit, en dat zonder enige inspraak van het parlement. Het voorontwerp van decreet werd zelfs goedgekeurd door de Vlaamse Regering vóór het behandeld werd in de commissie media. 

Zoiets is toch verbijsterend – zo niet roekeloos – te noemen, na alle juridische procedures van de laatste jaren? Men kan zich ook grote vragen stellen bij de plotselinge haast die de minister lijkt te hebben. Opvallend was eveneens het ontbreken van enig commentaar door Karin Brouwers (CD&V). Tijdens de beleidsperiode van Sven Gatz was zij altijd een trouwe bondgenoot van onafhankelijke lokale radiostations. Benjamin Dalle behoort echter tot haar politieke familie, mogelijk heeft dat met haar ‘afwezigheid’ te maken. 

Over het voorontwerp loopt nog een raadpleging.  Wie dat wil kan nog commentaar geven via deze link. Of er nog een echte behandeling komt in de commissie media is momenteel onduidelijk. Dat deze zaak wel eens een juridisch staartje zou kunnen krijgen lijkt inmiddels onvermijdelijk. Alweer. (Victor Olsen)


TVV Sound

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

7 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
els buelens (cd&v-fractiemedewerker)
els buelens (cd&v-fractiemedewerker)
28 april 2022 - 16:46 16:46

Dit artikel bevat onjuiste informatie : de Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet goed op 1 april maar hierover wordt na de raadpleging nog het advies gevraagd van de SARC/mediaraad én van de raad van state. De regering kan het voorontwerp nog aanpassen op basis van deze adviezen en pas na definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering wordt het ter bespreking ingediend in het Vlaams Parlement. Dan zal het debat ten gronde gevoerd worden in de mediacommissie met alle juridische en technische argumenten, ook door Karin Brouwers (cd&v). Dit is de normale wettelijke procedure dus insinuaties over ‘goedkeuring door Vlaamse regering zonder parlementair debat’ zijn niet nodig.

Ivan
Ivan
29 april 2022 - 13:09 13:09

de politiek zal wel terug alles foefelen, zo zijn we dat gewoon,
van de sjoemel poedel horen we ook niets meer, wat is daar aan de hand ?
Radio Contact monddood gemaakt, Family radio ook en nog zoveel anderen,
dank je wel heren van de politiek

David
David
30 april 2022 - 20:49 20:49

Sinds wanneer worden schaarse frequenties zomaar weggegeven als cadeautje aan de netwerken die al frequenties hebben? Waarom moeten zij er nog bijkrijgen: was het geleverde werk dan zo slecht?

Dimitri
Dimitri
1 mei 2022 - 23:40 23:40
Antwoord aan  David

Ja enerzijds delen ze hoogvermogens op zoals Gent 103.5 met Antwerpen 103.4 en Schoten 102.9 met Gent 102.8 waardoor er veel energie verloren gaat in elkaar storen. Nostalgie moet zo zelfs met extra steunfrequenties werken die niet eens altijd op mekaar afgericht zijn, nu de netwerken nog is met een dubbele frequentie laten blazen en dan tegen de burger vertellen dat ze zuinig moeten zijn met energie.

Johnny De Ponny
Johnny De Ponny
25 april 2022 - 17:51 17:51

Het netwerk 2 is in feite een mooie optie voor FG om groter publiek te bereiken in Vlaanderen via FM in plaats van één directionele zender van 1KW in Antwerpen.
Er zitten enkele interessante frequenties tussen met een mooi bereik dat 98MHz zelfs overtreft.

Dimitri
Dimitri
25 april 2022 - 17:05 17:05

De omroepen hebben het dan toch zo slecht nog niet dat ze een dubbele frequentie in de lucht willen brengen. In het geval van Mechelen als NRJ naar 99.0 gaat kan Topradio toch beter doorschuiven naar 105.9 zodat de heel ongunstige 104.8 uit de lucht kan of eventueel als cadeau aan Rivierenland kan gegeven worden mochten ze daar nog enig winst kunnen uithalen.

Filip
Filip
25 april 2022 - 14:36 14:36

Inderdaad, alweer.

Don`t copy text!
7
0
Deel hier gerust uw gedachtenx