fbpx

RadioVisie

.
Spotlight
.

Sven Gatz: ‘Iedereen kan blijven uitzenden’

Minister van Media Sven Gatz heeft inmiddels ‘akte genomen’ van het arrest van de Raad van State over de vernietiging van het frequentieplan dat eerder werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21 april 2017. Hij bekijkt nu samen met zijn administratie op welke manier er gevolg kan gegeven worden aan dit arrest.

Sven Gatz: De vernietiging van het frequentieplan heeft niet voor gevolg dat de erkende en vergunde radio’s hun uitzendingen meteen moeten staken. De huidig erkende en vergunde radio’s kunnen gebruik blijven maken van de toegekende zendmogelijkheden, in afwachting van de goedkeuring van een herstelbesluit waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de Raad van State.

Het nieuwe frequentieplan werd samengesteld uit de frequenties zoals vervat in de vorige plannen van 1 september 2006 en 21 december 2012. De Vlaamse overheid heeft op die basis te goeder trouw gehandeld. Het gaat om 356 frequenties. Er bestaan echter 26 frequenties die niet vervat zijn in het nieuwe plan van 21 april 2017 en evenmin in die van respectievelijk 2006 en 2012. Ze maken onderdeel uit van de onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord met de andere gemeenschappen en de federale overheid waartoe het Grondwettelijk Hof in 2011 de overheden had verplicht. 

Na een intensief onderhandelingstraject tijdens de afgelopen jaren, werd op 20 juli 2018 het samenwerkingsakkoord door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Ook de andere gemeenschapsregeringen en de federale regering gaven hun goedkeuring. Het parlementaire proces volgt binnenkort.

De opstelling van het frequentieplan wordt voorafgegaan door een openbare consultatieronde. De Raad van State is van mening dat, in tegenstelling tot de frequentieplannen van 2006 en 2012, de 26 frequenties deel hadden moeten uitmaken van de openbare consultatie van het frequentieplan van 2017 en besloot over te gaan tot vernietiging. Het beroep tot vernietiging werd ingesteld door de vzw Antwerpse Ontspanningsstichting, BVBA Limago, vzw Radio Brouwer, vzw Radio Sint-Job, BVBA Airtime en vzw Oradio. 

De procedure van de erkenningen moet niet opnieuw gevoerd worden. Wel moet de publieke consultatieronde inclusief de 26 frequenties opnieuw gebeuren. Er wordt momenteel gewerkt aan een herstelbesluit om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State. Er komt daarnaast een publieke consultatieronde inclusief de 26 frequenties.

Deze zijn heel divers van aard. Het gaat dan over frequenties met lage en dus onbruikbare wattages, frequenties die gebruikt worden voor tijdelijke uitzendingen en frequenties die gebruikt worden voor militaire doeleinden. Sommigen kennen een ongunstige ligging, bijvoorbeeld in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Andere storen dan wederom te veel radiozenders in de nabijheid. Zeker niet alle 26 frequenties zijn bruikbaar. De 26 frequenties worden thans op hun opportuniteit geëvalueerd. Het zal allicht gaan over een beperkt aantal frequenties die toegevoegd zullen worden.


Spotlight
TVV Sound
TVV Sound
TVV Sound
TVV Sound
Yesterdayland
TVV Sound
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
Publieke omroep en lokale radio: twee maten en nog meer gewichten? Wallonië ziet geen graten
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
Radiopiraat die gebruik maakt van 'afstandsbediening', opgepakt Een avondmarkt biedt vele opties, ook voor lokale
Dinsdag las u in een bijdrage over de blikseminslag bij Radio Melinda tijdens het afgelopen
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen

6
Reageer op dit artikel

avatar
2 Aantal reacties
4 Antwoorden op reacties
0 Volgers
 
Meest beantwoorde reactie
Artikel met de meeste reacties
5 Personen die reageerden
AndreVan Craen BennyHaveveMarc PeersmansRudy De Saedeleir Personen die recent reageerden
  Inschrijven  
Abonneren op
Van Craen Benny
Gast
Van Craen Benny

Een minister kan dus na een fout zomaar een dossier aanpassen. Maar de zenders die een punt te weinig hebben kunnen dat niet.
Discriminatie tov de gewone man. Die blauwe fm band moet weg.

Marc Peersmans
Gast
Marc Peersmans

Ik ben geen jurist maar bij vernietiging door de RVS van een frequentieplan moet de VRM optreden. De minister staat niet boven een vonnis in een rechtstaat.

Rudy De Saedeleir
Beheerder

De minister stelt zich nergens boven het arrest (want het gaat hier om een arrest, niet om een vonnis, https://www.elfri.be/artikel/een-vonnis-is-geen-arrest-een-beschikking-is-geen-vonnis). Je moet wel eerst het arrest goed lezen en begrijpen. De mededeling van Gatz is op dat vlak voldoende duidelijk én juridisch correct. De VRM heeft in deze materie trouwens geen enkele bevoegdheid om op te treden.

Marc Peersmans
Gast
Marc Peersmans

Waarom moet hij dan een herstelbesluit maken, als ik Uw redenering volg moet hij dat niet doen want alles kan dan blijven zoals het is.

Hugo Van Vlaenderen
Lid

Elk arrest (administratie) van de Raad van State heeft gezag van gewijsde. Je had iets verder moeten ‘bladeren’: https://www.elfri.be/rechtspraak/gezag-van-gewijsde-van-arrest-dat-administratieve-rechtshandeling-nietig-verklaart

Andre
Gast
Andre

De Raad Van State heeft het Besluit van de Vlaamse regering vernietigd.
De Vlaamse regering kan uiteraard geen zogenaamd ‘herstelbesluit’ nemen vooraleer er eerst wettelijk voldaan is aan alle redenen waarom de Raad Van State het Besluit van de Vlaamse Regering vernietigd heeft.
In afwachting dat dit (ooit) gebeurt, zenden dus alle radiostations (zowel die met een vergunning gebaseerd op het vernietigde Besluit, als radiostations zonder enige vergunning) onwettig uit.

Meer in Actueel
Het Avondblad van 26 oktober (audio)

Raad van State vernietigt frequentieplan

Analyse: waarom VRM niet om Norkring heen kon

Vlaming staat het liefst op met KISS

Het Avondblad van 25 oktober (video)

MENT kiest voor verbeterde ‘radiobeleving’ (video)

Sluiten