RadioVisie

  • .
    .

Strooit VRM zand in ogen van minister Dalle? (video)

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Joe laat al 19 jaar frequentie in Voeren ongebruikt

Vraag over Joe-frequentie in Voeren

De bevestiging van een nieuwe landelijke erkenningsronde was – uiteraard – het meest opvallende gegeven uit de commissie media van donderdag 18 juni jl. Die kwam er tijdens een uitvoerig antwoord van minister Benjamin Dalle op een heel andere vraag. Commissielid Filip Brusselmans vroeg naar de frequentie van 97.4 FM in Voeren (251 Watt), die behoort tot het landelijk pakket 1, en dat sinds 2001 respectievelijk werd toegewezen aan de NV 4FM Groep, en later de NV Joe FM. Deze frequentie is nooit opgestart.

Filip Brusselmans verwees in zijn vraagstelling regelmatig naar de VRM. Hij vroeg uiteindelijk ook waarom er hiertegen nooit was opgetreden, en/of waarom de Vlaamse regering de opdracht niet gaf om deze feiten te laten onderzoeken. Tot slot vroeg hij ook concreet of de Vlaamse regering op korte termijn aan de VRM zou vragen om een onderzoek naar het ongebruikt laten van die FM-frequentie te starten.

De VRM weet niet waarom

Minister Benjamin Dalle beperkte zich in zijn antwoord vooral tot het citeren van een (gevraagde) input van de VRM. Daarin werd verwezen naar de technische specificaties van de betrokken erkenning, en bijhorende vergunningen. De VRM bevestigde dat er een aparte vergunning is voor de frequentie 97.4 FM, afgeleverd aan de NV Joe FM. Volgens hen gaat het om een steunfrequentie, die echter niet (nooit) in gebruik werd genomen.

De VRM geeft toe dat zij niet weten waarom die frequentie niet wordt gebruikt. Als uitleg wordt gegeven:
‘Mogelijkerwijze wordt het theoretisch verzorgingsgebied van de frequentie 97.4 MHz te Voeren bediend door de uitzendingen via de frequentie 103.4 MHz te Genk met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 20 kilowatt en/of via de frequentie 89.1 MHz te Tongeren, met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 2512 Watt’.

‘Woordneuken’

Eigenlijk kan die hele uitleg al worden geklasseerd na het eerste woord, namelijk: ‘mogelijkerwijze’. Een hypothese. Als regulator zou het net de taak moeten zijn om daarover meer details te verzamelen, zeker als een frequentie al negentien jaar ongebruikt is. De VRM kan trouwens beter hopen dat er géén dekking is in Voeren vanuit andere Joe-frequenties, anders zou de indeling van het frequentieplan niet efficiënt zijn, en dus ook niet voldoen aan de Europese richtlijn, die overheden verplicht om frequenties efficiënt in te delen. .

De VRM merkt verder op dat er sinds 1 januari 2018 nog geen enkele lokale radio-omroeporganisatie werd gesanctioneerd op basis van artikel 134, tweede lid van het mediadecreet (lees: de erkenning na één jaar intrekken omdat er ‘geen gebruik zou worden gemaakt van de toegewezen zendmogelijkheden, doordat er op één of meerdere frequenties niet wordt uitgezonden’). Dat lijkt op ‘woordneuken’, de waarheid is immers heel anders.

Lokale ingebrekestellingen

De VRM ‘vergeet’ in haar input naar minister Dalle blijkbaar dat vele omroeporganisaties een dreigende ingebrekestelling ontvingen (aangetekend), met daarin deze refertes naar het mediadecreet:

(Citaat) ‘Deze procedure heeft betrekking op de volgende artikelen van het Vlaamse decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 Maart 2009

Artikel 134 tweede lid:
Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover de nadere modaliteiten.

Art. 228, tweede lid:
“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.” (Einde citaat)

° Voorbeeld brief: Lokale radio: in gebruik te nemen frequenties

Andere procedures en intrekkingen

Bij de VRM loopt trouwens ook nog een procedure tegen VBRO (nu: BNL), onder meer over het niet in gebruik nemen van een aantal frequenties. De VRM verwees daarin zelf naar een inbreuk op artikel 134 van het decreet, citeerde artikel 39 van het Procedurebesluit (intrekking), en stelde dat die intrekking altijd wordt voorafgegaan door een ingebrekestelling om zich alsnog te kunnen confirmeren (binnen de maand, verlopen op 31 maart 2020).

Bovendien werd Artikel 134 door de VRM, in een langer verleden dan ‘1 januari 2018’, vrij frequent gebruikt om erkenningen in te trekken. Het is op deze links terug te vinden:

• Radio Zoniën: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/1999/intrekking-erkenning-en-zendvergunning-radio-zonien
• Radio Excellence:
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/1999/intrekking-erkenning-en-zendvergunning-radio-eksellence
• Vlaams Radio initiatief BVBA
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2006/zaak-vrm-tegen-vlaams-initiatief-radio-bvba
• V.R.O. Boemerang: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2012/erkenning-lokale-radio-vro-boemerang-essen-ingetrokken
• Radio VIO Merlijn: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2012/erkenning-lokale-radio-vio-merlijn-lille-ingetrokken
• FM Overijse: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2014/de-erkenning-van-lokale-radio-omroeporganisatie-vzw-fm-overijse-uit-brussel-wordt
• VZW De Hoge Noot: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2014/de-erkenning-van-lokale-radio-omroeporganisatie-vzw-de-hoge-noot-uit-rotselaar
• ORCI Loksbergen: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2016/intrekking-erkenning-orci-loksbergen-1055-MHz-halen
• Vzw Radio Heikant: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2017/intrekking-erkenning-vzw-radio-heikant-nijlen-berlaar
• Vzw Radio Kiliaan: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2017/intrekking-erkenning-vzw-kiliaan-lier-1064-MHz
• Kuurnse Lokale Radio Omroep: https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/beslissingen/2017/intrekking-erkenning-vzw-kuurnse-lokale-omroep-kuurne-1049-MHz

De commissie ‘Kafka’?

Minister Dalle leest tot slot nog een opmerkelijke passage voor, opnieuw een input namens de VRM:

Voor de landelijke radio-omroeporganisaties is er dus geen soortgelijke stringente verplichting vastgelegd om elke frequentiecapaciteit of elke frequentie uit het toegewezen pakket te gebruiken. De VRM kan zich dan ook niet op eenzelfde wettelijke of reglementaire grond baseren bij de beoordeling van het niet-gebruik van één of meerdere frequenties door de verschillende categorieën van particuliere radio-omroeporganisaties.”

Concreet: aan de minister, en de leden van de commissie media, wordt de indruk gewekt dat het decreet niet zou toelaten om op te treden tegen het niet-gebruiken van een frequentie, door Joe. De betrokken artikelen in het decreet vermelden nochtans duidelijk het woord ‘landelijk’. Erger nog: er ontstond toen een discussie tussen minister Dalle, Katia Segers en Wilfried Vandaele, of het zinvol zou zijn om de wet aan te passen! Kafka compleet! Zie video.

° Artikel gaat verder onder de video

‘Gescheiden machten’

Minister Benjamin Dalle nam tenslotte de drie vragen van commissielid Brusselmans samen, voor een persoonlijk standpunt. Daarin hamerde hij sterk op de onafhankelijkheid en autonomie, waarover de VRM conform het mediadecreet beschikt. Benjamin Dalle vergeleek de VRM met de ‘rechterlijke macht’, waarvan de ‘uitvoerende macht’ (overheid en parlement) gescheiden moeten blijven. Dat zou natuurlijk niet mogen beletten dat er ook controle zou moeten zijn op die positie van de VRM, én op de door haar uitgevoerde (of niet-uitgevoerde) taken.

De mediaminister heeft dat echter niet voor, zelfs niet als hij nog verwijst naar artikel 218, §2, 10e, van het mediadecreet, dat voorziet dat de Vlaamse Regering bijzondere opdrachten kan toevertrouwen aan de algemene kamer van de VRM. Volgens minister Dalle valt het ‘al dan niet opstarten van een mogelijke schending van het decreet’ daar niet onder, en is dat de operationele werking van een toezichthouder. Blijkbaar ziet Benjamin Dalle dat zo nadat een frequentie al bijna twintig jaar niet werd opgestart, en de VRM na al die jaren niet eens weet waarom…

Alle mogelijke frequenties aanbesteden

Het decreet is nochtans duidelijk, het kan wél, en dan wordt de vraag eerder waarom de VRM de minister verkeerd zou informeren. De frequentie in Voeren is genoegzaam bekend bij de VRM, de vereniging Omroep Voeren vroeg immers bij de raadpleging over het Frequentieplan 2017 om op die ongebruikte frequentie te mogen uitzenden. Deze bespreking is toen gepubliceerd door de Vlaamse Regering, naar Europese norm had die frequentie toen opnieuw moeten aangeboden worden. De EU-richtlijnen laten niet toe dat frequenties ongebruikt blijven, dat is hier nochtans gebeurd, en de Vlaamse Regering ging dus in de fout.

Het is ook duidelijk dat Joe zelf niet geïnteresseerd is in deze frequentie, zij vermelden ze niet eens op hun website. Tenzij er een bewuste bezettingstactiek zou meespelen zou een eenvoudige vraag en verzoek tot afstand voor anderen een groot verschil kunnen maken. Benjamin Dalle stelde dat hij de sector positief wou benaderen, dan kan hij meteen beginnen met een oplossing voor Voeren, die gewoon binnen handbereik zou moeten liggen: volledig gebruik van alle mogelijke frequenties, zoals de EU voorschrijft.

Een verzuim van Europese norm?

Men kan zich ook afvragen welke problemen de VRM zou kunnen hebben tegen een volwaardige aanbesteding van alle mogelijke frequenties. En waarom de VRM de minister bewust verkeerd inlicht over het decreet? Dat de frequentie in Voeren niet wordt gebruikt is bij de VRM geweten, dat geven ze zelf toe. Ze weten alleen niet waarom. Ze weigeren halsstarrig ambtshalve op te treden.

Voorlopig weigert de mediaminister om tussen te komen en alsnog het decreet en de Euro-richtlijn toe te passen. Dat is wel degelijk ook zijn verantwoordelijkheid. (Victor Olsen)


Amptec

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Erkenningsprocedure landelijke commerciële radio komt er

Minister Benjamin Dalle bevestigt definitief  Eerst bevestiging noch ontkenning Vorige week bracht RadioVisie als enige Lees verder

Nieuwe erkenningsronde landelijke commerciële radio

Sedert 2001 en 2003 geen nieuwe erkenningsronde Op 6 september 2001 werd de N.V. Vlaamse Lees verder

Commissie Media: vragen over vergunningen Qmusic, Joe en Nostalgie

In de commissie Media van het Vlaams Parlement ondervroeg volksvertegenwoordiger Filip Brusselmans (VB, foto boven) Lees verder

Een goed radiolandschap vraagt een goed beleid

Gisteren kon u in het artikel 'Nieuwe erkenningsronde landelijke commerciële radio' lezen dat er mogelijk Lees verder

Luisterrapport: de come back van de Zwart

Opvallend nieuws van NPO Radio 5 voor de senioren. Vanwege het nakende afscheid van icoon Lees verder

De start van Story (audio)

Nog net voor de jaarwissel, even terug naar een andere maand januari. Die uit 1974. Lees verder

Frankrijk: hoe één Egyptische zangeres NRJ redde (video)

Belpop Bonanza achterna, is dit één van de minst bekende en zelfs meest onderschatte gebeurtenissen Lees verder

Peter Van de Veire neemt afscheid van MNM

Peter Van de Veire kondigde deze ochtend - donderdag 2 december - aan dat hij Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx