RadioVisie

  • .
    Amptec
    .

RadioVisie sprak met Hugo Foets over VBRO en BNL

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

“Open, rechtuit en strijdvaardig”

De klok tikt en het is uitkijken naar het nieuwe radiogeluid in Vlaanderen: BNL. Netwerkradio VBRO haalde eind vorig jaar Hugo Foets in huis en die tekende voor de omroep een heel nieuw plan uit. Een nieuwe naam, een nieuwe sound. De afgelopen weken sijpelden namen in de pers van zowel artiesten als presentatoren die op de zender te horen zullen zijn. Foets zelf kwam de afgelopen maanden gewild en ongewild in de pers, we wilden daarom graag één en ander van hemzelf horen.

Laten we starten met het financiële luik: in ons artikel van gisteren berichten we over de financiële situatie bij het Brugse bedrijf en ten tijde van de toewijzing. Toen was er een negatief eigen vermogen. Is dit voor jou geen sprong in het duister? 

HF: “Dat zou het pas zijn als er geen zicht zou zijn op de actuele situatie. En die is me eind 2019 door Frederik Thomas en de financiële man Pascal Lauwereins heel duidelijk geschetst. Er is een een structuur uitgezet om kans op slagen te hebben. Of het lukt zal de toekomst uitwijzen, ondernemen blijft altijd een risico. Dat het in radioland bikkelhard knokken is om overeind te blijven is niet nieuw. De vrije radiomarkt van jaren geleden is dusdanig door elkaar geschud dat een lokale radio zich helemaal moet terugplooien tot het beperkte zendgebied dat verkregen is in het nieuwe frequentieplan. Radio’s die zich echt lokaal concentreren, kunnen overleven”.

“Noordzee Oostende of pakweg Boo in Bilzen, om twee uithoeken in het land te nemen, of Demerstad Diest, zijn daar goeie voorbeelden van. De anderen komen in een kostenstructuur terecht die leefbaarheid onmogelijk maken. Als ik dit op VBRO projecteer moet je het geheel vermenigvuldigen met zeventien, want de zender heeft maar liefst zeventien frequenties over heel Vlaanderen. De uitdaging is dan ook bijzonder groot om er een rendabele onderneming van te maken. Er is een plan uitgewerkt voor alle facetten van de radio: de content, de promo, de marketing, het technische aspect en, last but not least, het commerciële. Op dit laatste is ook het businessplan uitgeschreven voor de volgende vijf jaar. We weten exact wanneer we de break-even kunnen en moeten halen”.

De hele corona-situatie is een flinke streep door de rekening. Nooit gedacht om de opstart uit te stellen?

HF: “De actuele situatie maakt de opstart zeker niet makkelijker, maar precies in tijden dat iedereen het zou opgeven, moet je proberen door te zetten. Je komt er dan sterker uit en je bent er klaar voor als het keerpunt daar is. Ik heb binnen het bedrijf iedereen samengeroepen en een duidelijk statement geplaatst: of we stellen uit tot in de zomer en iedereen gaat op technische werkloosheid of we gaan door, iedereen steekt een tandje bij en niemand heeft tijdelijk geen job. Ik moet je eerlijk toegeven dat ik zelden in mijn carrière zo een gedreven ploeg mensen gezien heb. En dan gaat het niet alleen over de fulltimers maar ook de freelancers die met een ongelooflijk enthousiasme mee bouwen aan een nieuw geluid dat maandag de ether in gaat. Het glas is half vol of half leeg. Half leeg is het glas als je oppert dat er weinig tot geen adverteerders zijn. Half vol is het glas als je de bedenking maakt dat er nog nooit zoveel mensen thuis geweest zijn die hun radio kunnen aanzetten en BNL kunnen ontdekken wat weldra adverteerders zal aantrekken”.

Maar radio is een ‘slow business’ waarvan de sector weet dat het twee tot drie jaar duurt vooraleer er aan rendabiliteit kan gedacht worden….

HF: “Kijk, ik volg die stelling als je in dezelfde vijver gaat vissen waar al hengels liggen. Wij positioneren ons op een manier die geen enkele van de grote spelers doet. Begrijpelijk, want ze hebben andere doelstellingen en een andere doelgroep. Laat ons het kleine broertje zijn én absoluut geen concurrent van de groten. BNL heeft de opdracht om muziek van eigen bodem en Nederlandstalig werk te draaien, en te promoten, en zich daartoe te beperken. Dat is onze kracht naar luisteraars toe, maar ook naar de adverteerder. We krijgen nu al de signalen uit de muziekbusiness. Platenfirma’s die aan tafel willen zitten om te kijken hoe we kunnen samenwerken, organisatoren die Stéphanie (foto – Meire is de pr-dame van BNL, nvdr) contacteren om te spreken over een publiciteitscampagne en met één bepaalde retailer hebben we afgelopen week gesproken. De vraag is gesteld om een radiocampagne uit te werken. En waarom?”

“Ze willen samen met hun leverancier, die een nationaal populair product in de rekken legt, en ons bekijken om onder de noemer dit is Belgisch, een speciale campagne op te zetten. Door onze nichepositionering weet onze adverteerder perfect wie hij of zij bereikt en zodoende is onze prijs per kop lager. Naast reguliere commercials hebben we non-spot advertisingformules en diverse producten die gelinkt zijn of worden met de radio. Van live radioprogramma’s over formules voor opendeurdagen tot en met een gehele invulling van een event waar je dan onze artiesten en presentatoren voor kan boeken. Vergelijk het met de retail, de omloopsnelheid van een product is bepalend voor cashflow en rendabiliteit. Dat zal bij ons niet anders zijn. De verkooppresentatie en het succes van de zender – daar gaan we voor – moeten zo snel mogelijk de weg vinden naar de adverteerder.

Een tv- of radioplug is zoals twee voor de prijs van één aan de kassa van de supermarkt!”

VBRO heeft nogal wat katjes te geselen… Pluggen werd bestraft, opstart Meerhout wordt met argusogen gevolgd, een klacht tegen RadioVisie werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Je haalt wat op je bord…

HF: “Sta mij toe om eerst de situatie te schetsen. Drie partijen dingen voor een netwerklicentie en eentje haalt ze binnen, met name VBRO. Dat FamilyRadio en MENT op dat moment niet gelukkig zijn, kan ik me best voorstellen. Uiteindelijk had Marc Hallez van MENT de beste kaarten op tafel liggen, want hij had al een tv-zender. En hij zag de cross-over wegglippen die hij wilde maken tussen zijn tv en de op komst zijnde radio. Aan de andere kant had je Christophe Moens die door het nieuwe plan van de toenmalige minister zijn levenswerk Club FM/FamilyRadio ontnomen werd. Je kan van hem niet verwachten dat hij plots op de tafel gaat dansen. Maar je kan het VBRO ook niet kwalijk nemen dat ze meededen om te winnen. Dat er zaken vermeld werden in het dossier die uiteindelijk niet uitgevoerd of verwezenlijkt kunnen of konden worden? Fair enough. Maar zijn die een essentieel onderdeel voor en van de radio? Neen dus”.

“Maar nogmaals, ik begrijp de frustratie. Intussen zijn we twee jaar verder en ja, er lopen twee zaken. De zaak ‘Opstart frequenties’, en ware het niet dat onze technisch verantwoordelijke Maarten niet op de site kan omwille van corona, dan was die site Meerhout al on air, de andere twee frequenties draaien al maanden correct en zoals voorzien. We hebben de bevoegde instanties op de hoogte gebracht met de nodige bewijsstukken”.

“Wat betreft de procedure tegen RadioVisie kan ik kort zijn: dat had de zender beter niet gedaan, maar mensen blijven mensen en je moet dit plaatsen onder de noemer ‘overgevoelig reageren’. Wat betreft het ‘pluggen’ kan je je de vraag stellen wat er op zich mis is met het verkopen van zendtijd aan een artiest die toevallig ook zakenman is en zijn muziek wil promoten. Wat is er eigenlijk fout met het aanvaarden van een sponsoring van ‘een plug’? Ik vind het heel clever van MENT om een plug te verkopen. VBRO is daar op gepakt maar eigenlijk kan je het vergelijken met Unilever dat aan de kassa nog even een extra rekje plaats met de aanbieding twee voor de prijs van één aan de kassa van de supermarkt. Toch? Al zal er bij BNL geen plug te koop zijn. Elke dag brengen we een nieuwe paradeplaat en hiermee geven we aan hoe we de muziekindustrie willen steunen. Liefst vijf artiesten of bands per week die we een hele dag lang volle airplay ondersteuning geven”.

Zie jij het nog goed komen tussen jullie drie?

HF: “Kijk ik heb altijd een uitmuntende relatie gehad met zowel Marc Hallez als Christophe Moens (foto). En dat is op menselijk vlak nog steeds zo. Zakelijk liggen de belangen anders, want zij vechten voor hun zaak en ik kom op voor mijn case. Zaken moet je kunnen scheiden van het persoonlijke, dus ik kan best nog koffie drinken met hen, ondanks de procedure. Tenslotte is het een erfenis uit het verleden. En ik hoop dat vroeg of laat de drie partijen kunnen samenwerken want ze zijn complementair en geen concurrent. De eersten die ik trouwens persoonlijk geïnformeerd heb toen het nieuws bekend zou raken dat ik aan het stuur van het Brugse bedrijf zou komen, zijn een boezemvriend uit de productiesfeer en vervolgens Marc en Christophe. Geen 48 uur later hebben we samengezeten om te kijken of het verleden zou kunnen rusten en de wapens zouden kunnen zwijgen”.

“Beiden hebben aangegeven dat ’t in eerste instantie jammer is dat we zakelijk lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en eveneens aangegeven niet meer geïnteresseerd te zijn om een nationale netwerkradio te exploiteren. Dat biedt openingen tot een consensus. Ik heb in ieder geval de hand gereikt en een voorstel gedaan zodat de focus kan liggen op de corebusiness in plaats van achterhoedegevechten. Laten we wel wezen, de enige verliezer die er is als er wat zou gebeuren met deze netwerkradio die maandag als BNL door het leven zal gaan, is de luisteraar. Toch? Én de Vlaamse artiesten en bands. Tenslotte gaat ’t om hoeveel? Eén à twee procent marktaandeel… Laten we met vereende krachten de Belgische muziek een warm hart toedragen. We zullen alleen maar gelukkige mensen zijn en ontmoeten”.

Sponsor brengt Yesterdayland in moeilijke positie

Twee van je bedrijven moet je uit het curatele halen… harde tijden voor je.

HF: “Het zijn harde tijden in de entertainmentbranche en volgende week valt de beslissing wat de festivalzomer nog zal brengen. En die druk op de sector voel je langs alle kanten. Dat hoorden we diverse bedrijfsleiders de afgelopen dagen al meermaals stellen. En inderdaad, twee bedrijven, operationeel betrokken bij Yesterdayland, hebben te lijden onder de actuele economische situatie want we leven enerzijds in afwachting van wat de zomer zal brengen, missen hierdoor cash flow en anderzijds hebben twee externe bedrijven ons in een bijzonder moeilijke situatie gezet. Het festival heeft het bedrijf, uit de Kempe, dat de sponsorwerving zou doen en dat zelf in moeilijkheden kwam niet voor de rechter gedaagd en de kans gegeven om de volgende twee jaar de situatie recht te zetten. Maar hiermee kwam YDL zelf in een gevoelige financiële situatie terecht”.

“Moeten we mensen dood doen of afslachten op sociale media als we weten dat de intenties juist zijn of waren maar de omstandigheden anders beslissen? Het ergste volgt nog: we wachten op een aanzienlijke som van een hoofdsponsor die partner zou worden. Die tekende geruime tijd voor datum van het festival een waterdicht contract. Het meerjarencontract zou er bovendien voor gezorgd hebben dat we met het festival ook naar het buitenland zouden kunnen. Er is immers concrete interesse vanuit Nederland, Duitsland en Spanje. Die financiële middelen kwamen niet en zijn er vandaag nog steeds niet. Sterker nog, er is een procedure opgestart tegen de bedrijfsleider en het bedrijf dat voor de sponsoring tekende. De afgelopen maanden hebben we op veel begrip kunnen rekenen van diverse toeleveranciers omdat zij op de hoogte zijn van deze situatie”.

“Ook in radioland zijn er enkele mensen waar ik respectvol tegen zeg dank voor het geduld. Maar iedereen zit vandaag in hetzelfde schuitje, zonder of bijna geen werk, en dan brengt de ene de andere in de problemen. Jammer, maar zo zijn we in een voorlopige situatie ‘opstart faling’ waar we intussen verzet hebben tegen aangetekend omdat de levensvatbaarheid kan aangetoond worden en de situatie totaal anders zou zijn als de sponsor de verplichtingen zou nagekomen zijn. Ik hoop dat de ene de andere niet omver trekt in de sector en ik hoop dat collega’s gespaard blijven van situaties zoals wij meemaken binnen de Yesterdayland-organisatie. Want hoe je het draait of keert, dergelijke situaties hakken er menselijk flink op in. Wat betreft je vraag met betrekking link festival én radio, beiden zijn aparte entiteiten die los staan van elkaar. Het zijn ook totaal andere activiteiten. Ik heb de stellige ambitie om zowel de twee bedrijven te redden áls van BNL een succes te maken”.

Laat ons het “tien om te zien” van de radio worden…

Welke programmatie moet welke ambitie verwezenlijken Hugo?

HF: “De ochtend begint al om 05:00 uur met Alain Colpaert, Steven Dujardin, Celia Bogaert en Bart De Jonge. Zij brengen je naar de lunch met Rudy Meyns. De namiddag start met de charme van Ilse De Vis. Denny Coussement (foto) loodst je daarna naar de avondspits met Tom Maeckelbergh. Om 19:00 uur is het tijd voor het Feestcafé. De avond heeft twee superprogramma’s in petto: Moedertaal & Vaderland om 20:00 uur en De Kleine Kunst om 22:00 uur. De nacht is weggelegd voor Eddy Govert en Frederik Thomas. Onze HIT-ZATERDAG wordt een juweeltje en ook de zondag heeft een toffe invulling met enkele bekende stemmen. Die komen dan uit de artistieke en theaterwereld”.

“Ik kan alleen stellen, laat het verleden (VBRO) los voor wat het geweest is, oordeel niet met vooroordelen, luister enkele maanden en oordeel dan. Het mooiste wat ons als ondernemers en radiomakers kan overkomen en wat de Belgische artiesten en bands een boost zou geven, is een radiozender met alleen muziek van eigen bodem. En dan nemen we de Nederlandstalige producties uit Nederland er graag bij. Toch? Laat ons het ‘Tien om te zien” van de Belgische muziek worden en BNL kan een mooie aanvulling betekenen in het radiolandschap dat we rijk zijn in Vlaanderen”.

Epiloog

Hugo Foets kent de entertainmentbranche al heel lang, hij zette enkele jaren geleden het Nostalgie Beach Festival op de kaart, was en is ruim dertig jaar actief als manager van diverse artiesten en tekende recent voor VBRO het plan uit waarmee de zender aanstaande maandag nationaal gaat onder de naam BNL. Yesterdayland zou dit jaar plaatsvinden op 29 augustus. De organisatie heeft een plan B indien het festival deze zomer niet mag plaatsvinden omwille van de corona-maatregelen. Dan zou het retrofestival z’n tenten opslaan in een indoorlocatie, eind december. Met een enthousiaste ploeg radiomakers nam hij begin dit jaar Evergreen over en brengt het muziekkanaal YDL elke dag via DAB+ retroradio. De nodige documenten toonde Foets aan onze redactie zodat zijn argumenten uit het interview (zoals de procedure die werd opgestart inclusief de sponsorcontracten en verzet dat werd aangetekend) gestaafd werden. (TB)

° Foto bovenaan- credits: Radio Tequila

Lees ook: Babbel met Hugo Foets: MENT en FamilyRadio reageren


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Radiolegende VBRO verpopte tot nieuwkomer BNL

De ervaring Op 15 september 2017 nam de Vlaamse regering akte van de erkenning van Lees verder

BNL: En de zesde dag… zijn er de hits op een rij

David Vandyck, Wim Leys en Lennaert Maes (foto bovenaan) kleuren de Hit-Zaterdag van BNL. Het Lees verder

BNL start op Paasmaandag 13 april

Zeg 'Paasmaandag' in de radiowereld, en je hebt heel veel kans dat je direct het Lees verder

VBRO wordt BNL radio en krijgt een nieuw bestuur

Je las het al in heel kort in Blad 448 de Vrije Brugse Radio Omroep Lees verder

VBRO Evergreen werd Yesterdayland Radio

In volle corona-crisis is deze middag, op de eerste dag van de lente en om Lees verder

Blad 1642: HLN-audionieuws, NRJ, WorldDAB Summit (video)

• HLN-nieuws luisteren, maar waar hoorden we dat nog? • NRJ zoekt uw 2000 favoriete Lees verder

Blad 1624: Joe 60’s & 70’s, Sublime, NRJ (video)

• 60's Top 500 via Joe 60's & 70's • Marvin Gaye ook op 1 Lees verder

Blad 1606: Jan Van den Brande, TOPradio, Sky Radio (audio)

• Jan Van den Brande, radiopionier in Asse, overleden • Stagiair Toon zoekt collega's voor Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest

2 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
PVM
PVM
13 april 2020 - 12:56 12:56

Ik luisterde nooit naar VBRO omdat er teveel Nederlandse smartlappen gedraaid werden. Nu luister ik al 1 uurtje en het is een totaal ander geluid. Vlaamse muziek die er mag wezen afgewisseld met anderstalige artiesten van Vlaanderen. Muziek van eigen bodem dus. En echt op een kwalitatieve manier gebracht met professionele jingles, actueel nieuws… ik geef die zender het voordeel van de twijfel.

Willems jozef
Willems jozef
12 april 2020 - 22:21 22:21

Geachte,
Was echt blij om vbro te beluisteren goede Nederlandstalige muziek, tot dat ik de reklame begon te irriteren ,zo erg dat ik echt van zender veranderde, ik ben gaan lopen.gestopt met naar VPRO te beluisteren.
Reklame die soms 2x om de 5 minuten dezelfde reklame te horen “batterij nieuw leven,of huis dat onmiddellijk kan verkopen ” ik word er gek van en heb er met nog meer mensen over gepraat en ik ben niet alleen die daar zo over denkt,
Spijtig 103.9mhz zit niet meer in de pre selectie..

Don`t copy text!
2
0
Deel hier gerust uw gedachtenx