“Radio is een zero sum game economisch” “Wat je van de ene afpakt…/…geef je aan de andere”

Leestijd: 5 minuten

Zerosumgame 

Een nul-som-spel. Het is slechts een deel van een repliek, die minister Gatz gaf na een opmerking dat hij radio’s economische schade zou hebben berokkend. De volledige repliek is te vinden op zijn profiel op Facebook, verderop zetten we het in een meer volledig verband. Het raakt wel de essentie van ‘hot’ actuele problemen in de (lokale) radiosector. 

Momenteel zijn veel erkende radio’s inactief omdat ze nog geen nieuwe zendvergunning hebben. Sommige dossiers zijn nog niet compleet of zelfs nog niet aangevraagd, andere zitten in de molen van verwerking. Toen er bovendien een storm opstak vanuit zendvermogens in Mechelen stond plots alles drastisch stil. Zelfs de heilige nacht zal op sommige plaatsen nog nooit zo stil zijn geweest. De inkomsten lagen echter ook stil.  

Kunst en vliegwerk 

Het schilderwerk van Pieter Breugel had de minister geïnspireerd, zijn bericht daarover op Facebook werd meteen aangevuld vanuit een kunstzinnig gevoel over radio. “Muzikanten…/… zijn ook kunstenaars. Zij zijn de dupe van een FM band met grote leegtes voor de verspreiding van hun product of kunstwerk”. Daarna een plaatsing van de huidige problemen: chaos, Franstalige en Arabische zenders, achter op DAB+. “Niet goed bezig zo”, wou iemand duiden. 

Eerder al had iemand anders vanuit de radiowereld mee over het muurtje van 300.000 euro gekeken voor projecten in de cultuursector. “Je kan er een deel van aan de radio’s geven voor de economische schade die je hen hebt berokkend”, zo liet die persoon weten. Sven Gatz repliceerde, dat, zelfs als hij zou willen, hij zo’n staatssteun Europees niet eens zou mogen geven. Hij merkte nog op dat zijn collega van economie dat eventueel zou kunnen doen op basis van ingediende dossiers. 

Het gevolg 

Opmerkelijk was zijn stelling ‘ten gronde’ daarna: “de wereld van de radio’s is een zero sum game op economisch vlak. Wat je dus van de ene ‘afpakt’ qua mogelijkheid om reclame te werven en personeel in dienst te hebben, ‘geef’ je aan de andere die wel een erkenning gekregen heeft”. Daarna ‘For the record’: “het gaat me helemaal niet over ‘afpakken’ of ‘geven’, ik probeer enkel de regels van het radiodecreet zo correct mogelijk toe te passen, het verliezen of winnen van een erkenning is daar niet een doel op zich van maar enkel het gevolg”.

Oorzaak en gevolg. Kort samengevat moet de huidige probleemstelling vanuit de radiosector dan wel heel duidelijk zijn voor de minister. Stilliggen is dan toch ook een vorm van ‘afpakken’, en dus afgeven? Het is er misschien niet gekomen door een wel of niet erkenning, het principe zou hetzelfde moeten zijn: als je stil ligt zonder zendvergunning blijft het een economisch doorgeven (van reclame). Een zero sum game. 

Economisch gewicht 

“De hele theorie van zero sum game is een utopie” was echter het antwoord aan Gatz. Deze persoon wees er verder op dat er voor de luisteraars niet voor elke stijl een licentie overblijft en dat bedrijven zoeken naar specifieke doelgroepen. Uiteraard doken weer niet-erkende omroepen als TOPradio, FG, Radio Maria, enz. op. De conclusie volgens de schrijver: “Minder luisteraars = minder reclame-inkomsten”.

Het lijkt inderdaad vrij logisch dat een organisatie voor een Housefuif niet meteen reclame gaat maken op bvb. nieuwe netwerken: ze zijn nog niet overal opgestart, sommigen beogen ook een heel andere doelgroep. Lokale omroepen wachten op een zendvergunning. De reclame zou theoretisch misschien wel kunnen, als de omroepen noch de luisteraars er zijn bereik je niets. Oorzaak en gevolg. 

Impact eerder beperkt 

Volgens Gatz was de visie van de andere echter een overschatting van de economische schaal en de omvang van de zenders. “Dit is geen waardeoordeel, hoor, het gaat gewoon over hun soortgelijk economisch gewicht. Uw redenering gaat volgens mij wel op voor de nationale zenders en hun in de feiten grote complementariteit qua luisteraars en marketingdoelgroepen” aldus Gatz. 

Verder: “Voor een deel kan u wel gelijk hebben maar in de globale radioreclamemarkt denk ik dat de impact van de andere zenders weliswaar niet onbelangrijk maar toch eerder beperkt is”. 

Multilokaal 

Sven Gatz zou niet de eerste zijn die de lokale reclame- én consumptiemarkt onderschat. In de ‘think global’ visie van multinationals vanaf de jaren tachtig kwam een zeer gekende frisdrank ooit terug op sterk afgeschafte lokale aanwezigheid. Ze waren op dat ogenblik, en zelfs tegen elke verwachting in, voorbij gestoken door een concurrent met een andere smaak. En met een andere aanpak. 

Vijf percent van de klanten mogen dan 80 percent van de totale omzet maken, in het huidige radiolandschap gaat die redenering toch alleen maar op voor landelijk bereik. Voor de anderen is er sinds 1 januari hier en/of daar wel een vacuüm ontstaan in de ether, waardoor nul percent van de (lokale) klanten ook nul percent omzet geven. 

Steunmaatregelen 

Voor die lokale radio’s zijn trouwens niet de 80% van de 5 klanten (van de groten) belangrijk, wel hun deel van de overige 20%, vooral lokale klanten. Voor hen is dat immers 100% omzet, die lokale klanten betalen hun radiokosten volledig. Als de bovenste woorden van de minister zouden kloppen, dan worden die inkomsten nu zelfs aan iemand anders ‘gegeven’ (zero sum game) omdat er nog geen zendvergunning is. 

In andere sectoren zou bij zo’n overmacht waarschijnlijk meteen sprake zijn van steunmaatregelen. Achter de rechtspersonen van omroeporganisaties zitten vaak zelfstandige ondernemers waarvan de vaste kosten gewoon doorlopen. Huren van zendmasten, abonnementen op internet, forfaits van Sabam, de eigen kosten als zelfstandige, enz. het wordt allemaal niet gestopt door een zendvergunning die te laat komt. Het wordt niet van de ene ‘afgepakt’ en aan de andere gegeven. 

Dat is evenzeer oorzaak en gevolg. Het heet zelfs economische realiteit, en in dit geval schade. 

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

FM Miserable: U luistert toch ook (niet)? (video) FM-scan in het nieuwe frequentieplan A new FM is born  Op 21 april 2017, een klein jaar geleden, maakte Vlaams minister Sven Gatz trots de geboorte bekend van de nieuwe lokale radio in Vlaanderen. Er waren gee...
Het Radioblad: 19 maart (audio) Te kort voor een lang verhaal, te interessant om weg te go... Radioman Ghislain Carpels overleden Bruggeling Ghislain Carpels is op 78-jarige leeftijd overleden in het AZ Sint-Lucas. Hij presenteerde jarenlang het radioprogramma 'Achter d'...
Van Studio Brussel naar de studio’s van Bruzz (3) Brussel een BRUZZende stad? 'Over ons' Het kind moest een naam hebben. In Vlaanderen wordt BRU gebruikt voor Brussel, niet enkel als spuitwater of chef-kok, ook door Brussels Airport bvb. Dat tweede merk h...
Lokale radio, kneusje van de DAB+-klas? Persberichten VRRO en Sven Gatz (inclusief onderti... De lokale radiozenders in Vlaanderen, verenigd in de Vereniging Regionale Radio Omroepen (VRRO), voelen zich in de kou gezet door de Vlaamse regering. Die besliste vorige week om d...
Het Radioblad: 17 maart (weekend) Te kort voor een lang verhaal, te interessant om weg te ... Voorlopige pauze bij RVS De Raad van State zal de procedures van Radio Maria, Club FM en Familyradio wegens het mislopen van een erkenning als netwerkradio, niet in hoogdringendhe...
Van Studio Brussel naar de studio’s van Bruzz (2) De verrijzenis in de hoofdstad De verrijzenis van Flagey  In 2003 mocht de universiteitsradio FM Brussel een stadszender voor Brussel worden. De verruiming van geest verliep blijkbaar ook financieel zeer...
Deel of print dit artikel
Amptec
Amptec
Spotlight
TVV Sound
Broadcast Partners

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *