RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .
TVV Sound

Raakt BRUZZ zijn erkenning toch nog kwijt?

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Bestuursrechtspraak fluit Gatz opvallend terug

Even het geheugen opfrissen

Twee jaar geleden diende de vzw Alfa Noord klacht in tegen de aanwijzing van BRUZZ als lokale omroep in het Brusselse. Alfa Noord is de vzw die tot 1 januari 2018 de uitzendingen van Topradio doorgaf in Brussel. De vzw neemt Mr. Christiaan Lesaffer als raadsman, hij pleitte de laatste jaren al meerdere mediazaken, voor verschillende omroeporganisaties,  en is in die materie zeker een autoriteit. 

In de klacht van de vzw Alfa Noord pleitte Mr. Lesaffer ‘dat een overheid niet zomaar een private organisatie kan erkennen als radio-omroep, noch een frequentie kan toewijzen zonder een openbare aanbesteding’. De door de overheid gewenste omroep voor Brussel heeft een bindfunctie voor de Nederlandstalige taalgemeenschap in de hoofdstad, en krijgt daarvoor een technisch zeer gunstige frequentie, en jaarlijks een ruim subsidiebedrag. 

Opmerkelijke wendingen

In principe zou voor die opdracht ook een andere kandidaat, dan de door de overheid zelf toegewezen organisatie, in aanmerking moeten kunnen komen. Dat was alleszins het pleidooi van Mr. Lesaffer. De klacht kreeg aanvankelijk wel wat belangstelling in de pers, daarna bleef het opmerkelijk stil, voor langere tijd. Vermoedelijk was er geen echte prioriteit voor verdere behandeling, en TOPradio was ondertussen alsnog erkend als derde netwerk.

Op 20 Mei 2019 werd de zaak dan toch nog behandeld door de Raad van State. Het advies van de auditeur was negatief, meestal volgt de Raad dat advies ook. In deze zaak waren er echter opmerkelijke wendingen. Zo bestelde de Vlaamse overheid (CJSM)  een studie bij de VUB om haar beslissing te motiveren. De studie mocht maar liefst 28.080 euro kosten de overheid mag zoiets beslissen zonder aanbesteding, als het om bedragen onder de 30.000 euro gaat.

Academische vrijheid

De onderzoeksgroep SMIT (Studies on Media, Innovation and Technology) van de VUB voerde de opdracht uit, en deed een knock-out vergelijking van omroeporganisaties, die zelf niet gekandideerd hadden. Volgens de studie zou er uiteindelijk slechts één kandidaat overblijven, namelijk de vzw Vlaams-Brusselse Media, BRUZZ. Het was echter opmerkelijk dat de studie pas besteld werd na de beslissing van de Vlaamse overheid. 

In de studie zelf neemt de VUB ook een behoorlijke academische vrijheid.  Los van het feit dat geoordeeld wordt over niet-bestaande kandidaturen, zou eender welke organisatie zich kandidaat mogen stellen voor die erkenning, onder Europees recht zelfs elke Europese organisatie. Een bedrijf zoals bv. Bauer Media zou evenveel kansen moeten krijgen als de vzw achter BRUZZ, daarin discrimineren is uit den boze. De volledige studie is hieronder te raadplegen. 

‘Op verzoek geënsceneerd’?

Zelfs een studie van de VUB zou nooit kunnen weten wie zich kandidaat zou stellen (of niet) noch welke mediaervaring ze zouden hebben, desnoods lokaal ingehuurd. Het leek er dan ook op dat de VUB Smit ‘op verzoek had geënsceneerd’. Er zouden slechts vier kandidaten in aanmerking komen, daaronder de vzw Alfa Noord, die het dan moest afleggen tegen BRUZZ. Volgens de auditeur kon de vzw daardoor geen belang meer aantonen in de zaak. 

Dat was echter buiten de wil van de Raad gerekend, die nu besliste om de zaak alsnog te behandelen. In het arrest van 20 mei 2019 stonden opmerkelijke vaststellingen, een paar vatten we samen, het volledige arrest is hieronder te raadplegen. 

Volgens de Raad zou 

  • de vzw Alfa Noord niet beantwoorden aan de voorwaarden van het mediadecreet, doch het zou uit geen enkel stuk blijken dat dit steunde op een voorafgaand vergelijkend onderzoek
  • de overheid zelf het tegendeel toegeven, omdat ze een studie bestelde na haar beslissing, en dit dus nooit het motief van de aanwijzing kon geweest zijn 
  • er nergens sprake zijn van een vergelijking van ervaring, noch van (eventuele) criteria daarvoor
  • de Raad van State ‘met de verzoekster mee gaat…/… dat het niet af te leiden was dat “nauwe samenwerking” een voorafgaandelijke voorwaarde was’, en dat het onjuist was om Bruzz daarom als enige kandidaat te weerhouden
  • de VUB-studie het niet anders zien, omdat zij erkennen dat ook andere organisaties “uiteraard” een samenwerking kunnen opzetten, en daarom de vzw Alfa Noord niet a priori kon worden uitgesloten

Erkenning voor vernietigde frequenties

De erkenning van BRUZZ was gebaseerd op een frequentieplan dat ondertussen vernietigd is. De kans dat die erkenning dan eveneens zou worden vernietigd lijkt dan ook bijzonder groot. In theorie zou zelfs de huidige erkenning al geen rechtsgrond meer hebben, en de zendvergunning dan evenmin. Daarover zou dan wel eerst klacht moeten ingediend worden bij de VRM, die daar ‘uiterst onafhankelijk’ moet over beslissen. 

Het (toenmalige) ontbreken van een frequentieplan werd herhaaldelijk aangehaald in diverse klachten. Volgens de VRM was er echter niets aan de hand. Blijkbaar kom men in Vlaanderen een erkenning hebben voor vernietigde frequenties, omdat ze toehoorden aan een eveneens vernietigd frequentieplan. Door de diverse arresten van 20 mei 2019 blijkt nu dat de Raad Van State daar heel anders over denkt. 

Ontkennen geen optie meer

Het is dan (en vermoedelijk) minder de vraag geworden óf de erkenning van BRUZZ zou vernietigd worden, het is eerder de vraag wannéér dat zou gebeuren. (ex)Minister Gatz weet dat openbare aanbesteding nodig was, zeker voor gesubsidieerde projecten. In dat opzicht heeft hij de problemen zelf gezocht. Hij had dat kunnen vermijden door dezelfde procedure te volgen als voor de anderen lokale radio´s, ook dan had BRUZZ grote(re) kans gemaakt. 

Natuurlijk is een grote, of grotere kans, nog steeds geen absolute garantie. Het zou echter een zeer selectief mediabeleid zijn als het om die garantie voor één kandidaat te doen was. Alleszins zijn er toch zaken fout gegaan, en de overheid haalt daarin keer op keer ongelijk bij de Raad van State. Blijven ontkennen lijkt dan echt geen optie meer. (Victor Olsen)


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx