RadioVisie

  • .
    .

Policy

Je kunt op de nieuwsberichten van RadioVisie reageren, zowel op de site als op de Facebook-pagina of via Twitter. Net als bij een gewoon gesprek zijn er een aantal (beleefdheids)regels die ervoor zorgen dat de communicatie voor iedereen aangenaam verloopt. Bij deelname, door het plaatsen van reacties, worden deze spelregels automatisch geaccepteerd en gerespecteerd.

Je ingetikte reacties verschijnen pas na tussenkomst van een moderator. De redactie van RadioVisie voert, indien nodig, de nodige moderatie uit. Zo worden volgende soorten berichten onmiddellijk verwijderd (niet-limitatieve lijst)

  • berichten die ingaan tegen de openbare orde en/of de goede zeden
  • berichten met beledigende, discriminerende en/of racistische inhoud
  • berichten bedoeld om persoonlijke ruzies uit te vechten, iemand uit te schelden of iemand zwart te maken
  • berichten die ingaan tegen de Belgische of Nederlandse wetgeving
  • berichten die onnodig iemands privacy schenden
  • provocerende berichten
  • onzinnige berichten

Indien je aanstoot neemt aan een bericht, kan je dit melden via deze pagina.

1. Publiciteit / reclame
Enkel de vermeldingen die samengaan met een discussieonderwerp zijn welkom. De volgende zaken zijn onaanvaardbaar:

• Reclameboodschappen voor een commerciële zaak en/of een website
• Reclameboodschappen om eigen materiaal of diensten te verkopen of aan te bieden
• Oproepen tot deelname aan onderzoeken, prijsvragen en andere goedbedoelde activiteiten die niets met het onderwerp te maken hebben
• Acquisitie of directe verkoop

2. Ontsporing van reacties 
Vermijd een antwoordenstroom te beginnen die niets te maken heeft met het onderwerp. Dit leidt tot een moeilijk leesbare en onvruchtbare discussie met daarbovenop veel nutteloze informatie, die de aandacht nodeloos afleidt van het echte onderwerp.

3. Taalgebruik en beleefdheid 
Vermijd het gebruik van ‘grote’ woorden en beledig niemand. Het is ongepast en het brengt niets bij. Maak dus geen gebruik van aanstootgevende taal of tekens en schrijfwijzen die op het internet als expliciet of té accentuerend kunnen worden gezien.

4. Auteursrechten 
Je kunt als auteur van een reactie nooit aanspraak maken op een vergoeding of je beroepen op het auteursrecht. Het volledig kopiëren van een artikel van een andere site (bijvoorbeeld krantenartikel) zonder bronvermelding is in strijd met het copyright en is dus niet toegestaan.

5. Inbreuken 
Bij het vaststellen van een inbreuk, zal een reactie verborgen of verwijderd worden. De schrijver van deze reactie kan hierover van het moderating team een kennisgeving ontvangen. Bij herhaaldelijke inbreuken, en voor zover het desbetreffende medium het technisch toelaat, kan het moderating team de toekomstige reacties van de betreffende schrijver standaard laten blokkeren.

6. Omgang met moderators en hun beslissingen

Bij lastige kwesties (zoals twijfelachtige berichten of vervelende deelnemers aan de discussie), raadpleegt de moderator altijd zijn medemoderators. Er wordt dan een gezamenlijk standpunt ingenomen en uitgedragen.

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van een moderator, ga deze dan zeker niet publiekelijk bekritiseren maar stuur een persoonlijk bericht naar de redactie via deze pagina.


Amptec
Don`t copy text!