RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .

Nostalgische column Hans Knot – 153 (video)

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden, nieuwe omroepwet

Ik had het een aantal weken geleden al even heel kort over een eventuele wijziging van de omroepwet in 1966. Vandaag doe ik dat uitgebreid. Op 3 mei van dat jaar werd het ontwerp door de toenmalige minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ingediend bij de Tweede Kamer. Het belangrijkste was, mits de wet zou worden aangenomen, dat de opsplitsing van twee organisaties voor radio en voor televisie werd opgeheven. 

Mr. M. Vrolijk (kop) PvdA Maatschappelijk Werk *12 april 1965

Een nieuw samenwerkingsorgaan, de Nederlandse Omroepstichting (NOS), zou de plaats innemen van de Nederlandse Radio-Unie en de Nederlandse Televisie-Stichting. De nieuwe wet voorzag ook de mogelijkheid tot regionale radio-uitzendingen in grote bevolkingscentra, terwijl voorts het recht op rectificatie van feitelijke onjuistheden in radio- en tv-uitzendingen werd ingevoerd. Minister Maarten Vrolijk (foto) had trouwens in een toelichting voor de televisie gezegd, dat het financiële vraagstuk van regionale uitzendingen een heel groot en moeilijk probleem was.

Verdere belangrijke bepalingen in de ontwerp-omroepwet waren: – Voor de verdeling van de zendtijd werden de omroeporganisaties, al naar gelang de grootte van hun aanhang, ingedeeld in de groepen A, B en C met respectievelijk  400.000, 250.000 of 100.000 houders van een radio- en-of televisiekaart. De zendtijd werd op basis daarvan verdeeld in een verhouding van 5:3:1.

Daarnaast werd er in de nieuwe omroepwet opgenomen dat er zendtijd werd toegewezen aan de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), die kon variëren van tenminste een vierde gedeelte tot ten hoogste veertig procent van de totale zendtijd. – Aspirant omroeporganisaties kregen, indien ze aan alle eisen voldeden, per week drie uur zendtijd voor radio en één uur zendtijd voor de televisie. Voor kerkgenootschappen, politieke partijen en genootschappen op geestelijke grondslag, werd opgenomen dat ten hoogste tien procent van de totale zendtijd zou worden gereserveerd. In de oude wetgeving was dit maximaal 5%.

Hoewel Hilversum 3 al in 1965 met uitzenden was begonnen werd in de nieuwe omroepwet vastgelegd dat ‘het lichte radioprogramma wettelijk verplicht werd gesteld. De commissie, die de radioprogramma’s coördineerde, kreeg de taak om er voor te zorgen dat op één der netten een ‘programma van verstrooiende aard’ zou worden uitgezonden.

Bij Algemene Maatregel van Bestuur werden er ook meer regels gesteld betreffende de uitgave van volledige programmabladen. Alleen de omroepen en de aspirant-omroeporganisaties kregen de vrijheid om alle details van radio- en televisieprogramma’s te publiceren.

Volgens de nieuwe wet dienden de zuilen zich allen aan te sluiten bij de NOS waaraan zij het recht en de verplichting ontleenden gebruik te maken van studio’s en de andere hulpmiddelen. Ook het recht op rectificatie werd geregeld. Eenieder die rechtstreeks was betrokken bij een onjuiste of door onvolledigheid misleidende mededeling, kon een rechtzetting eisen.

Aan eventuele nieuwe omroeporganisaties werd de kans geboden om uit te zenden. De eisen en getalscriteria waren nagenoeg dezelfde als in het overgangsbestel 1965. Voor de bestaande organisaties gold dat zij onder hun leden of contribuanten tenminste 100.000 houders van een radio- of televisie-kaart dienden te tellen. Voor de aspirant-omroeporganisaties was er dezelfde eis, met dien verstande echter dat zij minstens 15.000 leden dienden te hebben ingeschreven. Tot voor de inbreng van deze was dit aantal op 10.000 gesteld.

Verder werd bepaald dat de instellingen aan wie zendtijd was toegewezen, verplicht werden om mee te werken aan de coördinatie van de uitzendingen. Dat werd noodzakelijk geacht om te komen tot een harmonisch en evenwichtig programma. Als vast college van advies en bijstand voor de regering bleef de radioraad optreden onder de nieuwe naam Omroepraad.

In het wetsontwerp werd ook aandacht besteed aan de draadomroep, waaronder zowel de oude als het toen opkomende centraal antennesysteem werden gerekend. Het doorgeven van de Nederlandse radio- en televisie-uitzendingen via de draadomroep werd verplicht. Na de invoering waren knoppen 1 tot en met 3 voorbehouden aan Hilversum 1, 2 en 3. Voorts zouden aspirant-omroepen en zendgemachtigden, die geen volledige omroeptaak nastreefden (zoals kerkgenootschappen), de gelegenheid krijgen om van de draadomroep gebruik te maken.

In het al bestaande financieringsstelsel bracht de nieuwe conceptwet geen veranderingen. De heffing van de luister- en kijkgelden zou later in een afzonderlijke wet worden geregeld. Let wel, de conceptversie werd in mei 1966 openbaar gemaakt maar er zouden nog vele discussies worden gevoerd alvorens de wet van kracht zou worden. Ongetwijfeld kom ik daar nog eens op terug. 


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Nostalgische column Hans Knot – 152

Radiopiraten hadden een totaal ander idee Etherpiraten zijn er al sinds de beginjaren van de Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 151 (audio & video)

Herman, Seth en Freddie Het mapje van de maand juni 1966. Eerst even de site Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 150 (video)

Retourtje Zuid Amerika met tussen in het UK We gaan verder waar we de vorige Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 149 (audio)

Terug naar juni 1968 Een jaar en een maand waarin behoorlijk veel medianieuws te melden Lees verder

Ome Joop en de kapotte stemband

Een verhaal uit 1979 waarvoor we nog eerst even terug moeten naar Radio Noordzee International Lees verder

Kappen om muziek te kunnen kopen (video)

In 1965 was de tijd dat tieners massaal vinyl kochten nog heel ver weg. Zelf Lees verder

Afdeling ‘Dode Media’: ‘Show ’n Tell’ (video)

In 1965 was ik zestien jaar jong. Ondanks die jeugdige leeftijd was ik reeds volop Lees verder

Radioprogramma’s aangeleverd op vinylplaat (audio & video)

In januari 1980 ging de nieuwe serie ‘Profiles in Rock’ van start, een syndicated product Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx