fbpx

RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .

Nostalgische column Hans Knot (45)

In de maand december 1962 werd in tal van kranten bericht dat er toch maatregelen te verwachten waren van regeringszijde tegen de activiteiten van Radio Veronica. 

De Telegraaf schreef op 21 december: ‘Wettelijke maatregelen tegen het doen van omroepuitzendingen buiten het nationale territoir zijn in voorbereiding. De minister voor Verkeer en Waterstaat pleegt overleg hierover met het ministerie van Justitie. Mede in verband hiermee is het bezwaarlijk thans mededelingen te doen betreffende de termijn, binnen welke zodanige maatregelen kunnen worden tegemoet gezien, alsook om de aard van deze maatregelen tegen ondermeer Radio Veronica, zo blijkt uit de memorie van antwoord op de begroting van Verkeer en Waterstaat.’

Op de laatste dag van 1962 werd er in een krant, die in Amsterdam werd uitgegeven maar waarvan de naam niet werd vermeld in het archief van Max Lewin, de vraag gesteld wat het jaar 1963 zou brengen voor Veronica. Bij de redactie wist men dat er nog steeds een ‘slag tegen de drijvende zender Veronica nog steeds aan de gang was’. 

Veronica vergeleken met Fidel

In de inleiding van het verhaal ging men aan het vergelijken: ‘Door de geruchten, die er over de aard van de te treffen maatregelen gaan, lijkt het een en ander een beetje op de toestanden, die aan de in 1961 mislukte invasie onder Amerikaans patronaat van Castro’s Cuba voorafgingen. Door de vele details van deze jammerlijke verlopen vertoning, destijds in scene gezet door de Central Intelligence Agency en wel door de afdeling ‘dirty tricks’ – zoals de Amerikanen het zelf zeggen. In Washington, waren reeds vele, later waar gebleken, bijzonderheden bekend. Dit gebeurde nog voordat de eerste in Miami gestarte Cubaanse vrijheidsstrijders in Castro’s moerassen omsingeld raakten. Niet de CIA was de bron van deze voortijdige publicaties in de grote Amerikaanse pers; wel Fidel Castro zelf!’

De redactie van de krant vond een vergelijking van toepassing op ‘Veronica’: ‘Zo is het ook met de oorlog tegen Veronica. Uit de met deze omroepspeeldoos verbonden kringen van radiotalent en reclame komen hardnekkige berichten over de strategie, die de regering tegen het exterritoriale vaartuig wil toepassen. Er zou, willen deze berichten, een verbod komen voor Nederlanders aan programma’s van Veronica, die op het vasteland worden geproduceerd en ingeblikt, op enigerlei mee te werken. Kan een dergelijke weg werkelijk bewandeld worden? Is er in dit opzicht iets van een wet te maken die klopt met constitutionele, burgerlijk rechterlijke en strafwettelijke bepalingen?’ 

Door alle jaren dat Radio Veronica als zeezender in de ether was, is er in vele publicaties gesuggereerd dat er spoedig maatregelen waren te verwachten, zo ook in het bewuste artikel van 31 december 1962, dat besloot met: ‘De tijd zal het spoedig leren. Zeker is dat de ambassadeurs der Hilversumse zuilenbelangen in ons parlementaire leven niet zullen aflaten aan te dringen op een zo snel mogelijke terdoodveroordeling van Radio Veronica, middels wettelijke bevoegdheden.’

De Borkum Riff, het zendschip van Radio Veronica in 1962/1963

Levensliederaars en teenagerromantiek

Ook ging men in op het gegeven dat op het ‘Jaarcongres van het Genootschap voor Reclame’ bekend was geworden dat Radio Veronica in een jaar tijd een omzet van twaalf miljoen gulden haalde. ‘Of dit zakenleven oppositie zal voeren tegen een verdwijnen van de reclame-omroep lijkt, op grond van dit bedrag, niet geheel denkbeeldig. Er zijn heel veel mensen die nooit naar Veronica luisteren omdat de programma’s vol van levensliederaars met een ‘beat’ vol muzikale teenagerromantiek (waaraan overigens ook de huisvrouwen zich gaarne overgeven omdat er zo’n prettige achtergrond bij het strijken uit resulteert), hun niets te zeggen hebben.’

Natuurlijk was het merendeel van het Nederlandse volk tegenstander van maatregelen tegen Veronica. De tegenargumenten waren immers verre van doorslaggevend. Het artikel ging verder: ‘Men heeft geprobeerd ons volk tegen Veronica in te nemen met publicaties, die het onveilig worden van lucht- en scheepvaart, door het vrijmoedig innemen van een radiogolflengte voor Elvis Presley en Willeke Alberti midden uit zee, suggereerden. Daar is vervolgens niet zoveel meer over vernomen, omdat dit punt niet uit de verf kwam. Radio Veronica kwam in Mies Bouwmans langste televisiedag opdraven met de toezegging van een aanzienlijk bedrag en het RAI-gebouw te Amsterdam stortte haast in elkaar van de ovaties. De AVRO zei trouwens ook niet ‘nee’ tegen deze bijdrage voor Het Dorp;  wat de geste van twee Nederlandse liefdadigheidsfondsen, die zelf wel ‘nee’ zeiden toen Veronica met aanbiedingen op het tapijt verscheen, in een ietwat vreemd daglicht stelde.’

Vijand van de democratie?

Een eventuele behandeling van de zaak ‘Veronica’ in het Parlement kon een intense belangstelling tegemoet zien. Uiteraard mocht niet worden verwacht dat parlementariërs in die tijd een onafhankelijke mening hadden. Tot schade van de reputatie van het toenmalige parlement werd er veel gesproken en geschreven over de invloeden die de monopolistische zuilenomroepen daarin konden laten gelden. 

Ook werd er in publicaties gesuggereerd dat Radio Veronica ongewenste, anti-regeringsprogramma’s, zou kunnen uitzenden. Men vervolgde met: ‘Democratieën om een voorbeeld te noemen, zijn kwetsbaar en vijanden van democratieën zijn zonder scrupules. Dit is wat het huidige Radio Veronica aangaat zuivere theorie, daar de heren Verweij, de eigenaars van de tot nu toe stormvast gebleken omroep, energieke en brave kooplieden zijn, die allerminst op piraten lijken.’

Er speelde meer dat de situatie nog moeilijker maakte. Tegelijkertijd werd immers gediscussieerd over de invoering van een derde Nederlands publieke radiostation, waarvoor de omroepzuilen zich hadden aangemeld. Een groot deel van de luisteraars wist vooraf reeds welke organisatie dit derde net diende te vullen: Radio Veronica. 

‘Landsbelang’ tien jaar uitgesteld 

De beschouwing in de krant ging verder: ‘Moet Veronica wijken, dan is het de moeilijke en delicate taak van Den Haag de vele vrienden van het schip, die straks trouwens weer naar de stembus gaan, duidelijk te maken, dat de noodzaak geen ‘groepsbaatzuchtige’ is doch in essentieel landsbelang wortelt. Men zal te maken krijgen met uitingen van openbare verontwaardiging, die veelal niet anders dan exploderende emoties zullen zijn, doch die Nederlandse opvattingen over democratie en politiek, waarover de gemiddelde Nederlander zich toch al dikwijls schamper placht te uiten, een niet onbedenkelijke knauw kunnen geven.’

Tot een wettelijk ingrijpen kwam het in 1963 niet, laat staan een massale uiting van emoties. Daar moest nog meer dan tien jaar op worden gewacht, toen op 18 april 1973, massaal veel luisteraars van Veronica naar Den Haag trokken om te protesteren tegen de komende maatregelen van de Nederlandse regering. 


Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Nostalgische column Hans Knot – 148 (audio & video)

De allerlaatste grote radiopionier In deze aflevering neem ik je mee naar de radio uit Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 147 (video)

TT, dure telefoon en het naakt van de NOS Laten we eens kijken wat ik Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 146 (audio)

British radio-invasion from... France In januari 1979 maakten de toenmalige omroepverenigingen, zoals gebruikelijk aan het Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 145 (video)

'Eén miljoen Nederlanders in de weer met zendapparatuur' Terugdenkend aan januari 1979 komt direct in Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 144

De 'moeilijke' verhouding deejay en platenindustrie Het is weer tijd om in de archieven te Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 143 (video)

The sound van Herb Alpert in de Katholieke Kerk? Ik ga nog eens terug naar Lees verder

Column Hans Knot – 142 (audio & video)

"Ik doe niet meer mee!" Recent was er nogal wat ophef toen bleek dat ene Lees verder

Nostalgische column Hans Knot – 141 (audio)

Mijmeringen uit 1967 Het is al weer een tijdje geleden dat ik terugkeek naar het Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx
()
x
Lees vorig bericht:
Vroeg kerstgeschenk van BBC Radio 2

Bert sprak met Lutgart (Simoens)

Dick is (nog steeds) radio actief – 7 (audio)

Sluiten