Nostalgische column Hans Knot (22) Bijeenkomst Nederlands Genootschap Reclame - oktober 1962

Leestijd: 4 minuten

Radio is niet alleen boeiend om naar luisteren, ook de geschiedenis ervan in allerlei facetten vastleggen, is dat. Alhoewel dit laatste voor veel minder mensen geldt. Slechts een klein aantal lieden houdt zich er mee bezig. Ikzelf doe het al 49 jaar, het bijhouden van een stuk cultuurgeschiedenis. Het is me dan ook een genoegen een zijstapje te maken naar een speciale bijeenkomst die in 1962 plaatsvond.

Op 25 oktober was er de openingsrede tijdens het 24ste congres van het Genootschap der Reclame, in Eindhoven. In zijn welkomstwoord tot ongeveer zevenhonderd deelnemers liet de toenmalige voorzitter, jhr. W. van Andringa de Kempenaer, het niet na de belangrijkste zaken aan te halen. Hij formuleerde ondermeer de standpunten ten opzichte van de plannen voor commerciële televisie in Nederland, het succes van Radio Veronica, de revolutionaire ontwikkeling van nieuwe distributiemethoden en de visie van de minister van Economische Zaken ter bescherming van de consument. Ook besteedde hij enkele woorden aan de op handen zijnde verbreking van de overeenkomst tussen belanghebbenden in het reclamevak, destijds ook bekend onder de noemer: ‘regelen voor het advertentiewezen.’


Lees verder onder de advertentie


Tijdens de toespraak van De Kempenaer bleek andermaal hoe gevoelig ‘Veronica’ bij bepaalde groeperingen lag. Hij vroeg namelijk begrip voor zijn schroom ‘het kind Veronica zomaar bij naam te noemen‘ en zei dat hij niet blind was voor de toenmalige situatie. Liefst twaalf miljoen harde guldens waren in de twaalf maanden daarvoor binnengekomen bij Radio Veronica. Gelden die volgens de voorzitter door de meest eerbare ondernemers in het medium commerciële radio geïnvesteerd waren.

Hij beschouwde Radio Veronica als een ‘inventieve reactie op een actie waarvoor geen steekhoudende juridische argumenten waren aan te voeren’. Tijdens de toespraak in het Eindhovense Hotel ‘De Cocagne’, stelde de voorzitter verder: “Wanneer men van bepaalde zijde alle pogingen in het werk stelt om ons met negatie van alle grondwettelijke recht op vrije meningsuiting, de mond te snoeren, kan men op zijn klompen aanvoelen, dat er in ons land een reactie komt. De twaalf miljoen harde guldens, die eerbare Nederlandse industriëlen in een jaar tijd in Radio Veronica hebben geïnvesteerd, hebben geleid tot verbluffende industriële resultaten. De economische bestaansmogelijkheid en het grote commerciële effect van radioreclame zijn hiermede ook in ons land onweerlegbaar bewezen.”

De Kempenaer ging ook in op de uitingen van de Leidse Professor in het Volkenrecht, Van Panhuys, dat gezien de moderne interpretatie van de vrijheid van meningsuiting, een zendvergunning aan een commerciële gegadigde niet op goede gronden kon worden geweigerd. De Kempenaer stelde daarop dat hij het liever had gezien dat alle betrokkenen legaal door de overheid in staat zouden zijn gesteld binnen de territoriale wateren te functioneren.

Ook ging hij in op de komst van eventuele commerciële televisie: “Nu, in het juist begonnen parlementaire jaar, naar wordt verwacht, inzake de commerciële televisie, de knoop zal worden doorgehakt en men weet dat de regering er positief tegenover staat, wil ik namens de reclamewereld en het bedrijfsleven het parlement op het hart drukken: doe het wel en zie niet om!”

Een redactioneel artikel in ‘de Telegraaf’ van 26 oktober 1962 over het bewuste congres trok eveneens de aandacht: ‘In één jaar tijd hebben Nederlandse bedrijven voor twaalf miljoen gulden geadverteerd via Radio Veronica. Het is duidelijk dat de bedrijven die dit gedaan hebben en nog voortgaan dit te doen, dit niet uit sympathie voor Radio Veronica hebben gedaan, noch uit drang tot experimenten. Zij hebben dit gedaan omdat zij bemerkten dat het een zeer effectieve wijze van reclame was, die hun omzet aanzienlijk deed toenemen.’ Uiteraard was deze opmerking niet zo verwonderlijk gezien het aantal luisteraars dat Radio Veronica inmiddels had opgebouwd. Vervolgens ging het artikel over in een oproep aan de regering, waarbij in gedachten dient te worden genomen dat een elftal jaren later de redactie van dezelfde ‘Telegraaf’ zich heel anders ging opstellen inzake de toekomst van Radio Veronica.

Het volgende werd geschreven: ‘Honderden duizenden, eveneens de wet eerbiedigende Nederlanders, die, gezien de resultaten van deze reclame, de uitzendingen van Radio Veronica blijkbaar als iets vanzelfsprekende in hun dagelijks leven hebben opgenomen. Het is weer een aanwijzing dat regering en parlement de klok niet meer mogen terugzetten. Men kan natuurlijk een half-illegale situatie niet laten voortbestaan. Er zijn echter mogelijkheden om de situatie te legaliseren.’ 

Een redactioneel artikel met een open einde, omdat niet werd aangegeven welke de mogelijkheden tot legalisering van Radio Veronica bedoeld werden.

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Plaatje maar weer – 18 (video) Afstuderen met een 'onzin-project' over Radio Noordze... U had het kunnen raden., deze week heb ik het over dat schokgolvende afstudeerproject van twee jongelieden die zopas een onderzoek over de bomaanslag op Radio Noordzee Internationa...
Jos ON8VRT uit Blankenberge – slot (audio) Mijn hobby verdween toen het allemaal digitaal ... In 2004 werden de studio’s van RVi vernieuwd. De blijdschap werd echter alweer vergald in de maand oktober van datzelfde jaar. Ik vernam in ‘Het Journaal’ van TV1 dat Radio Vlaande...
JLB gaat (soms) naar zee (28) Tante Terry en Paula Semer waren vriendinnen Ik ben een niet-tv-kijker. Of dit een zelfstandig naamwoord is met een eigen invulling, dat moet ik straks eens opzoeken. Maar ik hou wel van een potje voetbal. Ik kom dezer dagen ...
Het vinylmoment van Manneke Pop – 22 (video) 'Du machst mir noch mein Hertz kaputt' In deze aflevering neem ik je nog eens mee naar de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw waarin live-uitzendingen ’s nachts heel normaal waren. Tegenwoordig wordt je als lui...
Nostalgische column Hans Knot (26) Herinneringen aan mei 1971 (3) Ook vandaag ga ik met je terug naar de laatste week van mei 1971. Al bladerend door een map met knipsels schiet ik in een grote lachbui want wat was die tijd toch mooi. Ikzelf was ...
Jos ON8VRT uit Blankenberge – 5 (audio) Het begin van het definitieve einde is ingez... Het was 1995 geworden. De Wereldomroep, inmiddels herdoopt tot Radio Vlaanderen Internationaal, bestond vijftig jaar. Goed voor alweer een groot feest in Waver. Met gratis pendeldi...
Deel of print dit artikel
Spotlight
Amptec
TVV Sound
Amptec
TVV Sound
Amptec

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *