RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .

Minister Dalle blijft onduidelijk over toekomst Stadsradio Vlaanderen

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Intrekking Stadsradio Vlaanderen door Raad Van State definitief.

De Commissie Media vergaderde gisteren via videoconferentie, zoals gebruikelijk omwille van de maatregelen tegen het coronavirus. Op de agenda stond een vraag om uitleg van commissielid Karin Brouwers, ‘over de vernietiging door de Raad van State, van de vergunning van een netwerkradio’. In een arrest van 16 december 2020 vernietigde de Raad de erkenning van het vierde netwerk, Stadsradio Vlaanderen.

Juridisch waterdichte oplossing

Karin Brouwers is de mediaspecialiste van CD&V, zij wou weten wat er nu gaat gebeuren, nadat de erkenning van BG-consulting is ingetrokken. De minister schept voorlopig nog geen duidelijkheid. Concreet denkt hij te kunnen kiezen tussen een nieuwe openbare aanbesteding, het opnieuw nemen van dezelfde beslissing of het netwerk aan Radio Maria geven. Vanuit het parlement werd aangedrongen op een nieuwe openbare aanbesteding, en dus een juridisch waterdichte oplossing.

Uiteraard zou BG-consulting zich dan ook opnieuw kandidaat kunnen stellen, met Stadsradio Vlaanderen, of een ander product. Het is natuurlijk ook een nieuwe, en vooral theoretische  kans voor andere gegadigden (eventueel). Het parlement wil vooral dat er geen stilte komt op de frequenties. Dat zou opgelost kunnen worden met een tijdelijke (nood)regeling, waarbij Stadsradio Vlaanderen zou blijven uitzenden op de frequenties, zolang de aanbesteding loopt. Een dergelijke tijdelijke noodoplossing zou in feite juridisch niet aanvechtbaar zijn.

Het verloop van de vergadering, met de antwoorden van de minister, kan in onderstaande video bekeken worden.

° Tekst gaat verder onder de opname.

Nog meer slachtoffers?

De Raad van State gaf Stadsradio Vlaanderen vier maanden uitstel, voor de gevolgen van de uitspraak. Dit uitstel werd door de overheid gevraagd, maar het blijkt nu toch onvoldoende om een nieuwe ronde te organiseren. Onder deze omstandigheden zal het netwerk voorlopig verdwijnen op de FM-band, tenzij er snel een noodregeling zou komen. Stadsradio zal in elk geval verder kunnen blijven uitzenden via internet, Digibox, en DAB+, en zou zo een tijdelijke stop op FM overbruggen. TOPradio was immers ook al een tijdlang enkel te beluisteren via DAB+.

Stadsradio Vlaanderen is al het tweede netwerk dat vernietigd wordt door de Raad Van State, eerder werd de erkenning van Hit! ook geschorst, en daarna door voormalig mediaminister Sven Gatz ingetrokken, en aan TOPradio toegewezen. Of het bij die twee netwerken zal blijven is maar de vraag, tegen netwerk 1 NRJ, en BNL/VBRO (netwerk 3) lopen immers nog procedures bij de Raad van State, die worden behandeld op 25 januari aanstaande.

‘De juridische erfenis van Sven Gatz’

Negen maanden geleden publiceerde RadioVisie een samenvattende conclusie van het beleid van voormalig Vlaams mediaminister Sven Gatz. Als minister was Gatz politiek verantwoordelijk voor het verloop van de erkenningsronde in 2017, en dus ook voor de aard en wijze van het beoordelingen van de ingediende dossiers. Voor twee van de vier netwerken zijn procedurefouten gevonden door de Raad van State. 

In een verslag van de beoordelingsprocedure wordt eind 2017 nog vermeld:  ‘Voor minister Sven Gatz is de procedure coherent en sterk. Hij blijft volledig achter de administratie, haar inzet en deskundigheid, staan. Voor de lopende juridische procedures is noch het Vlaams Parlement, noch de minister verantwoordelijk. De overheid kan zich nog zo goed voorbereiden, er zullen altijd burgers zijn die tegen een beslissing in beroep gaan. En dat is hun recht’.

Vijf maanden later klonk dat al anders in een persmededeling van de voormalige Vlaamse mediaminister: ‘Voor zo’n tien procent van de radio’s waartegen afzonderlijke klachten waren neergelegd bij de Raad van State, zal alles worden gedaan om de rechtszekerheid te verdedigen en het verderzetten van de uitzendingen te waarborgen’.

Gelijk hebben en gelijk krijgen

Een andere uitspraak die de voormalige minister van Media Sven Gatz eveneens vaak herhaalde was dat er ‘een verschil is tussen gelijk hebben, en gelijk krijgen’. Ondertussen zijn meerdere ‘gelijken’ gehaald: het frequentieplan werd al een keer vernietigd, twee netwerken werden geschorst of vernietigd, lokale erkenningen zouden onderuitgaan, doch werden enkel in leven gehouden door een ultieme ‘coup de théâtre’ van Gatz: wijziging van de erkenningen, en daardoor tussenkomst in de rechtsspraak. 

Misschien verwachtte Sven Gatz in dat alles geen verdere tegenstand meer. Toch haalden de klagers hun gelijk, en mag de overheid nog van geluk spreken dat er niet inhoudelijk gepleit kon worden. Door het gelijk van Radio Maria, in de zaak tegen Stadsradio Vlaanderen, komt er nooit een antwoord op inhoudelijke vragen van Club FM, in een andere procedure. Een erkenning kan immers slechts één keer worden vernietigd.  

‘Onzorgvuldigheid van de overheid’

De erkenning van Stadsradio Vlaanderen werd vernietigd omdat de aanvraag werd ingediend voor een verkeerd kavel. Volgens Club FM werd in het dossier van Stadsradio Vlaanderen ook vaak een loopje met de waarheid genomen. Zo zou het netwerk veertig medewerkers en journalisten in dienst nemen, dat is eerder een utopie in het huidige radiolandschap. Het beoogde marktaandeel van 5% is dat al evenzeer, Stadsradio Vlaanderen komt niet eens voor in de CIM-RAM cijfers. 

In een eerdere uitspraak, in de zaak TOPradio tegen Hit!, besloot een rechter dat het onzorgvuldig was van de overheid om dossiers niet op waarheid te controleren. Het staat te lezen op pagina 15 van het arrest:

“Een en ander laat in de huidige stand van de rechtspleging besluiten dat verzoekster aan de verwerende partij terecht verwijt de bestreden beslissing op dit punt te steunen op onjuiste feitelijke gegevens. In zoverre lijkt de verwerende partij tekort te schieten aan de op haar rustende plicht om de aanvraagdossiers met de vereiste zorgvuldigheid te beoordelen en lijken het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht te zijn geschonden”

Naar wij vernemen wordt er in de procedures tegen BNL/VBRO en NRJ eveneens gepleit dat bepaalde elementen niet overeenkomen met de waarheid. Naar die behandeling op 25 januari aanstaande wordt dan ook met spanning uitgekeken. 

Maakt een schadeclaim kans?

Los van de procedures om gelijk, of ongelijk, te halen, zullen sommigen ook wel overwegen om een schadeclaim in te dienen. Hit! en Stadsradio Vlaanderen zijn twee vernietigde netwerken, zij het dan elk onder andere omstandigheden. Stadsradio Vlaanderen was volledig opgestart, en het langst in de ether. Dat valt nu weg, en zij zouden een schadeclaim omwille van een verkeerde beoordeling kunnen overwegen. Zou dat een kans maken?  

Na het arrest van de Raad van State zal het dan zeker een tegenargument zijn dat het netwerk al ten onrechte uitzond, en dus ook ten onrechte inkomsten kon verwerven. Bovendien kunnen enkel effectieve (bewezen) investeringen worden verhaald, ook schade moet bewezen zijn, net als personeelskosten. Het is echter een publiek geheim dat Stadsradio Vlaanderen veel voicetrack programma’s uitzendt, en dat het netwerk eigenlijk in handen is van één leidinggevend persoon.  

Tegenover mogelijke claims staat misschien ook een wens om binnenkort mee te dingen naar een nieuwe erkenning. Een procedure tegen de overheid is er vermoedelijk één van lange duur. Een uitputtingsslag tegen een administratie die op datzelfde ogenblik bezig zou zijn met nieuwe erkenningen lijkt ook niet de beste invalshoek. Al dient hier onmiddellijk aan toegevoegd te worden dat dit officieel, en formeel, volledig naast elkaar moet kunnen staan.  

Evenwichtsoefeningen voor landelijke erkenningsronde

Vlaams mediaminister Benjamin Dalle zit naast de ‘erfenis van Gatz’ in de lokale radiowereld, ook met een nieuwe erkenningsronde voor landelijke radio’s. Minister Dalle kan zich geen procedurefouten, zoals die van Gatz, meer veroorloven, bij landelijke omroepen is het belang uiteraard nog veel groter. Er zijn ook de EU-richtlijnen, zoals de verplichte open inschrijving, objectieve beoordelingscriteria en geen discriminatie tussen bestaande en nieuwe aanvragers

Een procedure waarin theoretisch elk Europees mediabedrijf kan meedoen, en waarin niemand mag bevoordeeld worden. Zelfs een kleine fout tegen deze Europese richtlijnen, of in de procedure, of het decreet, zou grote gevolgen kunnen hebben. Vraag is ook of er voldoende politieke wil zou zijn, om bestaande omroepen het recht om uit te zenden op FM te ontzeggen.

Het kabinet Dalle heeft dus heel wat evenwichtsoefeningen te doen, vooraleer het allemaal zover kan zijn. Dalle zal er alleszins moeten voor zorgen dat het decreet, de uitvoeringsbesluiten en de puntentelling, de gerechtelijke toets zullen kunnen doorstaan. ‘Waterdichte oplossingen’ noemde een commissielid het. Gezien de hele historiek van dit dossier is dat geen eenvoudige taak. (Victor Olsen)


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Waarom werd erkenning Stadsradio Vlaanderen ingetrokken?

Generalistische aanvraag op een netwerk voor doelgroep Meer dan drie jaar geleden, op 15 september Lees verder

Raad Van State vernietigt erkenning Stadsradio Vlaanderen

Het minste wat men van het jaar 2020 kan stellen is dat het een turbulent Lees verder

Stadsradio Vlaanderen: ‘Corona doorkruist planning’

GVA sprak met CEO Geert Bollé Stadsradio Vlaanderen, heeft het momenteel niet onder de markt. Lees verder

Blad 619: Stadsradio, Fabienne & Isabelle, Capital Dance

Er is genoeg voor iedereen, zeven dagen lang 60's en '70's bij Stadsradio. Aftellen naar Lees verder

Erkenning Stadsradio Vlaanderen: episode nummer… onbekend

Raad van State beslist om procedure alsnog ten gronde te behandelen

Het radionajaar van 2022: TOPradio

Vanaf maandag 19 september gaat de radiozender door het leven met ‘We Make You Move’ Lees verder

Blad 1578: NRJ, Radio 1, Manx Radio

• NRJ geeft een gouden concertticket weg '• Het uur van de waarheid' vervangt Interne Lees verder

Het radionajaar van 2022: NRJ

Na vier jaar weten we dat ze bij NRJ Vlaanderen vooral goed zijn in het Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest

13 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Topper
Topper
11 januari 2021 - 11:26 11:26

Simpelweg opnieuw verdelen. Je kan toch toch niet op basis van aanvragen uit 2017 opnieuw gaan beslissen…

Dirk Vandemast
Dirk Vandemast
10 januari 2021 - 18:31 18:31

Laat ons in het midden laten of dit ‘riooljournalistiek’ (zie reactie Doe) is, maar waarom schrijft auteur Victor Olson onder een alias?

Een medewerker van Stadsradio Vlaanderen heeft volgende bedenking:
“Dit artikel geeft meer duiding over de schorsing als gevolg van wat heet ‘het Calimerogedrag’ van R Maria:
https://lokaleradio.wordpress.com/2020/12/20/radio-maria-laat-erkenning-van-stadsradio-vlaanderen-schorsen/?fbclid=IwAR3aBnI-6GDHxvivATXekm8VFQC87sIEqQ51fKlj_U3pNeLNd7MG9yMqkao
Als FM wegvalt, is er nog de streaming en digitale radio.” Bedoelt die daarmee dat het doek nog niet gevallen is?

Marc
Marc
9 januari 2021 - 23:53 23:53

Zoals ik al zei, de Raad van State weet héél goed wat we NU nodig hebben! Radio Maria zal het virus de wind uit de zeilen nemen!

eric
eric
9 januari 2021 - 10:11 10:11

Er zijn toch genoeg vrije FM frequenties om heel Vlaanderen te bestrijken?
De mensen van Radio Vlaanderen doen hun best op hun eigen manier. Ik weet niet waarom een zender met een tamelijk breed publiek uit de ether moet?
Mijn steun hebben ze ten volle. Ga door beste mensen, ga er voor!!!

Marc
Marc
8 januari 2021 - 21:10 21:10

Aan de Delhaize van Ieper meet ik
104.6 40 dbu
104.5 54dbu

Wie heeft die frequenties gekozen?
Reeds 1 km voorbij Ieper heb je al teveel storingen om comfortabel te luisteren … naar die freq van die Vlaamse radio … Is de 87.6 niet vrij genoeg? De 95.0, De 97.8? etc.

Dimitri
Dimitri
8 januari 2021 - 18:22 18:22

Ze kunnen nog altijd uitwijken naar Willebroek 104.9 alleen geraken ze daarmee niet tot in Mechelen waar ze het grootste deel van hun reclameinkomsten halen.

John Doe
John Doe
8 januari 2021 - 17:07 17:07

Het is echter een publiek geheim dat Stadsradio Vlaanderen veel voicetrack programma’s uitzendt, en dat het netwerk eigenlijk in handen is van één leidinggevend persoon.” RadioVisie moet het process van Stadsradio niet maken en ten allen tijde objectief blijven. Door deze zin in het artikel is de objectiviteit naar de vaantjes en geraakt RV in het straat riooljournalistiek.

PVM
PVM
8 januari 2021 - 14:19 14:19

Ja, waarom lukt hier hier niet in Belgie? Is dit nu zo moeilijk om alles juist te laten verlopen van bij het begin!

GeP
GeP
9 januari 2021 - 13:51 13:51
Antwoord aan  PVM

Het gaat hier niet over België; wel over Vlaanderen (waar het alweer in de soep draait)! In Franstalig België zijn de toekenningen reeds lang geregeld!

Rudy De Saedeleir
Beheerder
9 januari 2021 - 15:05 15:05
Antwoord aan  GeP

Toch niet helemaal, hoor. In Wallonië loopt tegen de erkenning van LN24 nog een procedure ten gronde. Tot zolang mag DH Radio – dat de procedure heeft ingespannen – verder blijven uitzenden. Het betreft daar bovendien een globale erkenning (FM én DAB+). In Vlaanderen is er voor DAB+ geen erkenning nodig.

Pascal VDM
Pascal VDM
8 januari 2021 - 08:45 08:45

Wat een kluwen, maar voor de rest loopt alles gesmeerd…

Don`t copy text!
13
0
Deel hier gerust uw gedachtenx