RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .

Krijgt DAB+ binnenkort extra frequentieruimte?

In het Egyptische Sharm-el-Sheik vindt momenteel (28 oktober tot 22 november) de World Radiocommunication Conference (ITU WRC) plaats. Hoewel de discussies daar vooral gaan over meer spectrum voor 5G, blijkt er ook een agendapunt op tafel te liggen om de frequentieband voor digitale terrestrische radio (DAB/DAB+) uit te breiden.

Zo is er sprake van een “Europese vrijgave” van kanaal 13 en zelfs van een uitbreiding van band III met de kanalen 14 tot en met 17. Alle huidige radiotoestellen met DAB(+) kunnen kanaal 13 probleemloos ontvangen, maar dat geldt niet voor de kanalen 14 en hoger. In dat geval zouden er dus nieuwe ontvangers nodig zijn.

De mogelijke uitbreiding van het spectrum voor DAB+ doet denken aan de uitbreiding destijds van de FM-band. Die was in Europa oorspronkelijk beperkt van 88 tot 100 MHz. Pas later werd die band uitgebreid, aanvankelijk tot 104 en later tot 108 MHz.

Kanaal 13 (230 tot 240 MHz) wordt in Europa al jaren gebruikt voor DAB+ in Noorwegen, Denemarken en Italië. Buiten Europa is dat eveneens het geval in Zuid-Afrika en Zuid-Korea. In dit kanaal 13 is overigens ruimte voor zes muxen – A tot en met F – omdat het een kanaal is van 10 MHz (tegenover 7 MHz voor de kanalen 5 tot en met 12).

Dat andere Europese landen dit kanaal 13 momenteel niet aanwenden heeft louter te maken met druk vanuit de NAVO. Het militaire bondgenootschap claimt immers al jaren de frequenties tussen 225 en 245 MHz, zij het weliswaar louter als een theoretische backup-buffer, om die “in geval van een internationaal conflict onmiddellijk te kunnen gebruiken”.

Internationaal bestaan daarover weliswaar geen officiële verdragen, maar door het militaire lobbywerk geldt in veel Europese landen een soort stilzwijgende afspraak om “voorlopig” geen gebruik te maken van kanaal 13. Ook de EBU moet daarbij over eieren lopen, maar uiteraard verdedigt die hier wel de belangen van de omroepen.

Door de steile groei van DAB+ in Europa komt er echter steeds meer druk om kanaal 13 toch vrij te geven. Binnen het Europese lappendeken blijkt de internationale coördinatie van frequenties voor DAB+ steeds stroever te verlopen. Vooral Duitsland, dat met liefst 9 buurlanden rekening moet houden voor zijn frequentiecoördinaties, lijkt de zaak rond kanaal 13 nu internationaal te willen forceren.

Vermoedelijk moet de vraag om ook de kanalen 14 tot 17 toe te voegen aan band III eerder strategisch als een “long shot” worden gezien. Zeker in uitermate complexe frequentiediscussies is het altijd kwestie van veel meer te vragen dan je kunt krijgen.

Heynen

Het blijft dus voorlopig nog afwachten wat er hierover uit de Egyptische bus zal komen. De resultaten van de radioconferentie worden pas na 22 november openbaar. Een verzoek van Frankrijk om de 2-meter amateurradioband (144-146 MHz) naar de (omroep)radio over te hevelen werd alvast afgewezen.

De World Radiocommunication Conference wordt om de drie à vier jaar georganiseerd om de internationale afspraken rond radiofrequenties (tot en met satellieten) te bespreken en desgevallend te updaten. (RDS)


Topartikels bij RadioVisie Blikvangers op deze dag
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx