Kneistiradio wordt Radio Seafun Akte vzw deze week neergelegd bij de griffie

Leestijd: 3 minuten

Voor pakket 98 Knokke-Heist waren er twee kandidaten: vzw Dynamisch Knokke-Heist (RGR FM) en vzw Lokale Omroep Knokke-Heist (Kneistiradio). Deze laatste vzw werd erkend als omroep-organisatie, met 66 tegen 61 percent. Afgelopen week werd de oprichtingsakte van de vzw bij de griffie neergelegd en een paar dagen later verscheen de publicatie in het Staatsblad. Uit de documenten blijkt dat Kneistiradio verder wil gaan als Radio Seafun.  

Paradijs en Kneistiradio 

Op 26 juni 2017 besliste de VRM om de erkenning en zendvergunning van de vzw REFORMAT in te trekken voor de lokaliteit 105.1 FM in Knokke-Heist. De vzw had zichzelf ontbonden, daardoor was de omroep niet meer in orde met het decreet. Op 17 juli kwam een einde aan Radio Paradijs, en eveneens aan de uitzendingen van Kneistiradio op hun frequentie. Die frequentie 105.1 FM zat in het pakket 32, samen met 107.6 FM Blankenberge. Er was slechts één kandidaat geïnteresseerd, vzw Magic FM van Christophe en August Moens, zij werden met Kustradio erkend. 

Nieuwe vzw en nieuwe Radio Seafun 

Kneistiradio was aanvrager voor pakket 98 en kreeg de erkenning. Vorige dinsdag, op 12 december 2017, werd bij een niet nader omschreven griffie een akte neergelegd voor de oprichting van de vzw Lokale Omroep Knokke-Heist. Deze akte werd gepubliceerd op donderdag 14 december 2017.  De statuten vermelden als radionaam “Seafun, de lokale radio van Knokke-Heist”. In de vzw zit onder andere Wouter Van K. (bekend in de radiowereld) en Peter de V. (ex-medewerker van Kneistiradio).

Rechtsgeldigheid 

Volgens het decreet, waarvan een geconsolideerde tekst staat op de website van de VRM, worden “de lokale radio-omroeporganisaties opgericht in de vorm van een rechtspersoon”. Volgens Justitie “verwerft een vzw rechtspersoonlijkheid op de dag waarop ze haar statuten neerlegt bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf die datum bestaat de vzw als volledig rechtssubject”. De vzw Lokale Omroep Knokke-Heist zou volgens deze informatie rechtsgeldig zijn vanaf 12 december 2017. 

Tussen de oprichting (niet vermeld in de akte) en het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid kan een vzw beperkte handelingen stellen, zoals materiaal aankopen, een gebouw huren, een bankrekening openen of personeel aanwerven. Het zijn handelingen waarvoor men persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is, uitzonderlijk kan de vzw dat nog bekrachtigen. 

Rechtspersoon 

Het decreet noemde in 2006 een aanvrager “de rechtspersoon die een dossier ingediend heeft tot het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk”. In 2008 omschreef het decreet dat “aanvragen van erkenningen worden ingediend door een persoon die volgens de wet of de statuten bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen”. Er wordt gevraagd deze aanvrager te identificeren, bewijs van volmacht te leveren, statuten bij te voegen, lijst van bestuurders, en een opgave te doen van alle betrokken locaties.  

De aanvraag voor Knokke-Heist werd ontvankelijk verklaard, én erkend, voor de vzw Lokale Omroep Knokke-Heist. Deze vzw was blijkbaar nog op te richten of nog in oprichting. In dat geval zou ze nog geen geldige rechtspersoon zijn geweest bij de aanvraag, althans volgens de uitleg op de website van Justitie. 

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

FM Miserable: U luistert toch ook (niet)? (video) FM-scan in het nieuwe frequentieplan A new FM is born  Op 21 april 2017, een klein jaar geleden, maakte Vlaams minister Sven Gatz trots de geboorte bekend van de nieuwe lokale radio in Vlaanderen. Er waren gee...
Het Radioblad: 19 maart (audio) Te kort voor een lang verhaal, te interessant om weg te go... Radioman Ghislain Carpels overleden Bruggeling Ghislain Carpels is op 78-jarige leeftijd overleden in het AZ Sint-Lucas. Hij presenteerde jarenlang het radioprogramma 'Achter d'...
Van Studio Brussel naar de studio’s van Bruzz (3) Brussel een BRUZZende stad? 'Over ons' Het kind moest een naam hebben. In Vlaanderen wordt BRU gebruikt voor Brussel, niet enkel als spuitwater of chef-kok, ook door Brussels Airport bvb. Dat tweede merk h...
Lokale radio, kneusje van de DAB+-klas? Persberichten VRRO en Sven Gatz (inclusief onderti... De lokale radiozenders in Vlaanderen, verenigd in de Vereniging Regionale Radio Omroepen (VRRO), voelen zich in de kou gezet door de Vlaamse regering. Die besliste vorige week om d...
Het Radioblad: 17 maart (weekend) Te kort voor een lang verhaal, te interessant om weg te ... Voorlopige pauze bij RVS De Raad van State zal de procedures van Radio Maria, Club FM en Familyradio wegens het mislopen van een erkenning als netwerkradio, niet in hoogdringendhe...
Van Studio Brussel naar de studio’s van Bruzz (2) De verrijzenis in de hoofdstad De verrijzenis van Flagey  In 2003 mocht de universiteitsradio FM Brussel een stadszender voor Brussel worden. De verruiming van geest verliep blijkbaar ook financieel zeer...
Deel of print dit artikel
Amptec
Amptec
Spotlight
TVV Sound
Broadcast Partners

9 gedachten over “Kneistiradio wordt Radio Seafun

 • za 16 dec 2017 om 09:09
  Permalink

  .. er waren nog dossiers die ontvankelijk waren en waar de indieners geen rechtspersonen waren, begrijpe wie het kan, heb me hierover bevraagd, en er werd me geantwoord dat men na de erkenning 2 maand de tijd had om dat in orde te maken. Ik inerpreteer het net als jullie, je kan de samenstelling van een juridisch in orde zijnde rechtspersoon gaan aanpassen binnen die 2 maand, maar een onbestaande , of vervallen rechtspersoon zou nooit of te nimmer mogen ontvankelijk verklaard zijn, omdat hij al niet voldeed aan de voorwaarden om een aanvraag in te dienen….

  Beantwoorden
  • za 16 dec 2017 om 21:46
   Permalink

   Logisch lijkt me. Waarom een rechtspersoon worden als je niet zeker bent van de vergunning. Het is ook logisch dat de ketenradio geen vergunning kreeg.

   Beantwoorden
   • zo 17 dec 2017 om 19:12
    Permalink

    Jan Sap, uw logica gaat wel in tegen de voorwaarden om rechtsgeldig te KUNNEN kandideren, te MOGEN kandideren. Let wel, ik denk persoonlijk niet dat het de bedoeling was om onbestaande rechtspersonen te erkennen maar dat men bij gebrek aan ‘reality check’ dit gewoon over het hoofd heeft gezien. Maar dar is natuurlijk geen geldig excuus om nu de schijn te wekken dat dit gewoon een perfect wettelijk scenario is.

    En wat u schrijft over de logica dat een ketenradio geen vergunning krijgt: ketenvorming wordt uitgesloten door het radiodecreet; u vindt blijkbaar dat een radio die ooit in keten zat moet gesanctioneerd worden? Dat staat ook al niet in de voorwaarden maar dat vindt u blijkbaar allemaal niet belangrijk of niet ‘logisch’.

    Beantwoorden
    • zo 17 dec 2017 om 20:26
     Permalink

     Beste Marconi,

     Er is helemaal niets over het hoofd gezien. Het was en is effectief voorzien dat je na goedkeuring van je project binnen de 2 maand in orde moet zijn met je rechtspersoon. Er is dus niks onwettelijk. Klopt…er bestaan geen voormalige ketenradio’s. Het volstaat de dossiers na te kijken om te zien dat de meeste ketens die de wetgeving willen omzeilen een “rookgordijn” hebben opgetrokken. Lokale Radio moet gemaakt worden door lokale mensen met een sterke gemeenelijke verankering. Groeten, Jan

     Beantwoorden
     • zo 17 dec 2017 om 20:46
      Permalink

      Dat klopt niet, Jan. Artikel 13 van het procedurebesluit zegt:

      “Met dit lid wordt een bepaling ingevoegd die stelt dat de rechtspersoon de erkenning krijgen onder voorbehoud van aanpassing van de statuten en dergelijke meer binnen de twee maanden na het verkrijgen van de erkenning. Op dat moment kan de rechtspersoon de nodige stappen nemen om zich te conformeren met de crossownership van de respectievelijke categorieën radio’s. Ook dient de erkende kandidaat op dat ogenblik bijvoorbeeld zijn bestuurdersstructuur aan te passen waardoor deze conform is met artikel 143/2, §1, 2°, a en 145, 2°, a). Zijn de statuten op dat ogenblik niet aangepast, dan komt de erkenning te vervallen.”

      Met andere woorden: er mogen in de raad van bestuur niet telkens dezelfde mensen zitten, om ketenvorming te voorkomen. Worden er twee clusters binnengehaald met dezelfde mensen in de VZW, dan moeten er aanpassingen gebeuren. En daarvoor heb je dan twee maanden de tijd.

      Dit impliceert – en dat staat zo duidelijk in het artikel – dat er een rechtspersoon moet zijn van waaruit de aanvraag wordt ingediend.

     • zo 17 dec 2017 om 23:27
      Permalink

      Jan,

      Ik zie dat michel vdf jou hier al op heeft geantwoord maar je mag gemakshalve niet alles op een hoopje gooien. Je hebt wellicht sympathie voor het erkende project Seafun wat uiteraard OK is maar als de gebuisde kandidaat naar de Raad van State stapt is alles te herbeginnen want de erkenning is effectief op onwettige basis gebeurd. Je bent hier duidelijk niet goed geïnformeerd of je hanteert bewust een verkeerde lezing van de regels.
      En zolang een voormalige ketenradio voor de komende 9 jaar een eigen lokale invulling brengt, wat MOET volgens de nieuwe regels, want er mogen nergens door 2 verschillende radio’s dezelfde programma’s worden uitgezonden, beantwoordt dit toch aan jouw vereiste dat lokale radio een lokale invulling moet krijgen met lokale mensen. Maar als je iets tegen de ketenradio’s hebt, snap ik dat jij hen geen enkele frequentie wil gunnen, zelfs als daarvoor de spelregels moeten worden met de voeten getreden.

 • za 16 dec 2017 om 12:34
  Permalink

  John,

  Wie heeft jou geantwoord dat men na de erkenning 2 maanden de tijd had om dat in orde te brengen? Die 2 maanden dienen enkel om 1 (bestaande) rechtspersoon toe te laten te kandideren voor meerdere lokaliteiten en na een eventuele erkenning toe te laten dat de raad van bestuur conform het mediadecreet wordt aangepast. Die termijn van 2 maanden dient niet om na het binnenhalen van de erkenning pas de rechtspersoon op te richten, wat een fundamentele voorwaarde was om te kunnen kandideren, om de kandidatuur ontvankelijk te zien verklaard en uiteindelijk de erkenning te kunnen krijgen. Is dit een antwoord van de dienst Media van de minister? Of van het kabinet van de minister? Of waar heb je dit antwoord gekregen? Er is nog minstens 1 geval waar er op 1 december een radio werd erkend door minister Gatz waar de rechtspersoon onbestaande is of was op het moment van de erkenning. Ik zou dit willen checken bij de dienst waarmee jij contact hebt opgenomen.

  Beantwoorden
  • za 16 dec 2017 om 18:05
   Permalink

   Beste Marconi,
   Ik heb het vermoeden dat dit in een bepaald frequentiepakket ook het geval is. Misschien hebben we het wel over dezelfde. Kan je me even mailen op eddy7@telenet.be?

   Beantwoorden
 • ma 18 dec 2017 om 08:43
  Permalink

  ik heb dit antwoord gekregen bij de dienst media, heb er zelfs een klacht,(niet officieel) voor ingediend, waar akte van is genomen, deze werd ook naar de VRM doorgestuurd, ook betreffende een nu nog uitzendende en nieuw erkende en vergunde radio, waar de vzw al meer dan 7 jaar van vervallen is… maar er is blijkbaar niks mee gedaan, en die 2 maand in hun geval zijn reeds voorbij want ze zaten bij de 1ste 35, in het andere geval ging mn klacht over een niet rechtspersoon, en bij mjn weten weren er minstens zo 2 ontvankelijk verklaard…

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *