RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .

Kijk omhoog Sammy en nog veel verder (video)

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Hans Knot gaat (nostalgisch) terug naar de maand februari 1979

De berichtgeving blijkt sindsdien heel erg… geëvolueerd te zijn. Berichten die toen nieuws waren, halen vandaag de pers helemaal niet meer. Met andere woorden, er is veel veranderd in de afgelopen 42 jaren. Al was er wel reeds sprake van de snelle invoering van satelliettelevisie begin 1979. Er waren echter nog totaal geen plannen om dit op commerciële basis te doen. Een tijdstip voor invoering was ook nog niet vastgesteld. In de maand februari maakte mr. Erik Jurgens, destijds voorzitter van de NOS, wel bekend dat de invoering van satelliettelevisie, in bepaalde delen van Europa, eerder een aanvang zou kunnen nemen dan sommige instanties verwachtten.

Hij meldde dat er zeker vertraging zou ontstaan en dat de lancering van een gezamenlijke publieke satelliet in 1982, zoals binnenskamers was besloten tussen de landen verbonden aan Eurovisie, kon worden vergeten. Reden, volgens Jurgens (foto), was dat de verantwoordelijke instanties in het toenmalige West Duitsland, Frankrijk en waarschijnlijk ook Luxembourg, gezamenlijk op een eerder tijdstip satellieten in de ruimte zouden brengen.

Daardoor was de invoering van satelliettelevisie voor de betreffende landen weliswaar eerder aan orde maar niet in die vorm zoals voorzien. Jurgens gaf aan dat er werd gedacht aan gezamenlijke invoering in 1984 of 1985, maar kon niet verzekeren dat de eerdere lancering door voornoemde landen, zou leiden tot het invoeren van het gezamenlijke Eurovisie-project.

En zoals zo vaak was er weer de behoefte om in Hilversum eindeloos te vergaderen. Een week voordat Jurgens met de satellietinformatie naar buiten kwam bleek dat de Federatie van Omroepverenigingen, waarin destijds de VARA, NCRV en KRO samenwerkten, zich al in een brief hun bezorgdheid hadden geuit over het gebruik van omroepsatellieten binnen Europa. In die brief had men tevens gevraagd om de oprichting van een bijzondere commissie, waarin behalve de NOS ook tenminste vertegenwoordigers van het Ministeries van CRM en Buitenlandse Zaken zitting zouden moeten hebben.

Maar er was op 9 februari 1979 ook radio-positief nieuws in Nederland. Er werd bekend gemaakt dat met ingang van 1 april de NOS een wekelijks programma ging uitzenden dat als werktitel ‘Suara Maluku’ had meekregen. Een uitzending gericht op de Molukse inwoners van het land. Wekelijks op zondag te beluisteren via Hilversum 2 tussen 12:30 en 13:00 uur. Een productie in samenwerking met het inspraakorgaan ‘Welzijn Molukkers’ die zou worden gepresenteerd door Caroline Tomasoa. Zij was werkzaam als secretaresse bij een bedrijf in Woerden. Haar openingszin was altijd: “Suara Maluku, sekali di udara, tetap di udara”, ofwel “Suara Maluku, eens in de lucht, altijd in de lucht.”

Als medepresentator werd advocaat Usman Santi uit Waalwijk aangewezen. Hij was beleidsmedewerker bij voornoemd inspraakorgaan. De redactionele medewerking stond onder leiding van Joop Heintz. Verder werkten mee Henk Smeets van het inspraakorgaan en Otto Matulessy, destijds een bekend expert in de Maleise taal. Er zou tijdens de eerste uitzendingen aandacht zijn voor thema’s en problemen waar ook in het blad Marinjo over werd bericht.

Vervolgens werd het accent gelegd op de gemeenschappelijke problematiek, zoals door vele in Nederland verblijvende Molukkers ervaren. Dit vooral met de nadruk op het feit dat Molukkers door de overheid was beloofd dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn en dat ze later zouden kunnen terugkeren naar hun land. Maar uiteindelijk gebeurde dat dus niet. Tevens werden topics als aanpassing, huisvesting en onderwijs behandeld in de programma’s. Lees hier meer.

De kopstukken van de West-Duitse televisienetten waren in 1979 van mening dat de kijkcijfers te laag waren. Volgens hen was er slechts één mogelijkheid om beter te doen; door meer uitzenduren toe te voegen en betere programma’s te brengen. Maar dat kon zo maar niet. Er werd een speciale commissie geïnstalleerd die tot taak kreeg te bekijken of er mogelijkheden waren tot drastische zendtijduitbreiding. Tijdens de installatie van de commissie werd er gesproken over mogelijkheden om de klok rond uit te zenden. Eigenlijk tweemaal rond, want men bedoelde 24 uur per etmaal.

Er was sprake van drie televisienetten in West-Duitsland waarop tussen 16:00 uur en middernacht een diversiteit aan programma’s te volgen was. Maar dit bleek volgens de kopstukken niet voldoende om het volk te bevredigen. Volgens een woordvoerster van de ARD-televisie was er al lange tijd vraag naar de mogelijkheid om ook in de ochtend en de vroege middag uit zenden.

Bondskanselier Helmut Schmidt was het er niet mee eens. Hij pleitte zelfs voor de invoering van één televisie-vrije-dag per week. Dan zouden Duitsers weer meer tijd voor elkaar hebben. Hij voegde eraan toe dat hij hoopte dat door de commissie ook over zijn voorstel zou worden nagedacht. Deze beperking in uitzenduren kunnen we ons, ruim vier decennia later, niet meer voorstellen. Tegenwoordig levert een druk op de knop altijd een scala een televisieprogramma’s op. En als er niet rechtstreeks wordt gekeken zijn er tal van mogelijkheden om dat uitgesteld te doen.


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx