RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .

Het eeuwige verschil over het excedent van de VRT

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Extra’s zijn begrensd

De openbare omroep heeft verschillende inkomsten. De grootste bron zijn de subsidies: in 2016 werd 41,2 euro bijdrage per Vlaamse burger betaald aan de VRT. Dat wordt op de VRT-website vermeld als 11,3 eurocent per dag, in ruil voor 3 televisiekanalen en 5 radionetten. In werkelijkheid was de basisdotatie van de Vlaamse overheid zo’n 270 miljoen euro in 2016, tegen 2020 verminderd dit tot zo’n 261 miljoen euro. De VRT heeft daar bovenop nog inkomsten uit 7 andere bronnen, zoals de distributierechten van providers, merchandising, enz. 

Er zijn echter ook inkomsten toegestaan uit commerciële communicatie, zeg maar reclame. Dit was altijd een punt van discussie met de commerciële omroepen, ze noemen het wel eens broodroof! Deze inkomsten zijn momenteel, en samen met die van Boodschappen van Algemeen Nut (BAN), begrensd op een plafond van 72,84 miljoen euro (geïndexeerd). Er wordt gewerkt met een systeem van communicerende vaten: een teveel mag een tekort aanvullen, daarbij zijn nog 2 sub-plafonds: 17,33 miljoen euro voor niet-uitgezonden evenementen, en 3 miljoen voor display en videoformaten. 

Wachtrekening

Als de inkomsten daarna toch nog hoger blijven, dan dient een deel van het teveel te worden doorgestort naar het Mediafonds (jaarlijks 1 miljoen euro) en de rest op een wachtrekening. De Vlaamse Overheid beslist dan over de toewijzing van die bedragen, zo werd in 2015 3 miljoen euro geïnvesteerd in het Antwerps Museum voor Schone Kunsten. Daartegenover staat dat de Vlaamse Overheid aan de VRT ook een minimum van 85% van het plafond garandeert aan inkomsten, ingeval van een tekort legt de Vlaamse Gemeenschap bij.   

Overschot

Er blijken wel wat overschotten te staan op een wachtrekening. Commissielid Katia Segers ging daar op 17 mei jl. in de Commissie Media(nogmaals) op in. Eerder probeerde ze al om extra middelen (terug) naar de VRT te laten stromen, en zo de gevolgen van de bezuiniging op te vangen. Vlaams minister Gatz barreerde die voorstellen in de commissie in oktober vorig jaar al, hij wil het overschot (het ‘excedent’) buiten de begroting van de VRT houden, volgens hem is het ook aan de Vlaamse Overheid om dat te besteden. 

Was het budget niet in het bereik van het kabinet Media, dan meldde Katia Segers op 17 mei toch een doorstorting van de overschotten naar een begrotingsartikel ‘media’. Van het totale bedrag zou een bedrag van ongeveer 500.000 euro afgaan voor de verhuis van Radio 2 in Antwerpen in 2019. Het resterende (uitstaand) bedrag is exact 16.091.000 euro en dat wil Segers geïnvesteerd zien in het Mediafonds. Ze verwijst daarvoor naar een studie van Econopolis en een advies van de SARC. 

Minister Gatz antwoordde echter dat het excedent een regeringsbeslissing blijft, dus niet van Media alleen, en ‘als die niet genomen wordt (wat volgens hem het geval is) gaat het bedrag naar de algemene middelen’. Hij noemde dat zelfs ‘begroting voor beginners, dat worden de leden in deze commissie geacht te weten’ aldus Gatz in de commissie! Hij meent ook dat de VRT die (extra) middelen zelfs van 3 naar 6 miljoen laat groeien op momenten dat reclame-inkomsten voor de private zenders onder druk staan.

‘In hun eigen belang’

Gatz is categoriek over die extra inkomsten, volgens hem houdt de VRT die bewust uit de (commerciële) markt, hij is alleszins ook niet bereid om ze terug te laten vloeien naar de omroep zelf.  De VRT zou zich nu zelfs geëngageerd hebben om de reclame-inkomsten beter te monitoren. ‘In hun eigen belang, want als men dat niet zou willen doen, of blijven poker spelen, wie het dan ook is, zal dat nefast zijn voor de openbare omroep’ zei Gatz onlangs in de commissie. Het is vooral de radioreclame die een overschot creëert. 

Radio 2

Vanaf 2019 verhuist de redactie van Radio 2 Antwerpen van de Single naar De Hangar op ‘het Eilandje’. Over de kosten die daarvoor voorzien zijn werd verduidelijkt dat dit een beleidsbeslissing is mét gevolgen: de VRT mag die 500.000 euro niet houden, het is een voorziening, die anders compensatie kan zoeken. Erg duidelijk werd dat niet na de uitleg van de medewerkster van Gatz, de minister beloofde ook om daarover nog een nota te bezorgen. Misschien was het werkbezoek van de (ingeschreven) leden aan de VRT vorige vrijdag daarvoor een goed moment.  

Investeringen

Dat Gatz helemaal geen extra’s in de VRT wil steken is zeker niet waar, elders doet hij dat wel. Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat de VRT samen met de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) een joint-venture investeringsfonds mocht oprichten, om starters in de mediasector te financieren en te ondersteunen. (VRT kreeg meer geld van de kerstman). Elk bracht 5 miljoen euro in, de VRT kreeg ook het saldo van 5,6 miljoen euro voor financiële stabiliteit, en nog eens 5,1 miljoen euro bovenop.   

Onlangs besliste minister Gatz ook om tot 2020 een verhoogd bedrag van 640.000 euro vrij te maken voor de ondersteuning van het Kenniscentrum Mediawijsheid, met opdrachten als omgaan met fake news, online pestgedrag, enz. Bovendien doet het Kenniscentrum in Co-op een jaarlijks congres over digitale media, er komt een website voor reclamewijsheid, en verder weer Nieuws in de Klas, een opleiding tot Mediacoach, enz. In de stuurgroep van Mediawijsheid zitten naast Philippe Van Meerbeeck (VRT) ook Caroline Uyttendaele (CJSM) en Wies Herpol (raadgever Media in het kabinet Gatz). 


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

2 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Pieter Van Banden
Pieter Van Banden
28 mei 2018 - 10:52 10:52

Als ik dat allemaal goed lees (en begrijp) zou er in feite toch geld (over) moeten zijn voor het verspreiden van de FTA DVB-T signalen (eventueel samen met TV-Vlaanderen-Antenne TV) na 1 december…

Haveve
28 mei 2018 - 16:17 16:17
Antwoord aan  Pieter Van Banden

@Pieter: Het is te zien hoe je denkt en rekent. Of droomt! Er zou zo’n 16 miljoen ‘over’ zijn, in de betekenis van het door de commissieleden gebruikte woord excedent (FR., vertaald: overschot). Zo’n overschot is te vermijden, het is immers geen opdracht aan de VRT in het beheerscontract (integendeel), het op een wachtrekening zetten is enkel voorzien voor ‘in geval dat’. Dan begint de vraag: van wie, of voor wie, is dat geld, als het er zou zijn?
1. De Vlaamse regering steekt elk jaar zo’n 260 miljoen euro in de VRT, als er dan terug binnen komt via Media als overschot, zou de staatssteun voor het betrokken jaar daardoor indirect verminderen. Het geld kan dan binnen de Vlaamse regering naar ‘reserve’ en/of andere bestemming (‘diversen’) gaan. Dat hoeft uiteraard niet Media te zijn, dat is immers niet afgesproken omdat zo’n overschot te vermijden is. De Vlaamse regering heeft dus in principe de eerste keuze over dat geld, zelfs nog met een beperking (zoals minister Tommelein onlangs nog aangaf) dat overschotten eerst naar afbouw schulden moeten gaan, volgens richtlijnen van de EU.
2. In principe eindigt het verhaal dus bij punt 1. Gesteld dat er toch nog een vervolg zou zijn dan zou minister Gatz zelf een voorstel kunnen doen aan de Vlaamse regering om dat binnen Media extra te investeren. Wie de debatten volgt heeft al gemerkt dat Gatz daartoe niet echt geneigd is, voor hem blijft dat reserve Vlaamse regering (zonder verdere uitleg over bestemming), hij geeft enkel aan dat de Vlaamse regering nog geen beslissing zou hebben genomen. De minister accentueert wel dat dit geld in feite onttrokken wordt aan de reclamemogelijkheden van de commerciële omroepen. Het zou ergens logisch zijn als zij zouden proberen die taart (weer) bij hun te krijgen! Hoe zoudt ge zelf zijn, zou Jacques Vermeire vragen! Commercieel is echter een grote groep: er zijn de landelijke-, netwerk-, en lokale omroepen. Dan kan de discussie beginnen, wie effectief iets zou krijgen, volgens welke verdeelsleutel, en – uiteraard – binnen wettelijk kader.
3. Als noch in de Vlaamse regering, noch door de minister/commerciële omroepen het geld besteed wordt (of kan worden), dan zou het naar andere doelen kunnen gaan. Zoals Media! Om daar voorstellen te doen is het aangewezen om eerst goed na te kijken of er nog wel geld is (punten 1 en 2) en dan een voorstel te doen dat het regerende kabinet zou aanvaarden, anders maakt het vooraf al weinig kans en wordt het desnoods enkel stemming. In elke multinational geldt al een paar decennia dat zelfs in het eigen bedrijf voor de eigen plannen zelf moet worden gelobbyd. Het moeten dus concrete, uitgewerkte, plannen zijn. Snel een vraag stellen in de commissie kan snel wat polsen, zoiets doe je (volgens mij) beter ‘vis-à-vis’. Eens iemand een concreet en goed tegenvoorstel zou hebben uitgewerkt, zou dat kunnen worden besproken (commissie, Vlaamse regering, enz.). Het blijft echter allemaal hypothese, want punt 1 bepaalt het verdere (of niet) verhaal.

Don`t copy text!
2
0
Deel hier gerust uw gedachtenx