RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .

Herverdeling frequenties netwerk 2 is nog niet voor morgen

Vlaams mediaminister Benjamin Dalle slaagde er gisteren in de commissie Media keurig in om een boeiende vraag van Manuela Van Werde (N-VA) helemaal te laten ondersneeuwen door een ‘getelefoneerde’ vraag van zijn partijgenote Karin Brouwers (CD&V). Vlaamse politiek ‘op zijn best’.

Van Werde (foto boven) had een vraag ingediend met in essentie twee interessante luikjes: wat is er aan de hand met de netwerkradio NRJ en hoe zit dat met de (aanslepende) herverdeling van de frequenties van netwerk 2 (ex-BNL)? Haar vraag werd in de commissie gekoppeld aan een bredere vraag waarin Karin Brouwers vooral de focus legde op het stopzetten door Studio 100 van de procedure voor de Raad van State tegen de toekenning van een landelijke commerciële radio aan Nostalgie.

Uit het antwoord van de minister werd al snel duidelijk dat Dalle weinig zin had om concreet te antwoorden op de vragen van Van Werde, maar des te meer een boompje wilde opzetten over zijn ‘grote gelijk’ tegenover Studio 100. Zijn zinnetje “ik heb altijd gezegd dat wij een zeer kwalitatieve beoordeling hebben gedaan” vat perfect samen van wat volgde: een gedetailleerde uiteenzetting over de argumenten die Studio 100 aanbracht en die stuk voor stuk door de auditeur van de Raad van State naar de prullenmand werden verwezen.

Het lijkt wel dat Dalle een beetje gefrustreerd was omdat Studio 100 alsnog de stekker uit de procedure trok, waardoor er nooit een écht arrest volgde, want nu kreeg de minister geen enkele kans om ook in de media zijn gelijk te bewijzen in de (juridische) aanpak van dit omstreden radiodossier.

Dus liet hij eerst De Morgen alsnog het advies van de auditeur inkijken, want verder dan dat reikte de procedure niet. Helaas, De Morgen deed er amper iets mee. Mediatechnisch is dat logisch verklaarbaar, want te veel vijgen na Pasen inzake actualiteitswaarde, maar politiek is dat frustrerend. En dus zocht Dalle gisteren in de commissie alsnog de aandacht met een wel zeer ruime uiteenzetting over dat advies. Hieronder te herbekijken, voor de geïnteresseerden.

Wat niet wegneemt dat hier best eens mag worden aangestipt dat Benjamin Dalle een minister is die zich in zijn dossiers inderdaad zelden of nooit op juridische fouten laat betrappen. Toen hij in 2019 als ‘nobele onbekende’ tot minister in de Vlaamse regering werd aangesteld klonk het al – bij mensen die hem goed kenden – dat Dalle een ‘hele straffe jurist’ is. Bijna vier jaar later werd hij in nog geen enkel (eigen) dossier teruggefloten door de Raad van State. Er zijn maar weinig ministers die dat op hun CV kunnen zetten. De zaken waarin Dalle wel de brokken moest opruimen – zoals het Minerva-dossier – waren allemaal erfenissen van zijn voorganger Sven Gatz.

Maar terug ter zake, want onze aandacht was gisteren vooral gewekt door de vragen van Manuela Van Werde en daarop kwamen nauwelijks duidelijke antwoorden. Wel bevestigde hij – wat we zelf ook al hoorden waaien – dat de VRM (als verantwoordelijke instantie) “op dit ogenblik onderzoekt of de uitzendingen van NRJ voldoen aan de bepalingen van het Mediadecreet“. Dat Dalle zich hierover niet verder uitspreekt is uiteraard niet meer dan logisch.

De vraag van Brouwers over het stopzetten van NRJ omschrijft Dalle als ‘hypothetisch’. Wel, in dat geval kunnen we Dalle en Brouwers hier maar beter meedelen dat bij Mediahuis en Play Media intern al een tijdje geleden werd beslist om op de eerste netwerkradio het product NRJ later dit jaar te vervangen door Nostalgie+ (momenteel enkel digitaal). Voila, nu mag iedereen het ‘officieel’ weten. Het zou ons trouwens sterk verbazen indien Dalle hierover nog geen echo’s zou hebben opgevangen, al is het uiteraard niet aan hem om dat openbaar te maken.

Heynen

Voorts bevestigde Dalle wel dat de VRM van Vlaanderen Een (de exploitant van Nostalgie) “een kennisgeving heeft ontvangen” met betrekking tot het omvormen van Nostalgie naar Play Nostalgie. De VRM moet nu toetsen of de aanvrager zich hierbij houdt aan de bepalingen van het Mediadecreet.

En dan de belangrijkste vraag: de herverdeling van de frequenties van netwerk 2 onder de overige drie netwerken. De Vlaamse Regering moet nog steeds een besluit nemen om “de nadere voorwaarden en modaliteiten te regelen om vrijgekomen FM-frequenties te herverdelen“. Het enige wat Dalle hierover meedeelt is dat “het mijn bedoeling is om dit ontwerp van besluit zeer spoedig voor te leggen aan de Vlaamse Regering voor principiële goedkeuring“.

Maar zelfs dan zal het nog een tijdje duren eer de drie resterende netwerkradio’s hun extra frequenties in gebruik zullen kunnen nemen. “Een van de redenen dat ik niet sneller tot herverdeling ben kunnen overgaan, is dat het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) dat de raadplegingsprocedure bepaalt, in werking moet zijn getreden. We moeten immers voor het BVR waarin er tot herverdeling wordt overgegaan, een raadpleging organiseren, en we hebben ook die raadplegingsprocedure in een BVR geregeld. Dat moet ook eerst in werking treden alvorens men dit kan doen. Dat verklaart mee waarom het toch een tijdje heeft geduurd. De bedoeling is inderdaad om het de komende weken wel aan de Vlaamse Regering voor te leggen, maar dan nog is er een regelgevend traject dat wel doorlopen moet worden met adviezen en dergelijke, alvorens tot die effectieve herschikking te kunnen overgaan. Het is niet omdat het binnen een paar weken aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd, dat het onmiddellijk effect sorteert in de realiteit.


Topartikels bij RadioVisie Blikvangers op deze dag
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx