RadioVisie

  • .
    TVV Sound
    .
TVV Sound

Herstelplan vandaag gepubliceerd in het Staatsblad

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Het herstelde frequentieplan dwingt tot keuzes 

Gevolgen van het herstelplan

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse ministerraad het herstelbesluit van het frequentieplan definitief goed. De keuze van minister Sven Gatz om de plannen van 2017 niet met terugwerkende kracht te herstellen heeft echter ook grote gevolgen. Er lopen immers nog meerdere procedures bij de Raad Van State, betwistingen over de erkenningen van zowel netwerken als lokale omroepen. 

In principe dreigen zeker al een aantal van die omroepen hun erkenning kwijt te raken na 20 mei 2019, datum waarop hun zaak nogmaals behandeld wordt bij de Raad van State. De auditeur heeft in bijna alle zaken al een advies tot vernietiging uitgebracht, en zo’n advies wordt meestal gevolgd in het uiteindelijke arrest. 

Niet ten gronde gepleit

Aangezien er op het moment van de oorspronkelijke erkenning  geen wettelijk frequentieplan was worden deze zaken zeer waarschijnlijk automatisch beslist in het voordeel van de eisende partij. Ze worden daarom niet ten gronde gepleit.  Dat is minder goed nieuws voor de betrokken omroepen, het is echter beter nieuws voor het kabinet Gatz, en de administratie: inhoudelijk worden dan ook de punten van kritiek (voorlopig) niet behandeld.

Het gaat dan voornamelijk over klachten in verband met de transparantie, en een (vermeende) gebrekkige controle in de erkenningsronde. Bovendien zou de methode van beoordeling discriminerend geweest zijn voor nieuwe kandidaat-omroepen, en bestaande omroepen voortrekken. Dat zou allemaal in conflict kunnen zijn met de Europese richtlijnen. Of die argumenten steek houden zullen we dus voorlopig niet te weten komen. 

Gelijke kansen krijgen

Een aantal voorbeelden. Kandidaat-aanvragers konden vooraf onmogelijk weten dat het inbrengen van een poëzieprogramma meer punten zou opleveren. Anderzijds was evenmin geweten dat een programma over pakweg tuinieren geen punten zou opleveren. Dergelijke manier van toekennen van punten zou echter niet gebaseerd  zijn op decreetteksten, of uitvoeringsbesluiten.

Binnen Europese normen moeten een omroeporganisatie uit bijvoorbeeld Madrid, of uit Vlaanderen, gelijke kansen krijgen. Dat geldt evenzeer voor nieuwe en/of bestaande omroepen. Het hebben van een zendmast of apparatuur mag dan niet hoger gewaardeerd worden dan de intentie om dit allemaal nog aan te kopen.

Van een omroep zonder erkenning kan moeilijk verwacht worden dat alles al zou aangekocht worden voor het geval dat een erkenning/vergunning zou worden afgeleverd. Dat zou financieel-economisch onverantwoord zijn. Een bestaande omroep heeft zo’n materialen natuurlijk wel, omdat die erkend en vergund was.

Ook het bevragen naar een reeds opgebouwde band met een verzorgingsgebied zou een bevoordeling van bestaande omroepen zijn. Daarin had men moeten vragen naar de toekomstplannen, en de garanties om deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Juridisch overeind houden

Vlaanderen werd eerder al eens geconfronteerd met het feit dat de Europese richtlijnen steeds voorgaan op de eigen (gewestelijke én/of federale) wetgeving. In de zaak Ping FM (Radio 538) oordeelde de Raad Van State dat de Europese richtlijn over vrijheid van goederen en diensten voorgaat op het lokale radiodecreet. Ping kreeg zijn erkenning dan ook probleemloos terug. De erkenning werd eerder ingetrokken door de VRM op basis van de Vlaamse decreten.

Er zullen in de nabije toekomst ernstige keuzes moeten worden gemaakt. Voor de betrokken omroepen zijn die van levensbelang. De vraag is welke keuzes de overheid maakt in dit kluwen van juridische procedures. Dat zal voor een groot stuk bepalen of er op termijn rechtszekerheid is voor de betrokken omroepen, of niet.

Een weg vooruit vol keuzes

Na de definitieve goedkeuring van het herstelde frequentieplan zijn er verschillende mogelijkheden voor de obstakels die zijn ontstaan. 

1. Wachten tot 20 mei 

Minister Gatz zou dan de uitspraak van de Raad van State afwachten, en de keuzes daarna aan zijn opvolger overlaten. Zoiets lijkt geen onlogische keuze: de verkiezingen zijn dan ongeveer voorbij, en een nieuw kabinet zou schoon schip kunnen maken in het totale dossier. 

De mogelijkheid zit er dan wel in dat omroepen, waarvan de erkenning eventueel vernietigd zal worden, schadeclaims zouden kunnen indienen bij de overheid. Uiteraard moet schade ook bewezen worden, en zoiets is trouwens meestal een zaak van zeer lange adem. Het is wel de vraag of omroepen zullen willen claimen tegen een regelgever die hen enkele maanden later moet beoordelen in een erkenningsprocedure.

Voor de overheid zou het een nieuwe kans zijn om alles zeker conform de richtlijnen te organiseren. Het zou alleszins ook mogelijke nieuwe procedures bij de Raad van State afhouden, erkenningen zouden dan waarschijnlijk juridisch beter stand kunnen houden.

2. Opnieuw erkennen vóór 20 mei

Zoals we reeds eerder schreven stelde de auditeur van de Raad van State in zijn advies nadrukkelijk dat ‘het hernemen van dezelfde beslissingen niet mogelijk is’. Het zou dan bijna een kamikaze-actie  zijn om daarmee geen rekening te houden. 

De toekomstige minister van Media zal dan geconfronteerd worden met nieuwe procedures voor de Raad Van State. De kansen dat die succesvol zouden kunnen zijn lijken erg hoog. Hooguit zouden er een paar kleine lokale radio´s met low-power frequenties  weer opgelucht adem kunnen halen. Wellicht zijn er daar een paar kleine omroepen die geen zin meer hebben om opnieuw te procederen.

Het ziet er alleszins niet naar uit dat omroepen die aan het procederen zijn snel zouden opgeven, dat hebben ze al duidelijk laten verstaan. De hele controverse geeft ook slechts tijdelijke rechtszekerheid voor de omroepen. De kans op nog meer, en grotere, claims bij de overheid wordt dan zeer aannemelijk.

Het (nieuwe) frequentieplan vormt in feite ook geen soliede basis. De kans dat er iemand in dit geval opnieuw naar de Raad van State trekt is evenmin onbestaande. In alle haast zijn er teveel fouten gemaakt bij het doordrukken van dit frequentieplan. Het is dan ook de vraag of het eenvoudig zo een procedure zou doorstaan.  

Een veilige uitweg? 

In de wandelgangen is er nog een derde optie te horen. In principe zou de minister tijdelijke erkenningen voor bijvoorbeeld zes maanden kunnen uitreiken, en tegelijkertijd een nieuwe erkenningsronde kunnen organiseren. Het zou een manier zijn om  de continuïteit van de omroepen te garanderen. Het zou ook een juridisch correcte weg bewandelen, zeker als dan de procedure van aanbesteding verbeterd zou worden, zodat deze conform de Europese richtlijn is.

Er dient dan zeker gelet te worden op:

– het invoeren van feitelijke controle van de te beoordelen dossiers.
– een vraagstelling die vooraf bekend gemaakt wordt
– een vraagstelling die alle elementen naar de toekomst bevraagd en die in de puntentelling geen voordelen geeft aan bestaande partijen of de Vlaamse markt illegaal afschermt.

Een dergelijke beleidsoptie zou moeilijk aanvechtbaar zijn. Omdat  er moeilijk een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Er zou immers al een erkenningsronde vastgesteld zijn, met een datum voor het najaar. Hierdoor overleven de bestaande omroepen tot aan de erkenning. En kunnen nieuwe kandidaten (de eisers in de vele RVS procedures) niet zeggen dat ze geen kans op erkenning hebben.

Wachten op een beslissing

Een zo georganiseerde erkenningsronde zou ook voldoen aan alle wetgeving en Europese richtlijn. De huidige omroepen zouden dan wel geen zekerheid hebben dat ze als ‘winnaar’ uit de bus zouden komen. Het is overigens ook de vraag of er nog veel kandidaten zullen zijn. Deze oplossing geeft de omroepen de nodige zekerheid, zodat die dan eindelijk weer aan een beleid op lange termijn kunnen denken. De overheid kan dan voor een tijd het dossier radio in de kast leggen.

In de komende weken zullen we weten wat de overheid gaat beslissen. Op dit ogenblik zal er wel allerhande druk zijn. Voordat men echter druk zou zetten kunnen omroepen misschien beter zelf eens nadenken over wat een goede definitieve oplossing zou zijn. Het is ook de vraag of de overheid zou toegeven aan zo’n druk. Het wordt afwachten welke oplossing het wordt, en of dit een voorbeeld gaat zijn van goed bestuur. (VO)


Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

NRJ: special olympics atleet kiest de muziek (video)

Afgelopen vrijdag - 29 april - was DJ Jack Amai M’n Klak, beter bekend als Lees verder

Vraag & antwoord bij… ‘Vragen over de herverdeling van Netwerk 2’

Op 25 april verscheen er bij RadioVisie een artikel over de herverdeling van netwerk 2. Lees verder

Vragen over herverdeling Netwerk 2

"Blijkbaar kunnen een aantal private omroepen zomaar samen een nieuw frequentieplan schrijven in Vlaanderen. Zij Lees verder

Gers Pardoel gaf vaderlijk advies aan NRJ-luisteraar Davy (video)

NRJ-luisteraar Davy Dirix zal vrijdag 1 april niet snel vergeten. De 29-jarige Antwerpenaar wordt binnenkort Lees verder

Radiofrequenties Netwerkradio 2 verdeeld onder de huidige netwerken?

Uit de wandelgangen vernemen we dat aanstaande vrijdag - 1 april dus, maar het is Lees verder

Blad 1429: Radio Rand, DAB+ Vlaams-Brabant, Stadsradio’s en Oekraïne

• Radio Rand nu ook in Gooik via FM te beluisteren • Lokale DAB+ in Lees verder

Ook Stadsradio Vlaanderen stapt over naar mux 11A

Regelmatig je DAB+ eens opnieuw scannen, het is een gouden stelregel die we normaal ook Lees verder

NRJ serveert een tutorial for life…

‘You can go the distance, you can go the mile.’ The Script wist het al Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx
()
x