RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .

Grensland en PROS grepen opnieuw naast erkenning

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

FM Goud mag de ‘keten’ uitbreiden tot zeven frequenties

18 aanvragen voor 8 pakketten

Het was vorige week nog maar eens D-dag in de lokale radiowereld, een dag van beslissingen wie van de 18 aanvragers 8 frequentiepakketten zouden krijgen. Deze erkenningsronde startte op 2 mei 2019, alle aanvragen voor 8 pakketten werden ontvankelijk verklaard, voor nog eens 2 andere pakketten (pakket 5, Aalter – pakket 125, Brakel) was er geen enkele aanvraag. Deze extra ronde was voor sommigen een voorlopig laatste kans, om alsnog een erkenning binnen te halen. 

De spanning was dan ook te snijden. De maximum erkenningstermijn van 120 dagen liep al sedert 30 juni 2019, met een onderbreking in juli en augustus eindigde die op 30 november 2019. Het duurde uiteindelijk slechts enkele dagen minder, en het geduld werd zeker niet overal beloond. Dat kon ook niet: voor zes van de acht pakketten waren er immers meerdere aanvragen, daaronder ook de herkansingen van Radio P.R.O.S. en Radio Grensland. 

Nog niet de laatste ronde? 

Het mocht echter niet zijn: zowel P.R.O.S. als Radio Grensland (FM Promotion bvba) moesten het afleggen tegen respectievelijk Media Tactics bvba (pakket 128, Ninove), en FM Goud Bree (pakket 126, Maaseik). Deze laatste (FM Goud) kwam als grote winnaar uit deze extra ronde, in Mol (pakket 127) haalde FM Goud (Plus) eveneens de erkenning binnen met de vzw Planet Rock. De groep (of mag het ‘keten’ zijn?) FM Goud beschikt daardoor vanaf nu over 7 frequenties. 

Deze ronde wordt vaak ten onrechte  ‘de laatste ronde’ genoemd, het is wel de meest recente, doch de allerlaatste zal het waarschijnlijk niet zijn. De VRM is namelijk begonnen met de ingebrekestelling van omroepverenigingen, die niet alle toegewezen frequenties in gebruik namen, en nog dit jaar worden de eerste intrekkingen verwacht. Frequenties zijn echter een schaars goed, en omdat ze niet ongebruikt mogen blijven zal er waarschijnlijk volgend jaar nog wel een nieuwe ronde komen.

‘De mediaminister niet teleurstellen’

FM Goud, zeg maar Michel Vanderfeesten, was zo verheugd over de extra toegemeten frequenties, dat hij er al in slaagde om binnen een paar uur na de bekendmaking een artikel in HLN online te versieren. Opmerkelijk daarin is dat Vanderfeesten zich ook persoonlijk tot de minister van Media richt: “(citaat) We zullen de mediaminister niet teleurstellen en de volgende negen jaar professionele regionale radio maken zoals het hoort. (einde citaat)”

Dat uitgerekend FM Goud, c.q. Michel Vanderfeesten, twee extra frequenties in de wacht kon slepen is opmerkelijk. Hij is de bezieler van de Vereniging van Regionale Radio Omroepen, afgekort VRRO. Deze vereniging startte in 2013, op hun website staan 26 aangesloten omroepen, ongeveer een vierde van de lokale radiowereld. Daarbij bijvoorbeeld ook Tongeren FM, een vzw die in de zomer van dit jaar al zelf de handdoek gooide. 

‘De koehandel in frequenties’

De VRRO kantte zich in een recent verleden ook sterk tegen lokale ketenvorming. Zo mochten leden van de VRRO niet meer dan drie lokale radio’s uitbaten, zo niet werden ze gewoon geweigerd als lid. Het aantal leden mag men met een flinke korrel zout nemen: de vereniging heeft geen statuten, aangesloten radio’s betalen geen lidgeld en bestuursvergaderingen lijken ook geen jaarlijkse kost. Het is dan ook niet echt duidelijk wiens standpunt de VRRO effectief verwoordt, die standpunten worden blijkbaar ook niet voorgelegd aan een ledenvergadering. 

Op 13 mei 2016 verspreidde de vereniging een persbericht waarin ze pleitten voor DAB+ voor lokale omroepen, en zich verheugden over de conceptnota van (ex-)minister Gatz toen. Een citaat uit dat persbericht: 

“(citaat) Eindelijk is er na 25 jaar een minister die knopen doorhakt en een visie heeft over lokale radio. De VRRO is blij te vernemen dat de koehandel in frequenties wordt beëindigd, wat één van de speerpunten in onze visietekst is”, reageert Michel Vanderfeesten van de VRRO. “Meer dan 70% van de huidige lokale radiofrequenties zijn ingenomen door netwerkradio’s zonder ook maar enige lokale binding. Het zijn doorgeefluiken van een nationaal product. Hiervoor worden allemaal frequenties gebruikt die initieel bedoeld waren voor lokaal gebruik. De wetgever heeft dit nooit zo bedoeld en er ontstond een scheefgetrokken situatie. Minister Gatz heeft de moed om dit aan te pakken en daar zijn we blij om. Temeer ook omdat hij inziet dat lokale radiozenders verbindend werken en diversiteit bieden. Ook zullen de onafhankelijke radiozenders een positieve toekomst tegemoet kunnen gaan. De minister belooft hen meer zuurstof en een groter bereik, wat de economische leefbaarheid ten goede komt. Wij zijn echt opgelucht. Dit is waar we altijd voor gepleit hebben.” 

De VRRO pleit voor een voorrangsmaatregel op FM voor de onafhankelijke lokale radio-omroepen tegenover de nieuwe categorie van netwerkradio’s, met behoud van de huidige frequentie. “De lokale radiozenders hebben niet de grote financiële (marketing)middelen om een frequentieverandering groots aan te kondigen en vrezen anders dat vele luisteraars de weg niet meer naar hen vinden. Als de minister zorgt voor een nog groter bereik, en dat wil hij doen, zijn we gelukkig”.

Om de penetratiegraad van DAB+ snel te vergroten, is een divers aanbod essentieel. De VRRO is dan ook van mening dat de nieuwe categorie van netwerkradio’s, die elk een duidelijk profiel zullen moeten hebben, vanaf dag 1 meteen in DAB+ moeten uitzenden. DAB+ wint als techniek aan belang en ook de lokale radiozenders willen de boot niet missen. “Alleen is het spijtig dat er voor lokale radio-omroepen momenteel nog geen digitale oplossing in de maak is omdat de regionale DAB+-pakketten nog niet zijn vrijgegeven”, reageert Vanderfeesten. “We vragen dan ook aan de minister om onderzoek te doen, naar analogie met het buitenland, om met DAB+ pakketten te experimenteren in bepaalde streken en steden. Zo was er in Zwitserland een experiment met DAB+ voor de agglomeratie Zürich, die vergelijkbaar is met de agglomeratie Antwerpen. Wij staan hier zeker voor open. (einde citaat)” 

De letter en de geest van het decreet

Markant detail is dat tegen FM Goud Bree vzw en Planet Rock vzw op 24 april 2018 klacht werd ingediend ‘wegens het niet naleven van het verbod op rechtstreekse bindingen tussen beide VZW’s en zeggenschap uitgeoefend door radio FM Goud over radio FM Goud Plus’. Concreet: wegens ongeoorloofde ketenvorming. De klacht werd wel ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. Volgens de VRM waren huwelijkse, relationele en/of familiale banden in de bestuursorganen van de betrokken niet verboden

Zoiets zou dan naar de letter van het decreet allemaal wel kunnen zijn, het blijft toch de vraag of dit ook naar de geest van het decreet zou zijn. Moet zo´n informatie niet meewegen in de besluitvorming? De klacht tegen FM Goud en FM Goud Plus was trouwens ingediend door FM Promotion bvba, de omroepvereniging die het in deze ronde in Maaseik dan weer moest afleggen tegen… FM Goud vzw. Een perpetuum mobile? 

Een weg effenen voor anderen? 

Het is alleszins opmerkelijk dat de mediagroep (of was het keten?) rond Michel Vanderfeesten, zes jaar na de oprichting van de VRRO, en drie jaar na de boven geciteerde persnota over ketenvorming, de mediaconcentratie van eenzelfde speler in de markt drastisch anders ziet. Dat de vzw Begijnendijks Onafhankelijk Radiostation elders pakket 132 (Tienen) binnenhaalde zou ook maar een flauw excuus zijn, het gaat over de concentratie van één speler (FM Goud). 

Tenslotte zijn er ook nog de lopende juridische procedures. Er wordt wel eens geïnsinueerd dat de harde ‘aanpak’ van ketenradio’s, eerder een weg moest effenen voor andere initiatieven dan de bestaande. Zo kan men zich nu ook de vraag stellen of het afschaffen van ketenradio niet enkel bedoeld zou zijn om plaats te maken voor de NRJ groep? De ‘brede generalistische omroep die volgens de VRM zeker geen jongerenradio zou zijn’.

‘Ketenvorming aanleiding tot verschraling’

Er is dus een ‘keten’ die toch weer mocht uitbreiden, alhoewel ook (ex-)minister Gatz in zijn beleid ketenvorming expliciet wou stoppen

(citaat)

3. We willen de ketenvorming in het radiolandschap, die aanleiding geeft tot een verschraling van het radioaanbod, stoppen. Vandaag zijn er nog 105 verschillende écht lokale radiostations. De andere lokale radiofrequenties zijn in handen gekomen van zogenaamde ketenradio’s zonder lokale binding of programmatie.

4. We maken het lokale radiolandschap leefbaarder door 1 tot maximaal 3 radiofrequenties te bundelen in een pakket per lokale radio. Deze nieuwe lokale radio’s krijgen op die manier een groter potentieel luisterpubliek en kunnen ook meer advertentie-inkomsten aanboren. Zo maken we de lokale radio’s sterker. In het nieuwe radiolandschap zijn nu 103 lokale radiostations erkend.

(einde citaat)

(Niet) Winnend en (on)uitvoerbaar

Als er dan toch weer een uitbreiding van een ‘keten’ toegelaten wordt dan lijkt het er toch sterk op dat deze extra ronde eerder een ‘mediabeleid van een bananenrepubliek’ zou willen weerspiegelen, dan van een doorgezet en rechtlijnig beleid. Daartegenover staat dan bv. P.R.O.S., die – alweer – naast een erkenning grijpen, en dat ondanks hun rijke radiohistorie, die nochtans ook bekend zou moeten zijn bij de administratie. Daartegenover mag FM Goud bijna over alle frequenties in Noord Limburg  beschikken. 

Het is dan opnieuw te betreuren dat erkenningen worden uitgedeeld d.m.v. een puur theoretische wedstrijd. Een winnend dossier is eigenlijk niet uitvoerbaar en een uitvoerbaar dossier is meestal niet winnend. Als het beleid de norm scherper stelt, en die dan zelf weer laat vervagen, dan ruikt dit weer sterk naar een politiek van ‘de juiste partijkaart hebben. Vermoedens van politieke tussenkomst zijn dan ook alom aanwezig. (Victor Olsen)


TVV Sound

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

TNGRN FM: eerste stille slachtoffer erkenningen 2017

Op 7 oktober verscheen in het Belgisch Staatsblad het berichtje over de ontbinding van de Lees verder

Groen licht voor 8 nieuwe lokale radiozenders

Vlaams minister Media, Benjamin Dalle, geeft groen licht aan acht lokale radio-omroepen om uit te Lees verder

Derde erkenningsronde: 18 kandidaten voor 8 frequentiepakketten

De administratie Media heeft deze voormiddag de kandidaten bekendgemaakt die een ontvankelijk dossier indienden voor Lees verder

Erkenningsronde 2019 voor lokale radio van start

In het Belgisch Staatsblad verschijnt vandaag de oproep om dossiers in te dienen voor tien Lees verder

Nieuwe erkenning voor 19 radiostations waarvan erkenning werd betwist

Minister van Media Sven Gatz heeft vandaag de erkenning (her)bevestigd van negentien radiostations, te weten Lees verder

Auditeur RVS adviseert vernietiging aantal erkenningen

Nieuwe deuk voor radiobeleid van Sven Gatz?  Gelijk hebben en gelijk krijgen Zoals bekend trokken Lees verder

VRM: “Erkenningen zijn definitief”

Vernietigingsarrest of niet, de bestaande erkenningen en zendvergunningen bestaan nog altijd en ze zijn definitief Lees verder

Erkenningen van alle netwerken ernstig in gevaar

RadioVisie wil graag een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest
7 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Dimitri
Dimitri
3 december 2019 - 23:05 23:05

Het vermogen voor Ninove is heel erg laag en pal op de frequentie van NPO 4, alles behalve ideaal eigenlijk. Brussel 97.8 is veel zwaarder en nochtans ook pal op de frequentie van NPO 2.

Pieter Van Banden
Pieter Van Banden
4 december 2019 - 10:32 10:32
Antwoord aan  Dimitri

Ook met 100 Watt ga je zeker in Nederland geen storingen veroorzaken op die bewuste frequentie (laat staan het kleine toegestane vermogen).Overigens zijn er in de Denderstreek nog frequenties die met 100 Watt kunnen bediend worden zonder iemand anders te storen.

Steven VDP
Steven VDP
4 december 2019 - 20:40 20:40
Antwoord aan  Pieter Van Banden

De Ninoofse 95 FM zender zal NPO 4 inderdaad niet storen, zelfs niet met 100 Watt ERP. Maar NPO 4 zal wel de 95 FM zender in Ninove (eigenlijk Pollare/Nieuwenhove) storen. En dan is er ook nog Antipode op 94.9 (Braine L’Alleud) die keihard is in Pollare en omgeving.

Trouwens, de zendlocatie mag zelfs niet dichter naar Ninove centrum (+/- 3 Km verderop) verhuisd worden … .
Onlangs heb ik simulaties gemaakt van het bereik van 95 FM … geloof me, zelfs met 100 Watt ERP zal het bereik in Ninove. niet “woaw” zijn.

Net zoals 106.6 FM had 95 FM in Ninove nooit in het frequentieplan mogen komen.

Erwin
Erwin
6 december 2019 - 02:58 02:58
Antwoord aan  Steven VDP

106.6 werd aangeboden als Ninove, terwijl het daar toch niet al te best is te ontvangen. Er zijn maar twee grote problemen, en dat is het beleid, en het feit dat er te veel zenders zijn waardoor je een storingsvrije ontvangst in km omgezet, op je één hand kan tellen. Weinige zenders zijn een meerwaarde op een uitzondering na. Kleine Q’s, MNM’s en radio 2’s door elkaar. Een station voor mensen van 7 tot 77 is lang niet meer van deze tijd.Om nog maar te zwijgen over de mentaliteit en kennis van radio.

Wauters
Wauters
2 december 2019 - 18:30 18:30

Ik begrijp de politiek in ons land niet meer. Wat moeten zij nog veel leren.

Mediawatchter.vlaanderen
Mediawatchter.vlaanderen
2 december 2019 - 17:39 17:39

Was deze voorzitter ook in een recent verleden geen kandidaat op de lijst CD&V. Toeval?

Jan D.M.
Jan D.M.
2 december 2019 - 15:44 15:44

Erger nog: PROS mocht nooit de vergunning afgenomen zijn !

Don`t copy text!
7
0
Deel hier gerust uw gedachtenx