“Geschorste frequenties komen (nog) niemand toe” Antwoord van minister Geert Bourgeois in 2004 weer actueel

Leestijd: 4 minuten

Terug in de tijd 

Vlak voor de nationale feestdag van 2004 kwam er een nieuwe Vlaamse regering. Geert Bourgeois verving daarin Marion Keulen als minister van Media. Er was toen veel commotie over de erkenningsprocedure van lokale en provinciale radio’s. De Raad van State schorste in dat jaar de erkenning van Radio Contact in Sint-Niklaas, ‘omdat de statuten van de vzw niet beantwoorden aan de wettelijk bepaalde voorwaarden’. Met een aantal nuances was er eenzelfde schorsing in Oudenaarde. 

Dubbelzinnig 

Op 28 oktober 2004 noemde commissielid Carl Decaluwé het dossier een ‘zware erfenis’ en verwees naar zijn eerdere oppositie waarin hij gesteld had dat ‘het dubbelzinnige gebruik van de wegingscriteria problemen zou geven inzake motivering bij de Raad van State’. Dertien jaar later vragen we ons dan misschien af waar we dat nog hebben gehoord. 


Lees verder onder de advertentie


Papieren dossier

Decaluwé verwees in 2004 ook naar de vrijgekomen leegte. ‘Bepaalde lokale radio’s hebben een schitterend papieren dossier ingediend, maar voeren het niet uit”. Volgens Decaluwé had de vorige minister Keulen toen nog gepleit om ‘die radio’s wat tijd te gunnen’, al had hij ook gezegd dat er geen oneindig geduld kon worden geoefend. 

Decaluwé: ‘De uitreiking van de licenties was onder voorbehoud van de bij de Raad van State lopende procedures. Daarnaast werden de radio’s met een licentie aangemaand om zo snel mogelijk te starten met uitzendingen, op straffe van intrekking van de licentie’. Het klinkt allemaal niet onbekend, ook de radiogeschiedenis herhaalt zich wel eens. 

Zonder rechtszekerheid

Decaluwé verder (in 2004): ‘Het Vlaams Commissariaat voor de Media reikt dus licenties uit zonder enige rechtszekerheid. De lokale radio’s worden gedwongen om zware investeringen te doen en te starten met uitzendingen, terwijl er procedures lopen bij de Raad van State. Als de erkenning dan wordt geschorst, dan is dat allesbehalve leuk’. 

De vorige mediaminister, Marino Keulen, had toen altijd verwezen naar de Raad van State als scherprechter in klachten. Decaluwé: ‘De Raad van State heeft nu (2004) twee erkenningen geschorst en niet-erkende radio’s in hun gelijk gesteld’. En verder: ‘De politiek heeft fouten gemaakt, en het is tijd om die te herstellen’.

Hoe beoordeeld? 

Commissielid  Jos Stassen voegde toe: ‘Een aantal andere dienden dossiers in die heel mooi oogden, maar konden ze niet uitvoeren. …/… Op welke manier kan het commissariaat een dossier beoordelen niet alleen op basis van het papier, maar ook basis van de feiten?’Commissielid Jurgen Verstrepen: ‘Ik vind het heel eigenaardig dat heel veel dossiers niet kloppen. Er zijn zelfs rechtspersonen die retroactief, dus na het toekennen van de vergunning, in orde zijn gebracht. Hoe kan dit? Heeft iemand die dossiers ooit grondig bestudeerd?’

Antwoord van de minister (in 2004) 

Mediaminister Geert Bourgeois: ‘Voor alle duidelijkheid benadruk ik dat de schorsing een voorlopige maatregel is en dat de erkenningbeslissingen in kwestie nog niet nietig zijn verklaard. In beide gevallen acht de Raad van State een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel aanwezig’.  En verder daarover: ‘De Raad van State heeft geen uitspraak gedaan over de waardering van de betrokken kandidaturen. Dit is bovendien ook zijn taak niet, zoals hij zelf uitdrukkelijk bevestigt in zijn arrest’. 

‘(Nog) niet aan enige kandidaat’ 

Bourgeois schetste toen ook de gevolgen van het schorsingsarrest (toen): ‘De Raad van State heeft over de eventuele vernietiging van de betrokken erkenningen nog geen uitspraak met een definitief karakter gedaan. …/… Deze schorsingsarresten brengen niet met zich mee dat deze voorlopig vrijgemaakte frequentie toekomt aan enige andere kandidaat, ook niet aan de kandidaat die de procedure voor de Raad van State heeft ingeleid’. 

Hoe zit dat in 2018?

Het arrest in 2004 was duidelijk, in simpele woorden gezegd gaat een erkenning niet automatisch naar de ‘verliezer’. Is dat anders in 2018? De schorsing van Hit!, op 22 februari door de Raad van State, spreekt zich daarover niet uit. Minister Gatz heeft de erkenning van Hit! ondertussen vernietigd en TOPradio erkend voor dat netwerk. 

In 2004 citeerde Geert Bourgeois echter ook uit het toenmalige arrest van de Raad van State: ‘Het betreft in twee gevallen de schorsing van de tenuitvoerlegging van de erkenning …/… met een voorlopig effect. De Raad van State heeft over de eventuele vernietiging van de betrokken erkenningen nog geen uitspraak met een definitief karakter gedaan’. 

Nieuwe procedures

In de wandelgangen van de lokale radiowereld is momenteel de geruchtenmolen over een nieuwe procedure weer volop aan gang. Het zou zelfs verbazen mochten er niet nog meer komen, het is dan aan de Raad van State om hierover te oordelen. 

° Verslag Commissie CJSM 28 oktober 2004 

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Joey bepaalde het ‘gezicht’ van RadioVisie Meester-illustrator overleed één ja... 22 juli 2017: Joel Delcroix, gewaardeerd medewerker van RadioVisie sterft. Eén van die onmisbare radertjes die onze machine hielpen draaien. Weliswaar in een verder verleden, ...
Feiten achter de feiten Een blik achter recente beslissingen Een maand na de beslissing Op 11 juni 2018 sprak de Algemene Kamer van de Vlaamse Regulator Media zich uit over de klacht van FM Promotion bvba tegen de vzw’s van FM Goud en FM ...
Het Avondblad van 19 juli (audio) Beetje humor, flardje school en een stukje recyclage Netflix gaat (humor)radio maken De Amerikaanse videostreamingdienst Netflix associeer je niet meteen met radio, maar toch gaat dit bedrijf vanaf januari 2019 starten met een eig...
Het Avondblad van 18 juli (video) TOPradio mag niet, tv-kijker wil niet meer en Felix moch... TOPradio: zendvergunning verplaatsing geweigerd Op 28 mei 2018 ontving de VRM een aanvraag van de nv CFM (TOPradio), tot het bekomen van een zendvergunning voor Sint-Gillis-Waas...
VRM legt kleine bom onder lokaal radiodecreet Staat de deur nu open voor ‘familiale ketenr... Rechtstreekse bindingen Zoals u gisteren hier al kon lezen heeft de Vlaamse Regulator voor de Media een klacht van FM Promotion bvba tegen de vzw’s van FM Goud en FM Goud Plus a...
Waarschuwing voor Stadsradio Vlaanderen Twee maanden om nog veel puntjes op de i te zetten Stadsradio Vlaanderen krijgt twee maanden de tijd om zich in regel te stellen met het mediadecreet. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) gaf de vierde netwerkradio een waarschu...
Deel of print dit artikel
TVV Sound
Spotlight
Amptec
Amptec
TVV Sound
Amptec

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *