RadioVisie

  • .
    Amptec
    .

Eén eeuw radio, 100 jaar geschiedenis – 10

In het jaar dat in Nederland gevierd wordt dat het medium radio er een eeuw bestaat neemt Hans Knot je mee, in een meerdelige reeks die enkele bijzondere facetten van die unieke geschiedenis opnieuw belicht. In dit tiende deel volgen we opnieuw de hoogtes en laagtes in de carrière van Willem Vogt.

Het jaaroverzicht van 1951

In de vorige aflevering ging het over Willem Vogt, één van de belangrijkste personen uit de beginperiode van de Nederlandse radio. Wiki Beeld en Geluid meldt dat Vogt in juli 1952 ontslag nam bij de AVRO om vervolgens aan het werk te gaan als technisch directeur bij de NRU, de Nederlandse Radio Unie. Of dit helemaal juist is valt te betwijfelen.  

In de vijftiende editie van het interne blad van de Technische Dienst van de NRU staat immers wat anders. Het omslagverhaal werd op 19 december 1951 geschreven door de toenmalige Technisch Commissaris… Willem Vogt. Destijds bereikte het artikel slechts een kleine groep medewerkers, in het licht van ‘100 Jaar’ radio is het zeker nuttig om alsnog een breder publiek te informeren. 

Vogt maakte een soort van overzicht van het jaar 1951. “Opnieuw is een jaar verstreken en het aantal uitzendingen, dat door de dienst technisch is behandeld, is weer aanzienlijk groter geweest dan het jaar daarvoor. Het aantal opnamen op band of plaat steeg tot in bijna astronomische cijfers. Wij krijgen het niet cadeau en alleen door groter efficiency konden wij ons gestegen ‘debiet’ zonder noemenswaardige personeelsversterking opvangen”.

“In de vele beroepen die de programmastaven op de Technische Dienst doen, schuilt een compliment. Veelal scheppen wij nieuwe mogelijkheden, die – goed beproefd – aan de clientèle worden voorgezet. Het opgewekt gebruik, dat zij er van maakt, pleit voor ons ‘artikel’. Een zaak, die haar omzet verhoogt, omdat haar artikelen gewild zijn, bevindt zich niet in een dalende lijn”. 

“Deze waarheid moet ons tot voldoening strekken. De Technische Dienst is een onderdeel van de N.R.U., waarin het leven tintelt. Ik dank u allen voor de betoonde ijver en toewijding. Deze waardering geldt de scheppende instanties, de administrerende afdelingen, de werkplaatsen, zij die zich met elektriciteit, met verwarming, met het tekenen, bouwen, repareren, wetenschappelijk- of praktisch onderzoek en constructiewerk bezighouden”.

“Zij geldt voor de beheerders en bestuurders van het rollend materiaal. De uitpeinzers van werkroosters, allen die met studiobeheer, knoppen- of snij- een weergeefwerk te maken hebben of met het dagelijkse gebeuren in de buitendienst technisch behandelen. Ook werkterrein is schier onbegrensd. Tussen het eenvoudige putdeksel, dat gerepareerd dient te worden en het ingewikkeldste laboratoriumonderzoek welft het uitspansel van de Technische Dienst”.

“Ik wens u allen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar, ook uwe echtgenoten, die u zo vaak op uren, waarin anderen vrij zijn, aan de Dienst moest afstaan.” 

Heynen

Aldus de speciale aandacht voor het personeel in een zo breed mogelijke zin van de Technische Dienst van de NRU door de verantwoordelijke voor Technische Commissaris, Willem Vogt. Geschreven in de stijl van de beginjaren 50 van de vorige eeuw. In de slotaflevering van het drieluik rond Willem Vogt gaat het over zijn afscheid enkele jaren later.  

Willem Vogt aan boord van de MS Dempo, naast de kapitein en met de hoed in de hand. Samen met orkest Kovacs Lajos werd een uitstapje naar Kopenhagen gemaakt. Foto: collectie Paul Snoek – archief Freewave Nostalgie


TVV Sound
Topartikels bij RadioVisie Blikvangers op deze dag
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx