Disclaimer

Leestijd: 1 minuut

De naam en het ‘concept’ RadioVisie werden in 1973 bedacht door Jean-Luc Bostyn, ten behoeve van een gedrukt maandblad. De online versie werd gelanceerd in 1995.

Alle rechten voorbehouden.

RadioVisie.eu wordt gemaakt door een collectief vrijwilligers, onder de auspeciën van de Stichting Media Communicatie en de vzw Nordica. RadioVisie ontvangt geen subsidies, noch overheidssteun. RadioVisie is een project dat gefinancierd wordt met 100% eigen middelen.

© 2014 Stichting Media Communicatie – RadioVisie.eu – vzw Nordica

Berichten, artikelen, foto’s, logo’s, geluiden en illustraties van RadioVisie.eu mogen opnieuw verspreid worden, mits uitdrukkelijke vraag om toestemming, te richten aan onze redactie. Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen hebben we kunnen nagaan of op de teksten, foto’s, logo’s en/of illustraties nog copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen. Onterecht geplaatste items kunnen evenwel nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming hun materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van RadioVisie.eu en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Deel dit artikel