RadioVisie

  • ..
TVV Sound

Disclaimer

° RadioVisie is een publiek forum waarbij iedereen die interesse heeft in het medium radio, teksten, foto’s, video en audio kan publiceren. Een wisselende kern van vrijwilligers (zie colofon), evalueert, coördineert en redigeert daar waar nodig.

° Iedere auteur die publiceert op RadioVisie is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage(n). RadioVisie volgt daarmee de studie van Edith Vander Mijnsbrugge.

° Alle rechten liggen bij de individuele auteurs. RadioVisie kan niet in hun naam beslissen in verband met overname door derden. RadioVisie kan uitsluitend als tussenpersonen optreden.

° RadioVisie.eu ontvangt geen subsidies, noch overheidssteun. RadioVisie is een project dat enkel mogelijk is dankzij donateurs en schenkingen.

° De naam en het ‘concept’ RadioVisie werden in 1973 bedacht door Jean-Luc Bostyn, ten behoeve van een gedrukt maandblad. De online versie werd gelanceerd in 1995.

© RadioVisie.eu

Berichten, artikelen, foto’s, logo’s, geluiden en illustraties van RadioVisie.eu mogen opnieuw verspreid worden, mits uitdrukkelijke vraag om toestemming, te richten aan onze redactie. Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen hebben we kunnen nagaan of op de teksten, foto’s, logo’s en/of illustraties nog copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen. Onterecht geplaatste items kunnen evenwel nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming hun materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van RadioVisie.eu en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.


Don`t copy text!