fbpx

RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .
TVV Sound

De ‘Snap What’ van lokale DAB+

Op de website svengatz.be staan al geruime tijd de vier stappen die bedoeld zijn met de hervorming naar een digitaal radiolandschap. Er is de verlenging van de landelijke commerciële radio’s met vier jaar, mits ze op 1 september 2018 uitzenden op DAB+. Er is een nieuwe categorie Netwerkradio’s, mits overstap ‘op termijn’ naar digitale uitzendingen worden ze ook landelijk. Er is het stoppen van ketenvorming, de website spreekt nog van 105 echt lokale radiostations. 

In het vierde punt staat om lokale radio’s te bundelen in pakketten van één tot drie lokale frequenties.Deze nieuwe lokale radio’s krijgen op die manier een groter potentieel luisterpubliek en kunnen ook meer advertentie-inkomsten aanboren. Zo maken we de lokale radio’s sterker’. Dat is heel simpel uitgedrukt voor bijkomende kosten voor die operatie en voor het werven van reclame. Er wordt gemeld dat ‘In het nieuwe radiolandschap 103 lokale radiostations zijn erkend’. Dus: er waren er 105 oude en er zijn er 103 nieuwe. 

Vragen over lokale DAB+

Uit de vragen ter verduidelijking over DAB+ op de website halen we er drie. Vraag: Zal FM verdwijnen? Antwoord: ‘Niet onmiddellijk, zeker niet voor lokale radio’s. Voor landelijke radio’s, zowel de commerciële als de publieke, versnellen we de omschakeling naar digitale radio. …/… Toch zullen we nog lange tijd zowel digitaal als via FM onze favoriete landelijke radio kunnen beluisteren. Over zes tot acht jaar zullen deze zenders hoofdzakelijk worden beluisterd via de kabel, het internet of via digitale zendfrequenties op DAB+’. 

Vraag: Blijven de lokale radio’s op FM? Antwoord:De lokale radio’s blijven de komende jaren via FM uitzenden. We maken van de vernieuwing van de erkenningen gebruik  om sterkere lokale radio’s tot stand te brengen en een meer divers palet van landelijke private radio’s. Daarom hebben we beslist nog vier commerciële radio’s toe te laten …/… zij zullen eerst via FM uitzenden. Nadien kunnen ze, bij de omschakeling naar DAB+, mee met de andere landelijke radio’s digitaal uitzenden. 

‘DAB+ is gratis’

Vraag: De meeste mensen hebben toch al vast en mobiel internet. Waarom moeten we omschakelen naar een nieuwe technologie? Antwoord: ‘Vandaag biedt internet niet dezelfde zekerheid als DAB+. Als een radio die via een website uitzendt ineens een massale toestroom van luisteraars te verwerken krijgt, crasht de site. Mobiel internet heeft vandaag ook nog onvoldoende capaciteit om op elk moment grote radiostreams door te geven. En zoals al gezegd, voor internet of mobiel dataverkeer moet je betalen, DAB+ is gratis’.

De spelers

Op 29 juni 2017 antwoordt de minister in de Commissie Media: ‘Welke stappen zijn er tot nu toe gezet? De opdracht die gegeven werd aan Jacky B., zijnde het samenwerkingsverband tussen Jacqueline Bierhorst en Roel Schiphorst, is een consultancyopdracht in die zin dat die bestaat uit advies geven alsook gradueel een plan uitwerken om tot een succesvolle lancering van DAB+ te komen in 2018 …/… ze bestaat ook uit het onderhouden van relaties met de spelers en het capteren van de nodige signalen uit de markt’.

En ook: ‘Natuurlijk hangt de keuze van het technisch scenario af van de vraag welke akkoorden de diverse marktpartijen ook onderling kunnen maken. Dat gaat over onderhandelingen voor het doorgeven van het omroepsignaal via DAB+ van de radiozenders. Met andere woorden – en ik zal het nu maar algemeen uitdrukken –: het kan dat bepaalde landelijke zenders op dit ogenblik verschillende opties aan het bekijken zijn. Daar heeft dat dus eigenlijk voor een stuk mee te maken’. De minister concludeerde: ‘Dus, als de spelers elkaar vinden in deze onderhandelingen en op die manier het technisch scenario komt vast te liggen, dan zullen we niet tussenkomen’.

De andere spelers

Op 19 oktober 2017 zegt de minister in de Commissie Media: ‘… het spreekt voor zich dat de twee andere mogelijke platformen 5A en 5D en ook mogelijk het DVB-T-platform in de strijd zullen moeten worden gegooid …/… We moeten goed voor ons zelf uitmaken hoe we die gunnen, want dat is juridisch niet zonder belang. …/… Wanneer we bepaalde gunningen doen …/… moeten ook andere spelers de nodige kansen kunnen krijgen. We moeten voor onszelf en voor de sector heel duidelijk kunnen uitmaken wat het aantal beschikbare frequenties juist is.

En verder: ‘Concreet bedoel ik: wanneer we al onze DAB+-platformen in de strijd gooien en er voldoende ruimte is voor iedereen …/… dan kunnen we zeker in tweede orde …/… ook de lokale radio’s laten doorstromen naar DAB+. Het is echter misschien …/… wel een werkbare formule om nationale zenders op DAB+ te zetten en lokale zenders op FM. Daar is niks mis mee. …/… Ik wil dus niemand dwingen om op FM te blijven, laat dat duidelijk zijn, maar tegelijkertijd wil ik wel een eerlijk speelveld afbakenen de komende maanden’

‘Niet gratis’

En over internet: ‘Ik wil echter toch nog eens benadrukken dat het internet vrij is, maar niet gratis is. Wij surfen op het internet via abonnementskosten bij onze distributeurs. Die zijn relatief betaalbaar, maar die zijn ook niet goedkoop. …/… Dat terwijl DAB+-radio toch een democratisch broadcastingmodel is, waarvoor ik als democraat toch ook wel een lans wil breken’.

Naar goedkeuring

Begin dit jaar mocht ‘het bedrijf’ Jacqy B (Jacqueline Bierhorst en Roel Schiphorst) toelichting geven over hun opdracht i.v.m. digitalisering, lokale radio op DAB+ stond toen nog ‘under construction’. Jacqueline B wou de lokale en netwerkradio betrekken bij de uitbouw, ze vond dat een groter aanbod, om de kansen op slagen te vergroten. Zij meldde bovendien dat 2022 ‘volstrekt onhaalbaar’ zou zijn voor afschakeling van de FM-band, dat was nochtans het alibi geweest voor de automatische verlenging van Qmusic, Joe en Nostalgie. 

Was dit een voorbode? Op 9 maart keurde de Vlaamse Regering principieel een besluit een eerste keer goed: ‘om extra digitale capaciteit vast te stellen die vrijgegeven zal worden om naar de markt te brengen. ../.. De minister bevoegd voor het mediabeleid zal een raadpleging organiseren over dit besluit. Over dit besluit wordt ook het advies ingewonnen van de SARC’.

Ook de netwerken

Het kabinet verduidelijkte nog dat ‘netwerkradio’s ten laatste op 1 september 2019 op DAB+ moeten uitzenden’. Volgens het kabinet heeft de VRT het eerste platform, Qmusic en Joe het tweede, ook TOPradio, VBRO en Club, daarmee zouden die ‘vol’ zitten. Radio Maria en Familieradio zonden nochtans ook al uit…? De minister verder: ‘Daarom is een derde DAB+-platform nodig, dat plaats zal bieden aan minimum 12 bijkomende landelijke radiokanalen.’

‘Niet onuitputtelijk’

Lokale kavels zijn niet (meer) voorzien, het netwerk wordt landelijk opengesteld.  Er is plots ook afhouding: ‘Voor de vrijgave van DAB+ spectrum voor lokale radio’s is het enerzijds zoeken naar de capaciteit – het beschikbare spectrum is nu eenmaal niet onuitputtelijk – en anderzijds ook de impact van de hertekening van het lokaal radiolandschap zoals dit de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, af te wachten’. 

‘Zoeken naar capaciteit’? 

Als we het zo allemaal naast elkaar leggen dan was het voor lokale radio vanaf het begin (website minister) eigenlijk een neen in het nieuwe digitale landschap, daartussen onderzoeken, advies vragen, onderhandelen (behalve lokaal), en verder opmerkingen over kosten die later in feite zelf tegen worden gesproken. Van in het begin is er discussie over de spelers die het spectrum mochten vullen, en hoe ze dat mochten. Eerst vol zetten, en dan beweren dat het vol zit klinkt tamelijk gratuit. 

Op de website van de minister staat ook: ‘Vraag: Zullen alle radiozenders wel op DAB+ te beluisteren zijn? Antwoord: Ook de radiozenders, behalve de lokale, moeten zich voorbereiden’. En: ‘Zal FM verdwijnen? Antwoord: Niet onmiddellijk, zeker niet voor lokale radio’s’. Op 19 oktober 2017 klonk het in de Commissie Media nog: ‘in tweede orde …/… ook de lokale radio’s laten doorstromen naar DAB+’. Ja en neen tegelijkertijd. Het komt voor alsof het uitstel bedoeld zou zijn om uiteindelijk neen te kunnen zeggen. 

DAB+ toch niet de toekomst? 

Het ontwerpbesluit, dat onlangs een tweede keer is goedgekeurd door de Vlaamse Regering zegt verder: ‘In de marge van dit alles stelt zich bovendien de vraag of het digitaal radioluisteren op andere manieren dan via broadcast FM of DAB+, namelijk via streaming, via apps en via internet gebaseerde toepassingen, niet de bovenhand zal nemen op langere termijn’.

Vreemd, want de minister wou toch DAB+ promoten, omdat ‘voor internet of mobiel dataverkeer moet je betalen, DAB+ is gratis’. Dat werd ook herhaald in de Commissie Media :‘… benadrukken dat internet vrij is maar niet gratis …/… niet goedkoop …/… DAB+ radio toch een democratisch broadcastmodel is, waarvoor ik als democraat toch wel een lans wil breken’. Breekt de minister de lans al vooraf, in het ontwerpbesluit?

Raad van State

Deze discussie is alleszins niet gevoerd in de Commissie Media. Voor lokale radio’s wordt het advies van Jacqueline Bierhorst (lokale radio betrekken voor een breder aanbod), en van SARC (‘iedere speler die gebruik maakt van frequenties …/… daartoe in staat wordt gesteld’) gewoon genegeerd . Het ontwerpbesluit is een tweede keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering, en is nu voor advies naar de Raad van State. 

Blijkbaar kan/mag enkel die laatste het verschil nog maken. In de wandelgangen nemen geruchten toe over nieuwe gerechtelijke stappen, die onderweg zouden zijn.

Wordt ongetwijfeld ‘vervolgd’. 


TVV Sound
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
2006: Bert Geenen terug naar de radio

Bert Geenen verlaat de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa). Hij gaat vanaf nu aan de slag Lees verder

2013: Verlaat Radio 5 Nostalgia sneller AM? (video)

Het publieke Radio 5 Nostalgia verdwijnt mogelijk al in 2015 van de middengolf. Dat is Lees verder

2014: Kurt stopt met politieke spots (video)

Klara-presentator Kurt Van Eeghem heeft een aantal campagnespotjes ingelezen voor zijn echtgenoot Tom De Boeck. Lees verder

2010: StuBru-spot wint in New York (video)

Van de acht bureaus die een shortlist haalden op The New York Festivals, hebben er Lees verder

JLB gaat (soms) naar zee (38)

Joey bepaalde het 'gezicht' van RadioVisie Zowel Thierry Missiaen als Patick Kicken genieten van hun Lees verder

Het Avondblad van 31 december (video & audio)

Slimme luidspreker 'Made in Belgium' Een heel speciale dan nog wel, want hij bevat een Lees verder

Kolder en Klodder – 56 (video)

Satirische Kijk-op-Media, met de meest Subjectieve Mening van Hugo van Vlaenderen Woord van het jaar Lees verder

2018 was niét ‘Het jaar van de radio’ (1)

Het jaar 2018 zit er bijna op, tijd voor een terugblik op een bewogen radiojaar Lees verder

Inschrijven
Abonneren op
guest
1 Reactie
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Kempenaar
Kempenaar
4 mei 2018 - 23:21 23:21

Citaat: “DAB+ radio toch een democratisch broadcastmodel is”. Dit is toch een lachertje!! Waar is de democratie als men een toch niet te verwaarlozen groep -de lokale radio’s dus- gaat uitsluiten?? Dit is helemaal geen democratie.

Meer in dab+, erkenningen, lokale radio, netwerkradio
Laatste capaciteit DAB+ enkel nationaal aanbesteed

Radio Exclusief bepleitte klacht bij RvS

Het Avondblad van 3 mei (video)

Subsidies voor regionale DAB+

Hoezo evenement? 

De Coverack Dossiers (3)

Sluiten