De gespannen voet van het gelijkheidsbeginsel

Leestijd: 3 minuten

Zullen alle erkenningen gelijk zijn? Het antwoord was vooraf al bekend: neen. Het was immers meegegeven dat, voor kavels waar geen andere kandidaten zouden zijn, onmiddellijk een erkenning kon worden afgeleverd. Zoiets is natuurlijk goed voor de begunstigden, het is toch ook goedkoop voor een kwalitatief beleid? Er was immers geen minimumvereiste voor dat soort einzelgänger in radiokavels.

Bij de erkenning van 35 lokale omroepen meldde de website CJSM op 14 juli 2017: “Bijgevolg kan aan deze kandidaat-lokale radio-omroeporganisatie de erkenning nu reeds toegekend worden door de minister, gezien enerzijds het dossier ontvankelijk was en anderzijds een vergelijkende toets met andere kandidaat-omroepen overbodig was”. Concreet betekent dit dat de omroepen enkel werden erkend op het feit dat de aanvragen ontvankelijk waren.


Lees verder onder de advertentie


Natuurlijk is dat een lage instapdrempel, het aanleveren van al het vereiste via KIOSK volstond. Een weggevertje in vergelijking met de erkenning als netwerk, daar was de Beauty Contest achteraf een zeer gevoelig thema. Dat kwam zowel door de (onbekende) vragenlijst, als door vermeende fouten in interpretaties en/of scores. Omroepen werden erkend omdat ze beter uit die vergelijking kwamen, anderen sneuvelden net op die vergelijking.

Voor de lokale omroepen is er nog geen vergelijking geweest, doch die is er wel voor de nog te verlenen erkenningen. Uiteraard is er dan de vraag: waarom die eerste 35 niet, en de anderen wel? Het antwoord is dus duidelijk: omdat het zo was voorzien. Het is echter even onduidelijk: de Raad van State merkte dat op in haar advies van 4 april 2017, daarin stond: “Gelet op de draagwijdte van de aanvullende kwalificatiecriteria lijkt het buiten toepassing laten ervan ingeval er slechts één aanvrager is, toch op gespannen voet te staan met het gelijkheidsbeginsel”. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Dit recht is vastgelegd in de Belgische grondwet en gewaarborgd door het Grondwettelijk Hof.

Het ontbreken van enig kwalificatiecriterium voor 35 erkenningen kan gevolgen hebben voor de erkenningen die nog moeten komen. Er zijn rechtspersonen bij die op meerdere kavels hebben aangevraagd, er zijn eveneens kavels bij waar zij alleen aanvragen. Kan de minister dan anders dan ook hier telkens de erkenning uitreiken? Misschien zou dat niet een voorkeurkavel van de aanvrager kunnen erkennen, is daarmee echter rekening gehouden bij de eerste erkenningen? Misschien is het zelfs een kandidaat die al in een netwerk zit, zelfs dan is er recht op gelijkheid, en om zich bvb binnen twee maanden in orde te stellen, zoals ‘vreemd genoeg’ is voorzien.

In principe moeten de scores voor alle aanvragen van één rechtspersoon misschien zelfs opnieuw in lijn worden gezet, zoals dat ook gebeurde voor de netwerken, daar zaten aanvragers bij die ook lokaal aanwezig zijn (rechtstreeks of onrechtstreeks). Uiteraard zullen tegenkandidaten van die aanvragers de verhouding zoeken tot het wel of niet binnenhalen van de erkenning. Zeker waar ze niet de enige aanvrager zijn, zelfs waar ze dat wel zijn.

Het gelijkheidsbeginsel, de Raad van State heeft het al opgemerkt in de zin van erkenningen zonder enig criterium. Het wordt langzaam de vraag of er niet teveel gelijkschakelingen zullen moeten zijn om nog van een Beauty Contest alleen te spreken. Dan hebben we het zelfs nog niet over rechtspersonen die aanleunen bij netwerken, doch die nu plots – chances are? – stevig op hun ‘onafhankelijkheid’ staan. Met een relatie van ‘Het is ingewikkeld’?Je zou ook interesse kunnen hebben in...

De laatste twaalf: Wie zijn ze? (1) Dubbele aanwezigheden opnieuw bevestigd Het was al een tijdje uitkijken naar de laatste erkenningen in het nieuwe frequentieplan. De tweede ronde daarvan was begonnen, net op het moment dat het begin van de eerste ronde ...
Het Middagblad van 18 juni (video) Over vinylplaten, Franse digitale zenders en Verkoop van veel vinyl Eind augustus gaat in Bissegem (bij Kortrijk) het radio-evenement Offshore FM door. Vier dagen is er intense aandacht voor het jaar 1968 en de commerciële...
Het Middagblad van 15 juni (video) Tijdens het WK Voetbal verschijnen we om 15:30 uur Van de Mediaan naar het Mediahuis NRJ, de commerciële die in het najaar een doorstart maakt in Vlaanderen, laat een eerste transfer noteren. Elias Smekens (foto) van Qmusic word...
Sven Gatz erkent nieuwe lokale radio’s Een dozijn nieuwe licenties werden uitgereikt Zoals we gisteren in de eerste editie van Het Middagblad al 'weggaven', maakte vandaag het Kabinet Media opnieuw een resem nieuwe FM-licenties bekend. Een dozijn erkenningen zijn e...
Tweede FM-erkenningsronde voor niets? Nog meer juridische procedures tegen Sven Gatz Op 14 maart werden er een aantal dossiers, ingediend tot het bekomen van een FM-erkenning voor ronde 2, per direct uitgesloten door de Administratie Media. Het ging om Tele Randsta...
Het Middagblad van 14 juni (video) We verschijnen eerder tijdens het WK Voetbal 'Landen' de resterende frequenties morgen?  Eén zinnetje kan al genoeg zijn om beroering te veroorzaken. Dit bijvoorbeeld; we vangen signalen op dat (een deel) van de reste...
Deel of print dit artikel
TVV Sound
Spotlight
Amptec
Amptec
Amptec
TVV Sound

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *