De gespannen voet van het gelijkheidsbeginsel

Leestijd: 3 minuten

Zullen alle erkenningen gelijk zijn? Het antwoord was vooraf al bekend: neen. Het was immers meegegeven dat, voor kavels waar geen andere kandidaten zouden zijn, onmiddellijk een erkenning kon worden afgeleverd. Zoiets is natuurlijk goed voor de begunstigden, het is toch ook goedkoop voor een kwalitatief beleid? Er was immers geen minimumvereiste voor dat soort einzelgänger in radiokavels.

Bij de erkenning van 35 lokale omroepen meldde de website CJSM op 14 juli 2017: “Bijgevolg kan aan deze kandidaat-lokale radio-omroeporganisatie de erkenning nu reeds toegekend worden door de minister, gezien enerzijds het dossier ontvankelijk was en anderzijds een vergelijkende toets met andere kandidaat-omroepen overbodig was”. Concreet betekent dit dat de omroepen enkel werden erkend op het feit dat de aanvragen ontvankelijk waren.


Lees verder onder de advertentie


Natuurlijk is dat een lage instapdrempel, het aanleveren van al het vereiste via KIOSK volstond. Een weggevertje in vergelijking met de erkenning als netwerk, daar was de Beauty Contest achteraf een zeer gevoelig thema. Dat kwam zowel door de (onbekende) vragenlijst, als door vermeende fouten in interpretaties en/of scores. Omroepen werden erkend omdat ze beter uit die vergelijking kwamen, anderen sneuvelden net op die vergelijking.

Voor de lokale omroepen is er nog geen vergelijking geweest, doch die is er wel voor de nog te verlenen erkenningen. Uiteraard is er dan de vraag: waarom die eerste 35 niet, en de anderen wel? Het antwoord is dus duidelijk: omdat het zo was voorzien. Het is echter even onduidelijk: de Raad van State merkte dat op in haar advies van 4 april 2017, daarin stond: “Gelet op de draagwijdte van de aanvullende kwalificatiecriteria lijkt het buiten toepassing laten ervan ingeval er slechts één aanvrager is, toch op gespannen voet te staan met het gelijkheidsbeginsel”. Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Dit recht is vastgelegd in de Belgische grondwet en gewaarborgd door het Grondwettelijk Hof.

Het ontbreken van enig kwalificatiecriterium voor 35 erkenningen kan gevolgen hebben voor de erkenningen die nog moeten komen. Er zijn rechtspersonen bij die op meerdere kavels hebben aangevraagd, er zijn eveneens kavels bij waar zij alleen aanvragen. Kan de minister dan anders dan ook hier telkens de erkenning uitreiken? Misschien zou dat niet een voorkeurkavel van de aanvrager kunnen erkennen, is daarmee echter rekening gehouden bij de eerste erkenningen? Misschien is het zelfs een kandidaat die al in een netwerk zit, zelfs dan is er recht op gelijkheid, en om zich bvb binnen twee maanden in orde te stellen, zoals ‘vreemd genoeg’ is voorzien.

In principe moeten de scores voor alle aanvragen van één rechtspersoon misschien zelfs opnieuw in lijn worden gezet, zoals dat ook gebeurde voor de netwerken, daar zaten aanvragers bij die ook lokaal aanwezig zijn (rechtstreeks of onrechtstreeks). Uiteraard zullen tegenkandidaten van die aanvragers de verhouding zoeken tot het wel of niet binnenhalen van de erkenning. Zeker waar ze niet de enige aanvrager zijn, zelfs waar ze dat wel zijn.

Het gelijkheidsbeginsel, de Raad van State heeft het al opgemerkt in de zin van erkenningen zonder enig criterium. Het wordt langzaam de vraag of er niet teveel gelijkschakelingen zullen moeten zijn om nog van een Beauty Contest alleen te spreken. Dan hebben we het zelfs nog niet over rechtspersonen die aanleunen bij netwerken, doch die nu plots – chances are? – stevig op hun ‘onafhankelijkheid’ staan. Met een relatie van ‘Het is ingewikkeld’?Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Het Avondblad van 12 december (video) Radio Pajottenland reünie, prijs voor Caliphate, gra... Moeten er nog Pajotten zijn? Zondag jongstleden, 9 december, kwamen een aantal oudgedienden van Radio Pajottenland (1980-1991) samen voor een gezellig etentje in taverne Atlanti...
Het Avondblad van 11 december (video & slides) Een allrounder, een liefdadigheidsacti... Hoeveel beroepen kunnen in één enkele man? West-Vlaanderen is de enige provincie met een eigen krant. Afijn, zo wordt deze wekelijkse uitgave genoemd. Weekblad zou ook kunnen. M...
Het Avondblad van 10 december (video) Slim op VIER, nieuw bij VBRO, bijleren met Gimlet, A... Schoon en slim radiovolk op tv Vanavond starten de finaleweken van 'De slimste mens ter wereld' op VIER. Tien kandidaten maken nog kans op de eervolle titel en de plechtige oork...
Nederland: nieuwe LPAM-licenties verlengbaar Vanaf 11 mei 2019 - Tijdelijke wijzigingen to... De vergunningen voor laagvermogen AM-uitzendingen die vanaf 11 mei 2019 worden uitgegeven, worden verlengbaar in Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wi...
VRV diende een input in op bevraging ‘herstelplan’ Aanbevelingen met factcheck en realityc... Belanghebbenden zich laten uitspreken Op 9 november keurde de Vlaamse regering een eerste keer een ontwerp van besluit van minister Sven Gatz goed, over een herstelplan voor het...
Is NRJ een nationaal radiostation? NRJ Vlaanderen en Wallonië samen online Nationaal uitzenden is in principe voorbehouden voor openbare omroepen, de regulering valt onder gewestelijke bevoegdheid. Naast de openbare omroepen laat de Vlaamse overheid drie ...
Deel of print dit artikel
TVV Sound
TVV Sound
Spotlight

Reageer op dit artikel

avatar
  Inschrijven  
Abonneren op
Meer in Actueel
Het niet gesproken radioblad
Radio Grensland blijft vooral positief
De 101 kwam te laat aan
Het niet gesproken radioblad
Het zal je (radio)kind maar wezen
Het niet gesproken radioblad
Sluiten