RadioVisie

  • .
    Amptec
    .
TVV Sound

De digitale radio-transitie van Open VLD

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

RadioVisie wil graag een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Vandaag heeft Stephanie D’Hose, fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor Open Vld in Gent en vast lid van de Commissie Cultuur en Media namens Open VLD, het over de digitale switch-off en wat daar aan vooraf gaat.

‘Wij gaan lokale radio’s ook niet verplichten’

De komende jaren zullen een beslissende periode zijn inzake DAB+ en de transitie naar Digitale Radio. Open Vld blijft alleszins een voorstander van een radiolandschap dat in toenemende mate digitaal moet zijn. De voordelen zijn welbekend, en de komende jaren moet de Vlaming ook in nog grotere mate bekend worden met deze voordelen.

Voor ons is het evenwel belangrijk dat wanneer er geopteerd wordt voor een FM-switch-off, deze pas kan gebeuren wanneer er voldoende kritische massa bereikt wordt via digitale luistermethoden (DAB+, maar ook internetradio). Momenteel is dat nog niet het geval, al wijzen de cijfers van het onderzoek naar digitaal luisteren wel op een positieve trend: het aantal luisteraars steeg van 3 procent naar 9 procent en er zijn al 841.000 DAB+-toestellen (16 procent van de Vlamingen bezit er een, en 12 procent wil er eentje kopen). 

De cijfers zijn hoopgevend, maar nog niet zaligmakend. Blijvende informatie en sensibilisering zijn nodig, alsook verbetering van infrastructuur (tunnels/bereikbaarheid in de wagen). Overigens zal er bij een switch-off een grondige informatiecampagne gevoerd moeten worden waarbij er tijdig gecommuniceerd wordt naar alle burgers, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is wanneer steden bepaalde wagens uitbannen: informatie die ruim op tijd komt is een must. 

Minister Dalle plant een digitaal transitieplan na bijkomende onderzoeken in 2020 en 2021. Overigens is het ook onze overtuiging dat wanneer lokale radio’s een DAB+-verhaal willen schrijven, hier oog voor moet zijn. Momenteel is het echter zo dat er weinig interesse is bij lokale radio’s die geen DAB+-plannen hebben om deel uit te maken van de Stuurgroep. Wij gaan lokale radio’s hier ook niet toe verplichten.

Het is wel belangrijk dat de grote, meest beluisterde radiozenders op DAB+ aanwezig zijn, want deze bepalen mede de mate waarin Vlamingen willen, overschakelen van FM naar DAB+. Wat er met de multiplexen zal gebeuren in de toekomst is een beslissing die door de voltallige Vlaamse Regering genomen moet worden, en daarover kunnen wij nu nog geen voorafnames doen. Het enige wat duidelijk moet zijn is dat er naar alle opties gekeken moet worden.

Momenteel is het zo dat mux 10 bijvoorbeeld aan Norkring toebehoort (minstens tot 2024) en dat de overeenkomsten die in het verleden gesloten werden, gehonoreerd dienen te worden. (Overigens is deze mux ook voorzien voor DVB-T en moet er juridisch gekeken worden hoe een mogelijk gebruik voor DAB+ überhaupt kan.). Een andere piste die kan bekeken worden is wat de VRT plant te doen met de niet-gebruikte DVB-T kanalen die sinds 1/12/2018 niet meer voor DVB-T gebruikt worden.

Wij volgen dit dossier alleszins van nabij op in de komende jaren.

° Is getekend Stephanie D’Hose


TVV Sound

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx