fbpx

RadioVisie

.
TVV Sound
.

Club FM trekt opnieuw naar de Raad van State

Zij vragen vernietiging beslissing VRM in klacht tegen NRJ 

Ontvankelijk, maar ongegrond

Op 13 september 2018 legde de VZW Radio Club FM een klacht (zie pdf-bijlage) neer bij de VRM, tegen de NV SBS Media Belgium (SBS/NRJ), voor volgende (vermeende) inbreuken: niet toegelaten wijziging van profiel,  programma-aanbod en zendschema, media-ervaring, financieel en businessplan, technische (zend)infrastructuur (uitrol), nieuwsaanbod en eigen redactie.

De groep SBS besloot immers om niet het ingediende S-Radio, maar een ander product, NRJ, op te starten op net 1. Volgens Club FM lijkt deze omroep weinig op het originele dossier, zij menen daarom dat het dossier niet helemaal werd uitgevoerd. Behalve de naamswijziging gebruikt NRJ ook een ander format, ander businessplan, andere doelgroep, en hadden ze een andere startdatum. 

Stopgezet en ongegrond

De uitspraak van de VRM was opmerkelijk. De aangeklaagde inbreuken gingen over de essentie van het ingediende dossier, én de latere erkenning. Het was een uitgebreide klacht, zowel in aantal inbreuken, als in gedetailleerde bijlagen. Op 23 januari 2019 publiceerde de VRM een beslissing.

De VRM verklaarde de klacht ontvankelijk, de procedure over de aandeelhoudersstructuur werd stopgezet, en voor het overige werd de klacht ongegrond verklaard. De discussie ging voornamelijk over het begrip ‘generalistisch’. Dat was het vereiste profiel voor netwerk 1, een profiel dat zich letterlijk moet richten op de complete bevolking, terwijl NRJ een omroep is met als doelgroep de jongeren.

Stadsradio Vlaanderen

De beslissing van de VRM was nog in een ander opzicht opmerkelijk te noemen. Eerder (18 april 2018) diende de VZW Club FM bij de VRM ook klacht in tegen een ander netwerk, de BG Consulting NV, Stadsradio Vlaanderen (SRV). De VRM gaf BG Consulting NV een waarschuwing om zich te conformeren aan het Mediadecreet (voor gegrond verklaarde klachten). 

Er volgde bovendien een onderzoek ambtshalve. Op 26 november 2018 publiceerde de VRM een beslissing (van 26 november 2018), waarin BG Consulting NV een administratieve geldboete van 1.250 euro werd opgelegd, en – nogmaals – de verplichting om zich aan het Mediadecreet te conformeren (uiterlijk tegen 31 januari 2019).

‘Verschil in behandeling’

Bij Stadsradio Vlaanderen stelt de overheid dat niet mag worden afgeweken van het ingediende profiel, alle andere zaken kunnen worden aangepast, mits melding. Bij NRJ wordt niet ingegaan op de (aangegeven) wijzigingen en het niet uitvoeren van het originele dossier, de VRM gaat verder akkoord dat SBS eender welke invulling geeft aan een generalistisch profiel.

Volgens Club FM zit daar een verschil in behandeling door de VRM: voor SRV het profiel tot in de puntjes van de details doen naleven, en voor NRJ zou elke invulling goed zijn. Zij vragen zich af waarom dit verschil is gemaakt. Bovendien twijfelt Club FM eraan of een jongerenzender beschouwd kan worden als een generalistische omroep. Opvallend is ook dat er een periode van bijna vijf maanden verliep tussen het indienen van de klacht, en de publicatie van de beslissing.

‘Inhoudelijk niet behandeld’

De vzw Club FM heeft nu beslist om een verzoek tot vernietiging van deze beslissing van de VRM in te dienen bij de Raad van State. Als men de beslissing van VRM over NRJ niet aanvecht, dan zou volgens hen het dossier van S-Radio (in theorie) definitief onder de naam NRJ mogen worden uitgevoerd. Beide zouden dan als hetzelfde dossier beschouwd worden, wat toch een heel bijzondere uitspraak lijkt.

Club FM is ervan overtuigd dat deze zaak eveneens belangrijk kan zijn in andere, en nog lopende, procedures. Zij menen dat de overheid de beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd en in feite inhoudelijk niet behandeld heeft. Bovendien is er het opmerkelijke verschil in behandeling, in vergelijking met de klacht tegen Stadsradio Vlaanderen. 

Europese richtlijn

Velen vragen zich af waarom de VRM die verschillende houding aannam, het lijkt er zelfs op of zij netwerk 1 absoluut overeind wilden houden. De VRM zou net een ‘onafhankelijke toezichthouder’ moeten zijn, die ‘toeziet dat de mediaregelgeving in Vlaanderen nageleefd wordt’. De beslissing heeft mogelijk ook een effect dat niet zo bedoeld was. 

Doordat de overheid toelaat dat een dossier volledig vervangen wordt door een andere omroep, voldoet de aanbesteding wellicht niet meer aan de Europese richtlijn. Bij een beauty-contest is de basisgedachte dat de beauty ook uitgevoerd moet worden. Als dat niet zo is kan er nog moeilijk van een echte beauty-contest worden gesproken. De grote vraag is dan of de aanbesteding van de frequenties nog op een juridisch juiste manier is gebeurd.

Juridisch moeras

De VRM heeft zich in dat opzicht, mogelijk, en misschien zelfs onbewust, op glad ijs begeven. Er lopen immers nog andere procedures. Het is te verwachten dat dit sterke, en bijkomende argument daarin zal worden gebruikt. Op 20 mei 2019 staan er opnieuw een aantal belangrijke zaken op de agenda van de Raad van State.

De auditeur heeft inmiddels al een duidelijk standpunt ingenomen, en stelt dat er geen frequentieplan met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd voor deze procedures. Het moeras van juridische problemen, waarin de overheid hierdoor is verzeild geraakt, wordt bijgevolg alleen maar groter met de dag.  

Politiek besef

Ondertussen is politiek Vlaanderen al in verkiezingsmodus, de kans is daarom groot dat deze zaken door een ander parlement, regering, en minister zullen moeten worden opgelost. Het lijkt niet zinvol om (alweer) een tijdelijke oplossing uit te werken, die juridisch niet zou standhouden. Dat zou dweilen zijn, met de kraan open. 

Het is echter de vraag wanneer dat besef op politiek niveau gaat doordringen. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat het deel van de sector dat niet akkoord is met het beleid, erg volhardend is. (VO)


Spotlight
Yesterdayland
TVV Sound
TVV Sound
TVV Sound
TVV Sound
TVV Sound
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
Het miljoen van Hit FM lijkt nog ver weg Schadeclaims van HIT Het onlineblad P-Magazine
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
Een tijd geleden werden alle middengolfzenders van de VRT uitgezet omdat er te weinig interesse voor
De historie conserveren is de bedoeling van dit dagelijkse rubriekje waarin je alle opvallende gebeurtenissen
Omdat toeval niet bestaat, hebben we in deze zaterdagse editie van RadioVisie nogal wat digitale
'Smartradio', handig hulpmiddel voor slimmeriken & Classic 21 voor vredelievende muziekfans Artiesten van bij ons.
Deze week krijgt nieuw talent een kans bij MaevaFM. Jong bloed stroomt door de aderen

2
Reageer op dit artikel

avatar
1 Aantal reacties
1 Antwoorden op reacties
0 Volgers
 
Meest beantwoorde reactie
Artikel met de meeste reacties
2 Personen die reageerden
ErwinPVM Personen die recent reageerden
  Inschrijven  
Abonneren op
PVM
Gast
PVM

Het is inderdaad onlogisch dat die beide dossiers, anders behandeld worden. Wanneer zal er nu eens eindelijk klaarheid zijn in al die dossiers? Ik denk dat men het gewoon zal doorschuiven naar een volgende regering.

Erwin
Gast
Erwin

Hopelijk zet de Raad Van State nu eindelijk eens duidelijk de puntjes op de i. Al zal het Sven Gatz zijn probleem niet meer zijn, want die verhuisd naar Jette. Al zou ik hem liever helemaal van het politiek toneel willen zien verdwijnen.

Meer in Actueel
Wallonië: 139 kandidaten voor radiolicenties

Johan Persyn wordt ‘omroeper’ bij Eclips TV (video)

Radioblad 85: Qmusic, Klara en 100%NL

Nieuwe programmadirecteur radio aan de Medialaan

Radioblad 84: Tomorrowland, Mi Amigo en Zaki

Zuid-Afrika: nieuwe testen in DAB+

Sluiten