RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .
TVV Sound

Auditeur RVS adviseert vernietiging aantal erkenningen

>> Nieuw! RadioVisie kan je nu ook volgen via Instagram en LinkedIn!

Nieuwe deuk voor radiobeleid van Sven Gatz? 

Gelijk hebben en gelijk krijgen

Zoals bekend trokken meerdere omroepen na de erkenningsrondes naar de Raad van State. Zij worden wel eens afgeschilderd als ‘de ontevreden slechte verliezers’, of ‘een minderheid, die niet eens erkend is’. Zelfs al zou dat zo zijn, dan nog heeft iedereen het recht om te proberen gelijk te krijgen in vermeende onrechtvaardigheden. Zo werkt een democratie nu eenmaal.

De Raad van State is ook geen speeltuin: het gelijk moet er zijn, anders wordt het daar zeker niet verkregen. Zoals Vlaams minister Sven Gatz het ooit zelf stelde; ‘Er is een verschil tussen menen dat men gelijk heeft, en het ook daadwerkelijk hebben’. De procedures bij de Raad van State zijn meestal van lange duur, dus het vraagt tijd ook voor een eventueel gelijk kan worden aangetoond.

Tegenwind

Er was vorig jaar al tegenwind voor minister Gatz, zowel voor wat betreft een aantal erkenningen als het frequentieplan zelf. De Raad van State schorste Hit! omwille van ‘leugenachtige verklaring(en)’, doordat afdoende controle op de inhoud van de dossiers ontbrak, was dit ook een ‘onzorgvuldigheid’ van de minister en zijn kabinet. Hij trok daarop de erkenning van Hit! in, en erkende alsnog TOPradio.

Later kwamen er nieuwe negatieve adviezen, de minister kon die op de valreep ondervangen, al leek dat reeds op kunst- en vliegwerk, plakken en repareren, en trok hij nogmaals een aantal erkenningen in. Toen in oktober 2018 het complete frequentieplan vernietigd werd beweerde minister Gatz dat de Raad van State de lat plots hoger legde, de sector had echter ook herhaaldelijk op mankementen gewezen, via diverse kanalen.

Drastisch vervolg

Minister Sven Gatz ging er toch nog van uit dat de erkenningen verworven zouden zijn, en dat een herstelbesluit voor het frequentieplan alle andere problemen zou oplossen. De auditeur bij de Raad van State floot dat onlangs terug in een advies over het besluit voor het herstelplan, daarop is nu nog een drastisch vervolg gekomen.

De redactie heeft de afgelopen dagen inzage gekregen in adviezen van de auditeur in lopende procedures, de Raad van State is daarin categoriek. Het zijn verschillende adviezen, die toch gelijklopend zijn. Dergelijke adviezen worden normaal gesproken gevolgd door de Raad zelf. De auditeur vindt helemaal niet dat een herstelplan de problemen zou oplossen, integendeel zelfs.

Concreet:

Zo staat er onder meer te lezen:

De verwerende partij laat trouwens ten onrechte uitschijnen dat het ontwerp houdende het nieuw frequentiebesluit weldra en met een grotendeels terugwerkende kracht, in werking zal treden.

De verwerende partij gaat er verkeerdelijk van uit dat na nietigverklaring van het bestreden besluit de terugwerkende kracht van het nieuw frequentieplan een rechtsgrond kan bieden voor het vernietigd besluit.

Na de nietigverklaring zal de minister op grond van het nieuw frequentieplan een nieuw erkenningsbesluit moeten nemen waarbij niet met zekerheid is te stellen welke frequentiepakketten beschikbaar zijn en wie de erkenning binnenrijft.

Het komt de Raad van State niet toe om in het licht van de voorlopige handhaving van de gevolgen een inschatting te maken van de kansen van de tussenkomende partij om opnieuw een erkenning te bekomen”.

Nieuwe erkenningsronde(s)

Zoals hierboven is gesteld, zal er na de nietigverklaring een nieuwe erkenningsbeslissing moeten worden genomen, waarbij de erkenning naar de tussenkomende partij, of naar een andere gegadigde gaat.

Kort samengevat betekent dit dat de minister de erkenningen, waarover een procedure loopt bij de Raad van State, niet kan herbevestigen met een herstelplan voor het frequentieplan. Voor omroepen die niet in een procedure zitten is er niet onmiddellijk gevaar, het merendeel van de erkenningen blijft overeind. Voor de anderen (een minderheid) is het wel een herbeginnen vanaf nul. 

Europese richtlijnen

Volgens het advies dient de minister een nieuwe erkenningsbeslissing te nemen. Als hij dat niet zou doen, en het advies nogmaals naast zich neer zou leggen, dan zou dat niet conform de uitspraak van de Raad Van State zijn. Bovendien zouden die beslissingen ook niet voldoen aan de Europese richtlijnen.

Volgens die Europese richtlijnen kan een erkenningsbeslissing alleen worden genomen op drie manieren: volgens het first-come-first-served principe, of via loting of veiling, of via een beauty-contest. Een (eventuele) heroverweging, op basis van gegevens van de beauty-contest die twee jaar geleden werd gehouden, komt niet voor in de mogelijke opties.

Termijn van 120 dagen

Het zou verder niet logisch zijn om een deel van de erkenningsronde opnieuw te doen en een ander deel definitief te handhaven. Bovendien was in het uitvoeringsbesluit voor de vorige erkenningsronde voorzien dat de minister een beslissing moest nemen binnen een maximum termijn van 120 dagen na de aanvraag. Dat staat hier: pagina 7, artikel 13.

De minister erkent de netwerkradio-omroeporganisaties uit de ontvankelijk bevonden kandidaturen binnen 120 dagen vanaf de datum van de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Als de minister binnen de voormelde periode geen beslissing neemt, wordt de erkenning voor dat frequentiepakket niet toegekend”.

Na de verkiezingen

Er is zelfs voorzien dat als er geen beslissing wordt genomen – en de vernietigingen gelden juridisch als ‘geen beslissing’ – dat er dan geen erkenningen meer kunnen gebeuren volgens de uitvoeringsbesluiten. Die periode van 120 dagen is ondertussen al ruimschoots overschreden, men kan dus volgens de zelf opgestelde regels alleen een nieuwe ronde organiseren, mét nieuwe beslissingen.

Dat zal waarschijnlijk iets worden voor een nieuwe minister van media, de eerste uitspraken in de betrokken procedures worden pas verwacht na de komende verkiezingen. Alles blijft natuurlijk onder voorbehoud dat de Raad van State het advies van de auditeur zal volgen, dat gebeurt normaal gezien in 99% van dergelijke zaken bij de Raad Van State.

Voorlopig zal het dus nog even stil blijven in deze dossiers. De redactie verkoos ook, om redenen van privacy, om voorlopig geen namen van betrokken omroepen vrij te geven. (VO)


Spotlight

Blikvangers op deze dag

Je zou ook interesse kunnen hebben in...

Inschrijven
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline feedback
Bekijk alle reacties
Don`t copy text!
0
Deel hier gerust uw gedachtenx