fbpx

RadioVisie

  • .
    Spotlight
    .

2018 is het eerste van een nieuwe reeks mooie radiojaren in Vlaanderen

Wordt 2018 het eerste van een nieuwe reeks mooie radiojaren in Vlaanderen? In tegenstelling tot alle doemdenkers en ontgoochelden die de voorbije weken het hoogste woord voerden – en die gretig door de «grote» media werden opgepikt – ben ik van mening dat je daar volmondig «ja» zou moeten kunnen op antwoorden. Op enkele voorwaarden, dan wel.

Als er iets is waar het Vlaamse radiolandschap al jaren nood aan heeft, dan is het aan sterke en commercieel leefbare regionale spelers, stations die in hun dagelijkse doen en laten zeer bewust kiezen voor hun regio. Het nieuwe radiodecreet creëert daartoe voor het eerst heel wat mogelijkheden. Daar wordt veel te weinig de nadruk op gelegd.

De afgedankte «ketenradio’s» kregen hun eigen zijspoor binnen het decreet, maar over hen wil ik het hier bewust niet hebben. Belangrijk is: zij weten nu dat ze voor eens en voor altijd met hun fikken van de regionale spelers moeten afblijven. Dat is zonder meer een uitstekende zaak. Op dat vlak maakten onze Vlaamse politici echt wel een integere, correcte en eensluidende keuze.

De kunst van het haalbare

Trouwens, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ook overtuigd raak dat men de politieke keuzes uit dit nieuwe decreet in feite al in 2003 had moeten maken. Persoonlijk sta ik al vanaf dag 1 volledig achter de basisprincipes van het decreet, los van het feit dat de uitvoering een gebricoleer van jewelste was. Beter ware dat men die 230 lokale frequenties (of 110 pakketten) gewoon had vervangen door pakweg 60 of 70 sterke, storingsvrije regionale frequenties. Nu worden die onafhankelijke regionale spelers nodeloos op drie- tot vijfvoudige kosten gejaagd voor té kleinschalige zendersites, enkel omdat Vlaanderen onwillig blijft tegenover een eerlijke zerobase.

Maar politiek is de kunst van het haalbare. Hoezeer we allemaal met een zerobase hadden willen starten, het was ook duidelijk dat de macht en invloed van de regionale spelers niet in verhouding stond om op dat vlak iets te kunnen forceren.

Niettemin: op de meeste plaatsen gingen de nieuwe pakketten effectief naar de al aanwezige sterkere regionale spelers. Op dat vlak ontstaat er dus minstens continuïteit en extra potentieel. Inderdaad werden met dit decreet op veel plaatsen ook de laatste nog authentieke één-kerktoren-radio’s begraven, maar ik vind het verkeerd om uitsluitend daarop de aandacht te willen vestigen.

Wat Vlaanderen nu nodig heeft – én in grote lijnen ook krijgt – is een evenwichtig landschap met maximum een dikke honderd regionale stations, verdeeld over een zestig tot zeventig spelers. Velen wonnen namelijk twee pakketten, zoals ook decretaal was ingebouwd. Daardoor zal in veel regio’s voortaan trouwens nog slechts één organisatie op de lokale markt aanwezig zijn, zodat daar minstens al een einde komt aan de eindeloze «race to the bottom» tussen radio’s onderling (om ter goedkoopste tarieven bv.).

Tijd voor een homogene sector

Voorts zie ik bij de (nieuwe) uitbaters van de lokale pakketten op termijn constructieve mogelijkheden om eindelijk eens samen als één homogene sector te spreken. De keuze voor lokaal/regionaal is definitief. Zelfs syndicated programma’s zijn nu verboden. Regionale spelers die toch nog pogingen willen ondernemen om zich als een keten te profileren, gaan daar door de VRM ongetwijfeld snel op afgerekend worden. En dat is maar goed ook.

Die zestig à zeventig spelers zullen samen maximaal aan belangenverdediging moeten doen, binnen een eigen vakfederatie en zonder de bemoeienissen van de spelers met nationale ambities. Ik denk nog maar aan het vrijwaren van hun mogelijkheden op dab+ of een stem in de frequentieruzies met Wallonië. Zo’n federatie moet op termijn ook bijdragen tot de (inhoudelijke) integriteit en de authenticiteit van de regionale radiospelers. Want net die twee facetten – integriteit en authenticiteit – zullen wat mij betreft het uiteindelijke succes van de nieuwe regionale pakketten bepalen.

Focus op inhoud

Mijn advies aan alle regionale spelers is deze: leg de focus maximaal op inhoud over je eigen regio. Zorg dat je in dat domein dé toonaangevende speler wordt in jouw regio. Wakker in elk aspect het regiogevoel aan. Verpak alles muzikaal zo generalistisch mogelijk en verzand vooral niet in het enge hokjesdenken en de afgelikte formats van de nationale spelers. Ga nooit niet in competitie met (nationale) muziekstations, je verliest bij voorbaat. Als regionale radio is muziek nooit je eerste opdracht, enkel een middel om je regionale opdracht te versterken. School je medewerkers om tot mensen die een en al oor en oog zijn voor je regio.

Speel daarbij ook maximaal de kracht uit van de sociale media, want een actief ingevulde regionale radio en sociale media zijn ongelooflijk sterke communicerende vaten. Kortom: maak je radioverhaal maximaal attractief én geloofwaardig en dan wordt het sowieso ook commercieel haalbaar. Plus: je bouwt als vanzelf politiek weer je credibiliteit op in Vlaanderen.

Focus dus op de geweldige opportuniteiten en stop ook met zaniken over de frequentiemiserie. De zerobase op FM zal er in Vlaanderen nooit meer komen. Die illusie moeten we definitief begraven, want FM wordt sowieso uitdovend. De nieuwe vergunningen lopen nu voor 9 jaar. Ik voorspel dat die op het einde van de rit nog 5 jaar extra krijgen op FM en dat tegen die tijd (2032) alle luisteraars definitief op dab+ zullen (moeten) zitten.

Het veld is omgeploegd, het zaad gezaaid

Wordt 2018 dus het eerste van een nieuwe reeks mooie radiojaren in Vlaanderen? Het veld is in elk geval omgeploegd, de meeste zaadjes zijn gezaaid. Misschien is het zaaisel niet overal topkwaliteit, misschien is de bodem of de bemesting niet overal even goed. Maar het is dan aan de boer om zijn stiel te kennen, zijn boerenverstand te gebruiken en ervoor te zorgen dat zijn plantjes toch alle kansen krijgen. Dat ze uiteindelijk de beste vruchten mogen dragen.

Ik wens alle Vlaamse «radioboeren» dan ook een vruchtbaar 2018 toe.

Rudy De Saedeleir


Spotlight
Je zou ook interesse kunnen hebben in...
2006: Bert Geenen terug naar de radio

Bert Geenen verlaat de Vlaamse Media Maatschappij (VMMa). Hij gaat vanaf nu aan de slag Lees verder

JLB gaat (soms) naar zee (38)

Joey bepaalde het 'gezicht' van RadioVisie Zowel Thierry Missiaen als Patick Kicken genieten van hun Lees verder

2013: Verlaat Radio 5 Nostalgia sneller AM? (video)

Het publieke Radio 5 Nostalgia verdwijnt mogelijk al in 2015 van de middengolf. Dat is Lees verder

2014: Kurt stopt met politieke spots (video)

Klara-presentator Kurt Van Eeghem heeft een aantal campagnespotjes ingelezen voor zijn echtgenoot Tom De Boeck. Lees verder

2010: StuBru-spot wint in New York (video)

Van de acht bureaus die een shortlist haalden op The New York Festivals, hebben er Lees verder

Het Avondblad van 31 december (video & audio)

Slimme luidspreker 'Made in Belgium' Een heel speciale dan nog wel, want hij bevat een Lees verder

Kolder en Klodder – 56 (video)

Satirische Kijk-op-Media, met de meest Subjectieve Mening van Hugo van Vlaenderen Woord van het jaar Lees verder

2018 was niét ‘Het jaar van de radio’ (1)

Het jaar 2018 zit er bijna op, tijd voor een terugblik op een bewogen radiojaar Lees verder

1
Reageer op dit artikel

avatar
1 Aantal reacties
0 Antwoorden op reacties
0 Volgers
 
Meest beantwoorde reactie
Artikel met de meeste reacties
0 Personen die reageerden
victor olsen Personen die recent reageerden
  Inschrijven  
Abonneren op
victor olsen
Gast
victor olsen

Beste Rudy,

Je bent technisch duidelijk niet op de hoogte.
Over wel of geen ketenvorming kun je een mening hebben en die respecteer ik volledig.
Maar het niet oplossen van de technische problemen heeft niets te maken met zero base.
En zonder degelijke ontvangst is de sector dood.
Er zijn allerlei suggesties gedaan om het technische aspect op te lossen.
In de steden gaan alle grote frequenties naar ketens.
Een radio landschap dat geen goede frequenties heeft is geen gezond landschap.
Wat ons rest is wat gekoppelde babyfoons.
Dat had helemaal niet gehoeven.
Voor de rest ja lokale radio zou lokale radio moeten zijn.

Victor.

Meer in Opinie
Juridische EHBO-kit bij het nieuwe decreet

Het gelijk van Sven Gatz

En toen werd het heel stil….

Het trieste kerstverhaal van PROS

N-VA gaat vragen stellen over Waalse storingen

Franstalige zenders allergisch voor Nederlands?

Sluiten